Film & TV Film X-1929 Filmové obsahy a výklady Kultúra & umenie

Týždeň nemého filmu: Zrodenie národa

V ďalšej časti špeciálu Týždňa nemého filmu vás – zopár nadšencov potešíme tým, že do tohto obdobia nahliadneme až k jeho excesívnym koreňom, ktoré aj vo svojej dobe znamenali doslova filmovú revolúciu. Zrodenie národa (1915) režiséra Davida Warka Griffitha, už dnes snímok starší než celá storočnica predznamenal identifikačný medzník z hľadiska vývoja filmu. William Friedkin ho spolu s Občanom Kaneom (1941), Na konci s dychom (1960) a Star Wars (1977) stavia do pozície významne novátorského pre následné smerovanie pri vývoju filmu. Zrodenie národa (The Birth of a Nation) možno vnímať aj ako prvý ucelený a špirálovito ornamentálny epos, ktorý kríži vo svojom hybridnom  poli rôzne epochálne udalosti a vôbec spôsob prezentácie konzervatívneho výkladu Amerických dejín. V trojhodinovej dĺžke na seba v súvislom ekvivalentnom súznení teda nadväzujú: občianska vojna Juh proti Severu (ktorú paralelne dopĺňa zrušenie otroctva), kapitulácia Konfederačného veliteľstva, atentát na prezidenta Lincolna a najmä – kontroverzné a sugestívne narábanie s tematikou Ku-Klux-Klan voči obyvateľstvu čiernej pleti.

Využitie nových štandardov vo výpravnosti fresiek a zhmotnenie istých neživých technických prvkov ako korelácia davovej syntézy k celkom a polocelkom, pachu dobových kostýmov a rekvizít vo vnímaní historického výkladu, či ambientnej vyváženosti pri práci s ruchom a v líčení panorám a komparzu podielať sa v jednotlivosti a v chronologickom usporiadaní. Táto uchopiteľnosť je nesmierne náročná a sledovať všetky úrovne a dirigovať ich je nadľudsky ťažké i dnes, po sto rokoch. Dynamizácia filmu je konštruktívna, ak si ju mizanscény vyžadujú, Griffith ju použije, aby následnú funkčnosť jednotlivých políčok preniesol k emocionálnej a dramatickej (krížový strih). Občas ich práve oná, akčná mobilita (podobne ako v dnešnom svete v medziach funkčnosti, opulentnosti a účinkov hudby) vtiahne k súvzťažnosti a efektu, ktorý diváka máta v ponorení sa jeho podmanivej koláži pri opiskoch dejín.

Megalomanské paradigmy a formálna brilantnosť však mierne zastiera jej silný propagandistický hlas, ktorým film obhajuje zverstvá a jednomyseľné násilie na niekom a v niečo, čo ju aj bezmedzne a s dávkou nevyhnutnosti pri svojvoľnosti zásahov glorifikuje (Ku-Klux-Klan problematika). Griffith však dokázal reflektovať na búrlivé podnety a hlasy ľudu a svoj ďalší film Intoleranciu (1916) konštruoval ako historický syndróm ľudskej zvrátenosti, závistlivosti a nechal menšinové a rodové otázky bokom. Rád však Zrodenie národa v motívoch priechodnosti a kontinuálne prchavej bezprostrednosti vyobraziť život a jej časovú líniu v konfrontácii archívoch histórie a dokumentárneho socializmu prirovnávam k Vertovovmu Mužovi s kinoaparátom (1929). Je to možno paradox, ale každá národná kinematografia a najmä, ak je ideologicky alebo okolnosťami ovplyvňovaná, má isté tvoriace a nezameniteľné znaky a prvky.

Zaujímavá je z hľadiska deju i asociačná väzba dvoch rodín z amerického Juhu (Cameronovci) a zo Severu (Stonemanovci), ktorých osudy boli vzájomne prepojené a vierohodne vyňaté z Dixonovej predlohy (pozn. teda viacerých predlôh, i tých divadelných). A napriek tomu, že ich samotné vzťahy si prešli množstvom utrpenia, film je takým nárazníkom medzi pred vojnovou fázou a po jej bezprostrednom prekonaní. Z rozvrátenej a nespokojnej, po spravodlivú a jednotnú Ameriku. Už ako sú tie jednotlivé aspekty pokrivené, to je vec druhá… Vytiahnuť sa dokázala herečka Lillian Gish a Griffithovo remeslo je z dnešného ponímania archivačne a hodnotovo prínosné a treba dbať na podmienky a vtedajšiu dobu, aby ste si kladné stránky mohli lepšie a objektívnejšie vychutnávať.

(Celý film online)

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.