Hudba Kultúra & umenie

Wolfgang Amadeus Mozart: Život a Osud 2. časť

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Dobré roky vo Viedni

Mozartova kariéra slobodného umelca vo Viedni začala veľmi sľubne. Často vystupoval ako klavirista. Známi je jeho „súboj“ s Muziom Clementinom, ktorý prebiehal pre pobavenie cisára. Obaja skladatelia mali zahrať výber zo svojich kompozícií. „Skladateľský súboj“ ukončil cisár diplomatickým vyhlásením remízy.

V liste otcovi z 12. januára 1782 sa opäť prejavuje Mozartova priamo-čiara povaha. Amadeus píše nasledovné: „Clementi hrá dobre, hlavne čo sa týka pravej ruky. Jeho najsilnejšou stránkou sú pasáže v terciách. Okrem toho ale nemá absolútne žiadny cit, v skratke hrá ako stroj.“

V ďalšom liste píše: „Clementi je obyčajný šarlatán, ako všetci taliani. Partitúru označí presto ale hrá iba allegro.“

Mozart sa vo Viedni zakrátko stal populárnym a vybudoval si povesť vynikajúceho klaviristu. Taktiež sa vrátil späť k skladaniu opier, čo mu tak veľmi chýbalo v Salzburgu.

V roku 1782 dokončuje operu Die Entführung aus dem Serail (Únos zo Serailu), ktorú vo Viedni odpremiéruje s veľkým úspechom. Opera sa čoskoro hrala vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách a Mozart si týmto upevnil povesť skladateľa.

Vo Viedni býval u rodiny Weberovcov. Aloysia, o ktorú mal predtým záujem sa už vydala a tak Mozart upriamil svoju pozornosť na jej mladšiu sestru Constanze. Napriek nezhodám a krátkemu rozchodu si Mozart, 4. Augusta 1782, berie Constanze v Katedrále sv. Štefana za ženu. Počas spoločného života mali šesť detí, z ktorých prežili ale iba dve. Karl Thomas Mozart a Franz Xaver Wolfgang Mozart.

Constanze Weber

V rokoch 1782 a 1783 sa Mozart, vďaka priateľovi Gottfriedovi van Swietenovi, ktorý vlastnil veľký počet notových rukopisov, dôkladne zoznamuje s tvorbou Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedericka Handela.

Tvorba barokových majstrov sa odrazila aj v diele samotného Mozarta. Príkladom sú fúgové pasáže v opere Čarovná flauta alebo záver známej 41. symfónie (Jupiter).

Barokový štýl Bacha a Handela ovplyvnil aj vznik Veľkej omše c mol (Große Messe in c-Moll). Prvé uvedenie mala v Slazburgu 26. októbra 1783. Sólový part spievala Mozartova žena Constanze.

Mozart a Haydn

O tom kedy sa presne stretol Mozart s Haydnom sa vedú dohady. Najpravdepodobnejšia sa zdá verzia, ktorá hovorí o stretnutí v decembri 1783, vo Viedni, na vystúpení organizovanom Tonkünstler-Societät (Spoločnosť hudobníkov). Táto charitatívna organizácia na podporu vyslúžilých skladateľov a hudobníkov organizovala vystúpenie, kde boli na programe skladby od Haydna a Mozarta. Zaujímavosťou je, že organizácia vznikla v roku 1777 dekrétom Márie Terézie, ktorá do nej prispela darom 500 dukátov. O hudobníkov na dôchodku sa teda starala hlavne šľachta a cirkev, ktorí boli ich zamestnávateľmi.

Joseph Haydn

V nasledujúcich rokoch sa Mozart a Joseph Haydn stali dobrými priateľmi. Počas Haydnových návštev vo Viedni spolu hrávali v improvizovanom sláčikovom kvartete. Tenor Michael Kelly rozpráva vo svojich zápiskoch z roku 1826 o spomínanom kvartete takto:

„Storace (anglický skladateľ Stephen Storace) usporiadal pre svojich priateľov párty, na ktorej hralo kvarteto. Hráči ovládali svoje nástroje dostatočne, aj keď žiadny z nich na svojom nástroji neexceloval, fungovala medzi nimi zvláštna chémia, ktorú isto nikto nepoprie ak spomeniem ich mená: Haydn (1 husle), barón Dittersdorf (2 husle), Vanhal (violončelo) a Mozart (viola). Bol som tam, a väčšieho potešenia si neviem predstaviť.

Pre lepšiu ilustráciu treba spomenúť, že Carl Ditters von Dittersdorf a Johann Baptist Wanhal (Vanhal) boli v tej dobe známymi a uznávanými skladateľmi. Čiže dnes by sme mohl hovoriť o super skupine.

Mozart dokonca Haydnovi venoval cyklus 6 sláčikových kvartetov. Tie vraj boli odpoveďou na Haydnov Opus 33 z roku 1781. Haydn si ich prvýkrát vypočul v roku 1785 u Mozarta počas návštevy Viedne.

Počas tejto návštevy bol prítomný aj Mozartov otec Leopold, ktorému vtedy Haydn povedal: „Pred bohom prisahám, tvoj syn je najlepším skladateľom, zo všetkých čo poznám osobne alebo po mene. Má skvelý cit, a čo je dôležitejšie, dôkladné znalosti kompozície.“

Mozart v týchto rokoch veľa koncertoval aj ako sólista. Každú sezónu uviedol tri alebo štyri koncerty pre klavír. Zohnať v tom čase priestor pre vystúpenie v divadle bolo ale ťažké. Mozrat si preto prenajímal neobvyklé priestory. Napríklad plesovú sálu v reštaurácii Mahlrgube, či veľkú miestnosť v Trattnerhofe, čo bola budova s apartmánmi.

Jeho vystúpenia boli veľmi populárne a koncerty, ktoré premiéroval sú súčasťou „mozartovského“ repertoáru aj dnes.

Pravidelné organizovanie koncertov a stúpajúca popularita priniesli do rodiny aj viacej peňazí. Mozart a Constanze začali žiť prepychovým životom. Presťahovali sa do drahého apartmánu, ktorý stál 400 florénov ročne. Amadeus si kúpil od Antona Waltera forte-piáno za približne 900 florénov a biliardový stôl za 300 florénov. Syna Karla Thomasa poslali do drahej internátnej školy a platili si služobníctvo.

Obdobie prepychu ale rodinu Mozartovcov nijakým spôsobom neuchránilo od strastí, ktoré ich čakajú neskôr.

Zdroje:

Deutsch, Otto Erich (1965). Mozart: A Documentary Biography. Peter Branscombe, Eric Blom, Jeremy Noble (trans.). Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0233-1. OCLC 8991008

Meerdter, Joe (2009). „Mozart Biography“. midiworld.com. Retrieved 20 December 2014.

Halliwell, Ruth (1998). The Mozart Family: Four Lives in a Social Context. New York City: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-816371-8. OCLC 36423516

Michael Lorenz, „Mademoiselle Jeunehomme« Zur Lösung eines Mozart-Rätsels“, Mozart Experiment Aufklärung, (Essays for the Mozart Exhibition 2006) Da Ponte Institut, Vienna 2006, pp. 423–29.

Solomon, Maynard (1995). Mozart: A Life (1st ed.). New York City: HarperCollins. ISBN 978-0-06-019046-0. OCLC 31435799

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.