Architektúra Historické okienko Zaujímavosti

Fidenae – najväčšia športová katastrofa v dejinách

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Drevený amfiteáter vo Fidenae, sa nachádzal 8km severne od Ríma. Mesto sa teraz nazýva Castel Giubileo. Amfiteáter bol navrhnutý pre zápasy gladiátorov. Hoci väčšina podobných amfiteátrov v tej dobe bola postavená z kameňa, drevo bolo tiež používané, a to najmä v menších mestách.  Tieto stavby boli teda samozrejme, v prípade nejakej stavebnej chyby, oveľa náchylnejšie k zrúteniu.

Cisárom Rímskej ríše bol v čase kolapsu amfiteátra vo Fidenae Tiberius, ktorý „nenávidel“ gladiátorské zápasy. Dokonca až tak, že tieto zápasy zakazoval, čo viedlo k jeho neobľúbenosti medzi ľudmi.

V tom čase sa písal rok 27nl., a v meste Fidenae postavili nový drevený amfiteáter, kde sa mali po dlhom čase konať obľúbené zápasy medzi gladiátormi. Ľudia boli chtyví po zábave, a nebolo teda prekvapením keď na miesto konania zápasov prišli tisíce záujemcov.

Do novo otvoreného amfiteátru sa natlačilo 50000 ľudí a udalosti smerujúce ku katastrofe sa dali do pohybu. Štadión bol postavený z dreva, čo by možno nebolo problémom, ak by bol postavený na nejakých základoch.  Tisícky ľudí teda stáli a sedeli na drevenej konštrukcii bez základov, iba tak postavenej na zemi.  Nasladoval kolaps preťaženého amfiteátra. Ihneď zahynulo 20000 ľudí a ďalšie tisícky boli zmrzačené.

Tacitus

Rímsky historik Tacitus popisuje katastrofu nasledovne: Ako veľká bitka počas vojny, začalo to a skončilo v okamihu. Bývalý otrok, volal sa Atilius, začal stavať amfiteáter vo Fidenae pre gladiátorské hry, ale jeho základy neboli na pevnej zemi, ani neupevnil drevenú nadstavbu bezpečne. Bol to projekt vykonaný nie z dôvodu veľkého bohatstva alebo komunálnych ambícií, ale pre špinavé zisky. Milovníci týchto hier sa nemohli kvôli Tiberiusovi a jeho zákazom zabávať, a tak sa sem nahrnuli tisíce mužov a žien všetkých vekových kategórií. To, že ich bolo tak veľa v tak malom meste znásobilo celú tragédiu. Zaplnená konštrukcia sa zrútila a pohltila ľudí, ktorí boli na nej a tiež ľudí, ktorí stáli naokolo. Tí, ktorí boli na konštrukcii aspoň zomreli ihneď ale tí, ktorí boli naokolo a iba ich privalilo zomierali pomaly, s vedomím, že pod ruinami sú ich manželky a deti. Cez deň ste ich mohli vidieť, a v noci počuli ich krik a stonanie. Správy o katastrofe prilákali davy ľudí, ktorí sa prišli pozrieťa tiež príbuzných, ktorí prišli trúchliť… Katastrofa si napriek rýchlej pomoci rímskej vládnucej vrstvy vyžiadala päťdesiat tisíc mŕtvych, zmrzačených, alebo drvených na smrť…

Zrútenie amifeteátra vo Fidenae je dodnes najväčšia katastrofe v dejinách, týkajúca sa štadióna. V Rímskej ríši vyústila v schválenie nových zákonov rímskym senátom. Hlavné zmeny boli nasledovné: Iba občania s bohatstvom presahujúcim  400.000 sesterciov mohli hostiť gladiátorské hry a všetky amfiteátre mali byť postavené na pevných základoch. Chamtivý „architekt“ Atilius, ktorého ľahostajnoť spôsobila celú tragédiu, dopadol ešte celkom dobre. Jeho trestom bolo vykázanie z ríše.

Zdroje:

Dr. Marilyn A. Dyrud, Oregon Institute of Technology: Ancient Structural Failures and Modern Incarnations

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_amphitheatre

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tacitus

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.