Kultúra & umenie

Vilo Csino: Našou ambíciou je pomôcť mestu vyrásť

Titulná foto: Mikuláš Bado

Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka otvorí opäť svoje brány. Mestský festival 1.MÁJ – Deň otvorených ateliérov 2019 privíta návštevníkov s bohatým programom a predstaví tvorbu stálych i nových členov komunity sídliacich v priestoroch na Račianskej 78. v Bratislave. Jeden zo zakladajúcich členov Nadácie Cvernovka,  režisér Vilo Csino, hovorí o celoročnom programe, prevádzke kultúrneho priestoru aj o tom, čo návštevníkov čaká počas 1.MÁJ-a.

Pochádzaš z prostredia filmovej a reklamnej réžie. Aká bola tvoja cesta k vytváraniu programu kultúrneho centra Novej Cvrenovky? S akými výzvami a úskaliami sa najčastejšie stretávaš?

Približne pred rokom sme si konečne po hektickom období rekonštrukcie budovy zadelili kompetencie a odvtedy sa s Paulou Poštolkovou venujem vytváraniu programovej skladby pre Novú Cvernovku. Čo sa týka úskalí pri tomto procese, jeden z najvýraznejších je faktor deadlinov a udržanie programovej štruktúry v čo najpestrejšej podobe.

Nová Cvernovka si vybudovala svoje stále a rešpektované miesto na kultúrnej mape Bratislavy. Ako sa tvorí jeho ideová a obsahová náplň?

Ako som už spomínal, základné obrysy programu primárne nastavujeme s Paulou. Avšak treba uviesť, že program nie je výsledkom len nás dvoch. Je to aktívna spolupráca s rôznymi ľuďmi a subjektami mimo Novej Cvernovky. Či už sú to externí promotéri, rôzne občianske aktivity alebo festivaly. Čiže častokrát sme v pozícii “kolektorov”, čo je v poriadku, predsa len, nie sme tak odkázaní len na naše osobné preferencie a vkus:).

 V lete opäť sprístupníte park pri Novej Cvernovke s názvom Park de Palma, ktorý počas prázdninových mesiacov ponúkne bohatý kultúrny program. Prečo práve takýto názov a čo sa v parku chystá? 

Park de Palma je pokus o vtipný názov nášho parku, ktorý susedí s bývalou fabrikou na výrobu olejov – Palma. Napriek aktuálne prebiehajúcemu búraniu v areáli je však stále prítomná dominantna sila, výraznej výškovej technickej stavby, ktorá je podľa nás súčasťou miestneho genius loci. Takže preto park pod palmou alebo Park de Palma. Momentálne sme v procese úprav tohoto miesta, jeho postupného sprístupňovania verejnosti a istého upgradu pre lepší komfort návštevníkov, ktorí sa môžu tešiť na rôznorodý program od hudby, cez literárne večery až po prednášky a komunitné gastro večery. Našim zámerom je vyniesť do exteriéru istú časť programu, ktorá prebieha počas roka v sále.

Foto: Michal Líner

Ako vidíš Novú Cvernovku v budúcnosti? Ako by si chcel, aby tento príbeh pokračoval?

Často sa o tom bavíme; ako to má a bude pokračovať a vždy sa to zvrtne k jednému bodu z ktorého sme vždy vychádzali: rozšírenie mesta a opustenie jeho centristického vnímania – jedno centrum. Našou ambíciou je pomôcť mestu vyrásť tak, aby vzniklo centrum ďalšie. Myslíme si, že kultúra a spoločenské aktivity sú pre to najlepšou cestou.

Na Račianskej sa udeje už tretí ročník 1.MÁJ-a, na čo sa môžu návštevníci tento rok tešiť? Aká bude nosná téma?

Nosná téma tohtoročného 1.MÁJ-a je tak trochu odvodená od dvoch dôležitých výročí, ktoré si tento rok budeme pripomínať. Jedným je 15 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie a tým druhým je 30. výročie Novembra ‘89. Snažili sme sa upriamiť na tieto dva dátumy pozornosť a venovať sa im v programovej skladbe počas celého roka – nielen na 1.MÁJ-a. Myslíme si, že v dnešnej informačne tekutej a saturovanej dobe je aktuálne pýtať sa otázky o slobode, identite a európskom rozmere našej spoločnosti. Preto sú tieto 3 témy našimi kľúčovými ako pre program 1.MÁJ-a tak aj pre celý rok. Podarilo sa nám v spolupráci s vydavateľstvom Absynt pripraviť výnimočnú diskusiu s rakúskym spisovatľom Martinom Pollackom a mladým českým dramatikom Marekom Šindelkom, práve na vyššie spomenuté témy. Taktiež budú mať návštevníci možnosť zúčastniť sa komentovanej prehliadky aktuálnej výstavy Bielo-Modrá-Červená Epopej od výtvarníka Matúša Maťátka, ktorá odzkadľuje špecifickým symbolickým jazykom historické mílniky Slovenska / Československa za uplynulých 100 rokov. A do tretice k našim témam prispeje aj výstava “Dyktát Bruselu”, vzdelávacia výstava o Európe a Európskej únii.

Foto: Mikuláš Bado

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz