Architektúra Cestovanie Pamiatky

Zimný palác

Jedným z najhonosnejších palácových komplexov na svete pochádza z čias Petra Veľkého a jeho nasledovníčky Kataríny (18. storočie). Dnes sa spojením viacerých budov rozprestiera na obrovskom priestranstve medzi Palácovým námestím a riekou Neva. Ermitáž je dnes tretím až piatym najväčším múzeom s výstavami na svete.

Zimný palác (Kataríny Veľkej) alebo zosobnene Ermitáž je monumentálny architektonický skvost. Nachádza sa v Petrohrade. Ide o jednu z najnavštevovanejších atrakcií v Rusku. Zástupy turistov v sezónnych častiach roka vám môžu znemožniť, že sa dostanete na rad v sprievodcovskej skupinke.

Situovaný je medzi Palácovým námestím a Ermitážou, ktorej je v podstate aj súčasťou. Milióny návštevníkov neustále privádza do úžasu.

Bol postavený medzi rokmi 1754-1762 na pokyn Petra I.. Čiže v storočí, kedy sa Petrohrad stával severným centrom ruských kráľovských dvorov. Má vyše 1700 dverí a cez 1900 okien. Väčšina izieb sú vyzdobené najvzácnejšími kovmi, umeleckými dielami, ducha ruskej histórie.

Exteriér je prakticky namaľovaný na krásnu kombináciu bielej a zelenej. Palác svojou opornou stavbou pripomína aj Ruské štátne múzeum, ktoré rovnako sídli v Benátkach severu (Petrohrade).

Napríklad Vojenská galérie sprístupňuje 332 portrétovej vojenských vodcov pri vpáde Napoleonských vojsk. Zo Zimného paláca máte pocit, že sa združuje okolo neho trošku nadnesene celý stred Vesmíru.

Z chladnej Nevy múzeum pôsobí ornamentálne a chladno. Popri desiatkach, stovkách kanáloch sa všetky pamiatky v Petrohrade týčia takou bezprostrednou osobitosťou.

Palác je tak nádherný a postavený v tak vkusnom (neo)klasicistickom smere a zosobňuje výdobytky ruskej kráľovskej eminencie.

Súvisiaci obrázok

Zimný palác vzbudzuje takú krásu a honosnosť, že akýkoľvek režim v Rusku bol (cársky, kráľovský alebo boľševický), vždy bol dôležitým centrom viacerých významných udalostí.

Koluje sa o ňom, že keby chcete preskúmať aspoň voľným okom všetky izby Zimného paláca, trvalo by vám to niekoľko týždňov. Už snáď len mrakodrapy alebo podzemné historické skvosty v Jordánsku, Egypte alebo Indii by zabrali viac času.

Palác ma zaujal navyše z toho hľadiska, že nie som typom cestovateľa, ktorý sa silou mocou snaží dostať k tým najtradičnejším európskym atrakciám.

Navyše, Zimnij Dvorec je výrazne charakteristický ako práve ľadovo-chladným prostredím v okolí Fínskeho mora. Počas júna je v Petrohrade šnúra dní, kedy obyvatelia nepoznajú typickú noc. Tma sa mení iba na akési hmlisté šero a o to viac všetky pamiatky v meste majú netradičný rukopis, je ich vidno v úplne inom spektre. S nejakou tou pridanou hodnotou, o akej sa mnohým mestám nemôže zdať sa Petrohrad a špeciálne Zimný palác týči monumentálnosťou a krásou.

Na tomto architektonickom diele ma napadá ďalšia subjektívna vec. Pripomína mi, že všetky pamiatky v meste aj v jeho okolí majú podobný rukopis. Skrátka, sú akosi viazané v podobnom vizuálnom slohu vo veľkej šírke, s mnohými oknami a s nie práve najväčším počtom poschodí.

Aj domy a iné budovy v meste majú podobné geometrické parametre. Všetko, od Nevsky Prospektu, cez hociktorú stranu za riekou Nevou.

Zimný palác je do značnej miery rozhodujúcou pamiatkovou zónou, vďaka ktorej mám Petrohrad ešte radšej než „neohrozenú“ Moskvu.

Pozn.: útok na Zimný palác odštartoval Veľkú revolúciu v roku 1917.

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.