Hudba Kultúra & umenie Veda a technika Zaujímavosti

Umelá inteligencia skúša komponovať ako Bach

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Johann Sebastian Bach patrí k najslávenším skladateľom hudobného baroka, kedy komponoval vynikajúce skladby pre organ, či čembalo. Do jeho repertoáru patrí aj veľké množstvo cirkvených kantát z luteránskeho prostredia, polyfonických (viachlasných) skladieb založených na luteránskych textoch. Kompozičný princíp týchto kantát je jednoduchý. Hlavná melódia , ktorá začína v najvyššom hlase (soprán) je doplnená troma dokomponovanými melódiami v ďalšich hlasoch (Alt, Tenor, Bas).

Ďalšie hlasy sú dokomponované na základe dobových pravidiel hudobnej kompozície. V období hudobného baroka skladatelia komponovali technikou nazývanou kontrapunkt (nota proti note). Táto kompozičná technika kladie primárny dôraz na vertikálne vzťahy medzi tónmi, kdežto klasická harmónia sa sústredí viac na horizontálnu vrstvu.

Gaetan Hadjeres a Francois Pachet zo Sony Computer Science Laboratories v Paríži sa rozhodli, že sa pokúsia vytvoriť umelú inteligenciu, ktorú naučia komponovať cirkevné kantáty v štýle J.S.Bacha. Neurónovú sieť, ktorú vytvorili, nazvali DeepBach. Na to aby dosiahli svoj cieľ musel DeepBach spracovať pomocou technológie hĺbkového učenia 352 kantát J.S.Bacha, ktoré boli zároveň transponované do ďalších tónin, na základe vymedzeného hlasového rozsahu. Spolu sa tak DeepBach kompozičnej technike veľkého majstra učil z 2503 kompozícií.

Výsledky sú v skutku zaujímavé. Kompozície, ktoré DeepBach na základe učenia sa vytovril, dali Hadjeres a Pachet v rámci testu vypočuť 1600 respendentom, z ktoých viac ako 400 bolo profesionálnych hudobníkov. Pri skladbách umelej inteligencie DeepBach uvidelo ako autora J.S.Bacha 50% respondetov. Tento výsledok považujú Hadjeres a Pachet za veľmi dobrý, keďže pri testoch so skutočnou hudbou od J.S.Bacha ho uvádza ako autora približne 75% respondentov. Aký názor máte vy? Znie DeepBach ako J.S.Bach?

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.