Architektúra Cestovanie Fotografie Pamiatky

Vihorlatské múzeum

Od roku 1969 sídli v bývalom komplexe renesančného kaštieľa súčasné Vihorlatské múzeum (kedysi aj Humenský zámok). Sídli za pešou zónou v meste Humenné a ponúka jedinečné zbierky šľachtičných rodov z obdobia Uhorska. Spája sa s etapami rodiny Drugethovcov a neskôr, v novobarokovom období so šľachticmi Andrássyovcov (od r. 1812).

V 20. storočí, po niekoľkých úpravách a renováciách funguje ako múzeum sprístupnené verejnosti. Množstvo rusínskych a poľských turistov považuje Vihorlatské múzeum sa jedno z významných kráľovských sídiel v bývalom Uhorsku.

Interiér múzea sa člení na 3 hlavné časti:

 1. Galerijná sekcia (kde prebiehajú aktuálne výstavy)
 2. Umelecko-historické expozície (dobové miestnosti a ich úprava)
 3. Prírodovedná expozícia

Múzeum má množstvo vzácnych pamätihodností európskeho významu. Stále ale vytvára aj nové projekty.

Historická chronológia (Zdroj: Wikipedia)

 • 1317 – darovanie hradov Jasenov, Brekov a mestečka Humenné Filipovi a Jánovi Drugetovcom Karolom Robertom z Anjou, za služby v boji proti šľachte
 • 1449 – prvá zmienka o kaštieli ako o kúrií v súvislosti s bratríkmi a požiarom. Predpokladá sa, že už na prelome 13. a 14. storočia stál na tomto mieste vodný hrad.
 • apríla 1684 zomrel posledný Druget, Žigmund, po smrti je manželky Terézie nastalo rozdelenie medzi rody Althan –  dcéra Juliana Terézia a Zichy – dcéra Klára
 • 1728 – rozdelenie medzi deti Petra Zichyho, syna Františka a dcéry Teréziu, grófku Vandernath a Annu Máriu, grófku Csáky.
 • storočie – 2. polovica najrozsiahlejšia prestavba
 • 1812 – svadbou Etelky Száparyovej, ktorá dostala majetky v Humennom do vena, s Karolom Andrássym, sa kaštieľ spája s rodom Andrássyovcov, menia jeho renesančnú podobu na novobarokovú podľa vzoru francúzskych barokových zámkov a vzniká aj francúzsky a anglický park
 • počas druhej svetovej vojny bol kaštieľ poškodený
 • 1946 – požiar kaštieľa a následná provizórna oprava strechy
 • 1950 – 1953 – v budove sídlilo Štátne ruské gymnázium
 • 1960 – rozhodnutie Rady MNV o tom, že kaštieľ bude slúžiť aj múzejným účelom
 • 1964 – začiatok veľkej rekonštrukcie, ktorá trvala sedem rokov
 • 1971 – sprístupnenie prvej stálej expozície Kultúra bývania feudálov verejnosti, začalo múzejnú éru kaštieľa

Hneď v blízkej priľahlej časti Vihorlatského múzea je aj historicko-architektonický skanzen drevených domčekov v štýle niekdajšieho dobového folklóru a života jeho obyvateľov. Na jeho kopci vyčnieva drevený kostol, resp. Chrám sv. Michala Archanjela z Novej Sedlice (r. 1764). Vnútri je zakázané vyhotovovať fotky.

Skanzen v Humennom sa nachádza len kúsok za múzejným kaštieľom.

Narozdiel od napr. Bardejovského skanzenu, ktorý tiež sídli s ďalšou historicky dôležitou lokalitou (Kúpele) je Humenský skanzen viac autentický a pripomína reálnu dedinu, hoci teda viac úchvatnejších drevených stavieb ponúka Bardejovský skanzen. A pritom stále je to komplex dovezených a vyhotovených budov pre špeciálne účely, alebo s diverznou použiteľnosťou (obytné zóny, kôlne, chrámy atď.) a ich výstavba sa udiala niekedy pred sto, či sto dvadsiatimi rokmi.

V súčasnosti po dokončených vonkajších rekonštrukčných prácach sa realizuje aj stierkovanie a rekonštrukcia vnútorného exteriéru, kde bol kedysi menší záhradný dvor.

Foto: Martin Hladký

« 1 z 2 »

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.