Film & TV Kultúra & umenie Ostatné

Úloha jump cuts v modernom filme

Každá prácna technika v zaužívaných normách určitého druhu umenia sa úpenlivo podchytí a vyskúša. Tie najdôležitejšie sú isto oporou vo výstavbovej kostre a potom sú také, ktorou evolúcia napočala možnosti viacúčelového využitia a zložitosti perspektív. Keďže film je v jednoduchom ponímaní definovaný ako „hovorený obraz“ fotografickej reality, pracuje s ľuďmi i prostredím. Niečo také, ako moderný spôsob strihu, dokázal významne zdynamizovať a dostať do vleku udalostí svojho pozorovateľa ako nikdy predtým.

Spôsob jump cuts je v dnešnej kinematografii dvojsečnou zbraňou. Jej počiatočným vynálezom sa sústredil obraz do časovej a priestorovej disharmónie. Najbežnejšie, odklony 30 stupňových shots a nadobudnutiu dojmu momentky-fikcie, slúžia k oživeniu a vyjadreniu určitého nesúladu, nálad a neprehľadnosti v jednotlivých sekvenciách. Tým sa divák dokázal viac spútať s dejom a bol donútený zapnúť zmysly vo vyššiu pozornosť. Vo filme Jean-Luca Godarda Na konci s dychom (1960) sa táto technika nielenže zaviedla, jej zakomponovanie skrz ručnú kameru a priam až montážneho využitia hudby ako nástroja rozprávania sa vytiahla k dokonalosti.

2

Vycibrená detailnosť Godardovej inprovizačnej inteligencie

V dnešnom svete komercializácie sa však rovnako ako so strihom, bujaro narába so zvukom a s farbami. To predbiehanie sa vo väčšom vzruchovom napätí pasívnejších divákoch vytvára toto prostredie produkčnými možnosťami a ulapeniu ziskov. Stav, v ktorom reklama a komerčná kinematografia pracuje, je vo vyvolaní povrchnejších emócií, ktoré sa dostávajú do podvedomia. Ak by ste brali dáky bežný akčný film a rozdelili ho na sekcie a retrospektívne analyzovali film ako tradičný naratívny sled, zbadali by ste to bezradné vedenie hercov a povrchné paralelné deje v priestore.

Rýchlosť strihu sa častokrát spolieha jak na ozvláštnenie, tak na otupenie. Otupenie v zmysle pasivity, poľahčovanie minulých zlyhaní v momentálne pudovejšie vzrušenie danej scény. Ak by ste rozviedli určitú myšlienku na dlhší čas, garantujem, že pri novátorskych spôsoboch odrozprávania, kde čas je zo sekundy na sekundy obmenení akousi vizuálnou technikou, bežní divák si to nevšimne (ideálne príklady – Občan Kane (1941) a scéna s fotkou, či 2001: Vesmírna odysea (1968) prechod o 1,5 milióna rokov). – Nutne treba pripomenúť, že v tomto prípade si na zreteľ dopomáham aj s match cut a smash cut.

Je to niečo podobné ako práca s dramatickými momentkami. Tie najdramatickejšie a najpodnetnejšie zvyknú byť vo veľkej miere bez akéhokoľvek použitia zvuku (čo si málokto skutočne uvedomuje). Hudobný doprovod dokáže tú dramatickosť kamsi vytiahnuť, ale až po jej rozuzlení (ideálny hudobný motív na oživenie je shocking). Dnešný film s výpravnými možnosťami si z techniky jump cut odniesol prevažne obmedzenosť tvorcovského výkladu pod záštitou akéhosi zámeru. A to z novodobého druhu umenia mnohokrát berie tie skutočné plody úrody. Česť výnimkám.

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.