Film & TV Film 1970-1989 Filmové obsahy a výklady Kultúra & umenie

Týždeň českej komédie: Smrt krásných srnců

Adaptácia citlivej predlohy Ota Pavela vnáša do čias perestrojky istý pokus o znovunabádanie vážnych tém v historických epochách národa na plátno. Ideologická spriaznenosť v časoch mierneho uvoľňovania napätia priala na aspoň aké také vnáranie hlbinných archetypov jaziev spoločnosti, než len na jej jednoplošnú komediálnu polovicu života. Smrt krásnych srnců (1986) však pracuje s oboma týmito aspektmi a lineárne ich zvýrazňuje. Karel Kachyňa s postavou „Prdelky“ zachytáva letnú náladovú integritu starostí bezvýznamných, kedy prostredníctvom epizodických kauzalít nabáda na vyjadrenie vtedajšej atmosféry vidieka a neskôr toto obdobie stemňuje a vytvára ho pre hlavnú postavu nebezpečné. Blízko kraju Berounky vyrastá chlapec s rodinkou a otcom (Karel Heřmánek), ktorý sa postupom času prepracuje na disponovaného presadzovateľa technológie na zľahčené využitie v domácnostiach – vysávača. Pôsobí však komicky a naráža na odpor temer všade, kam vyjde. Narážky šarlatánskych kúziel musel preklenúť jasnou a strohou presvedčovacou taktikou, inak ostal s holým zadkom.

Hlavný hrdina predstavuje akúsi symbiózu Hřebejkovej tragiky a Menzelovej poetiky (ako už mnohokrát zaznelo), pričom ústrednú tematickú os sprevádza neskorším okupačným (a najmä predchádzaniu okupačného) prostredím. Židočeská rodina sa po časoch samostatnosti ocitá v nemilosti revolučných nálad a  i v istom zmysle chápania jej disparátneho hnevu predchádzania krízového obdobia, hoc jej následky sú pomenovaním abstraktných nepriateľov často rázy domýšľavých fabulácií. Čo ak bolo… Film prostredníctvom predlohy je tematizovaný jednak do spomienkového exkurzu a výňatkov z pamätí, ako aj vylíčeniu veselosti a radosti zo života, ktoré istým spôsobom uzemňujú niektoré (tak často využívané) heroizačné vlastnosti českého občana a pričleňuje sa k jej rádovosti. Prispôsobuje požiadavky extravagancie do priemernosti, i keď predtým tomu bolo presne opačne.

Karel Kachyňa vyjadruje lyrikou i nostalgickým prechodom spoločenského diskurzu z extrémov do extrémov, z premeny na jej následnú dôsledkovosť.

Kachyňa aj napriek predvídavosti diváka o preklenutí tragikomických konzekvencií prieč dejovou líniou vcelku nenápadne prechádza 30tymi rokmi a nadväzuje na dovtedajšiu úspešnú dráhu spoločnosti Electrolux a jej obchodného zástupcu (variuje v jeho profesijnom, súkromnom a milostnom trojuholníku priorít).  Jeho štýl aj napriek silnému dramaturgickému oku, ktoré sa vyvíja a rozvádza nie je až tak plne rozoznateľný, hoci jeho tvorba často zahŕňa autorský rukopis a neštíti sa narúšať naratívne vzorce.

Priateľstvo s Prošekom (Rudolf Hrušinský) má symbolický charakter, často sa spolu v rôznych časových úsekoch vracajú a rozoberajú obdobie temna, ktoré sa naraz v praxi vyjavilo. Symbolický je i hon na srncov, pretože sa mu to stane ekvivalentom vlastné úteku a úporného konca (pripomína mi to v istom meradle Ciminov Lovec Jeleňov – 1978). Výrobu produkovalo rešpektované Filmové studio Barrandov a film nominovali za rok 1986 v nominácii za Oscara za cudzojazyčný (rozumej neanglicky hovoriaci film). Zrejme za jeho vážnu tému, ktorá je v jednotlivostiach opísaná s typickým českým humorom a ozvláštňuje jej celoplošné rozprávanie vo viacerých rovinách.

„Dravec ničí konkurenci, dokud je malá.“

Mimochodom, premiéra v ČS sa odložila až k 1.9.1987. Hudba a kamera Fišera a Smutného je taktiež bohatá na bipolaritu spomínaného balansu Hřebejka a Menzela, i keď miešať tieto štýly práve na Srncov je len akýmsi zjednodušením pohladením jej dobovej atmosféry. Je horká každou vtipnejšou hláškou väčšmi, než pálením slnka. Skrze ľahšou pozerateľnosťou a prenesením faktorov psychologickej zložitosti klame telom, pokiaľ nenarazíte na jej viacúrovňovú optiku zásadných charakterových zmien, nemusíte ju plne a najmä v komplexnosti pochopiť. A pritom je relatívne praktická a prehľadná, ubehne rýchlo a bez povšimnutí. Ako srnci, ktorí utekajú pred svojimi neúnavnými lovcami.

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.