Kultúra & umenie

V Banskej Bystrici výhlásili víťazov ceny Oskára Čepana 2016

V sobotu 19.11. medzinárodná porota udelila ocenenie pre vizuálnych umelcov do 40 rokov. Cenu Oskára Čepana 2016 počas slávnostného ceremoniálu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici získala umelecká dvojica Julia Gryboś a Barbora Zentková. Ocenené získavajú finančnú odmenu 2 600 eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt Residency Unlimited v New Yorku a rezidenčný pobyt na Nástupišti 1 – 12 v Topoľčanoch.

Do finále 21. ročníka ocenenia boli v júli 2016 vybraní aj Daniela Krajčová, Lucia Luptáková a Juraj Gábor. O laureátkach rozhodla porota v zložení Lily Hall (UK), Maxime Rossi (FR), Barnabás Bencsik (HU), Dušan Barok (NL) a Peter Tajkov (SK). Rozhodovanie poroty bolo náročné vzhľadom na vysokú mieru nasadenia všetkých umelcov, ktorí pripravili nové dielo špeciálne pre Cenu Oskára Čepana. Na práci Julie Gryboś a Barbory Zentkovej porota ocenila intermediálny prístup a kolaboratívnu prax dvojice, ktorá má poľské a slovenské korene. Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2016 je do 4.12. prístupná v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

lucia_luptakovaLucia Luptáková foto: Tatiana Takáčová

Počas ceremoniálu bola tiež udelená špeciálna cena za spoločensky angažované umenie Petrovi Kalmusovi. Cenu sa Nadácia – Centrum súčasného umenia rozhodla udeliť v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti ako ocenenie umenia, ktoré do verejnej diskusie prináša dôležité spoločenské a politické témy. Na ocenenie nebola možná verejná nominácia, o laureátovi rozhodla porota v zložení Ilona Németh, Lenka Kukurová, Lucia Gregorová Stach, Natália Tomeková (NOS-OSF) a Christian Potiron (NCSU). Na umeleckej práci Petra Kalmusa vyzdvihla najmä dlhodobé angažovanie sa vo veciach verejných a konfrontovanie slovenskej spoločnosti s odvrátenými stránkami našej histórie. Laureát získal finančnú odmenu 500 eur a možnosť realizovať výstavu v Open Gallery.

Cena Oskára Čepana je súčasťou medzinárodnej siete prestížnych ocenení Young Visual Artists Awards a na Slovensku ju organizuje Nadácia Centrum súčasného umenia. Tento ročník NCSU pripravila s podporou Fondu na podporu umenia a J&T Banky.

juraj_gaborJuraj Gábor foto: Tatiana Takáčová

Stanovisko poroty:

Pre porotu bolo cťou zoznámiť sa s prácami štyroch finalistov Ceny Oskára Čepana 2016: Daniely Krajčovej, Lucie Luptákovej, Juraja Gábora, Julie Grybos a Barbory Zentkovej. Výber laureáta bol skutočne náročný a rozhodovanie nebolo ľahké.

Nominácia do finále Ceny Oskára Čepana je príležitosťou pre vytvorenie novej práce. Tohtoročná výstava je výnimočná tým, že každý z finalistov mal v priestoroch Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici k dispozícii samostatnú miestnosť.

Zastúpený je široký záber umeleckých prístupov – od spoločensky a politicky angažovanej tvorby, cez site-specific, proces, intermédiá až po inštalácie.

Všetky diela boli vytvorené s vysokou mierou nasadenia a výstava potvrdzuje rastúci význam ocenenia.

daniela_krajcovaDaniela Krajčová foto: Tatiana Takáčová

Julia Gryboś a Barbora Zentková vo svojej práci využívajú celý rad tvorivých prístupov ako voľné gesto, kresba a hudba. Na vytvorenie sviežich, formálne komplexných situácií používajú improvizácu a nájdené objekty.

Ich práca Úder pěstí o zeď, který zní po celý den slúži ako ozvena nedávno zbúranej textilnej továrne Vlnena v Brne, kde donedávna sídlil komplex 60 ateliérov, vrátane toho Juliinho a Barborinho. V čase získania nominácie na túto cenu bola budova nečakane predaná developerom a umelci boli nútení sa vysťahovať. Toto dalo autorkám motív venovať sa téme, ktorá nie je exkluzívnou záležitosťou Brna, ale celej Strednej Európy.

julia_grybos_barbora_zentkovaJulia Gryboś a Barbora Zentková  foto: Tatiana Takáčová

V diele Úděr pěstí o zeď , co zní celý den je podlaha výstavnej miestnosti vyskladaná z kusov linolea a slúži ako podklad pre výslednú audiovizuálnu kompozíciu. Pri kráčaní po farebných plochách sa návštevník pohybuje vo zvukovom poli. Vyblednutá podlaha so stopami po bývalej priemyselnej činnosti korešponduje so zvukovým sprievodom. Šesťkanálová zvuková kompozícia rezonuje v priestore, každá zvuková vlna prináša divákovi iný pocit.

Vysoko respozívne ku svojmu kontextu, Julia Grybos a Barbora Zentková odmietajú zaujať vyhranený postoj k akémukoľvek médiu. Ich práca je skôr výsledkom komplexnej, kolaboratívnej a afektívnej reakcie na ich prostredie. Takto vytvárajú koláž pocitových vnemov. V tomto diele  je teda účasť publika kľúčovým elementom.

Tešíme sa na pokračovanie spolupráce tejto dvojice: vývoj ich práce, nové kolaborácie a vplyvy, ktoré prinesie ich rezidencia v New Yorku, a nemenej na ich budúcu samostatnú výstavu ďalší rok v Banskej Bystrici.

www.oskarcepan.sk  www.ncsu.sk

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz