Výtvarné umenie

Toto sú traja najlepší mladí maliari Slovenska

Najlepšími mladými maliarmi roka 2018 sa stali Samuel Paučo, Peter Cvik a Jarmila Sabová Džuppová. Rozhodla o tom medzinárodná porota, ktorá hodnotila diela 128 maliarov prihlásených do 13. ročníka súťaže „Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov“. Trojica maliarov získala ocenenia s finančnou podporou pre svoje umelecké napredovanie v celkovej sume 20 000 eur. Ocenené práce spolu s dielami ostatných finalistov súťaže si môže prísť pozrieť zblízka každý, kto sa zaujíma o súčasné výtvarné umenie. Bratislavská Galéria Nedbalka pripravila v spolupráci s Nadáciou VÚB ich bezplatnú výstavu, ktorá potrvá do 11. novembra.

Prestíž súťaži Maľba dodáva nezávislá hodnotiaca komisia, zložená každý rok z iných zvučných mien spomedzi renomovaných európskych výtvarných umelcov, teoretikov, kurátorov, galeristov a pedagógov. Počas 13. ročníka prijala túto funkciu štvorica pánov: vizuálny umelec a pedagóg Jiří Kovanda z Českej republiky, historik umenia a kurátor David Fehér z Maďarska, domáci renomovaný maliar a pedagóg Erik Šille a riaditeľ Gallerie d’Italia v Miláne Michele Coppola. Porota hodnotila diela v dvoch kolách. Najskôr vyselektovala finálovú 20-ku spomedzi 128 prihlásených diel, a počas druhého zasadnutia spojeného s posudzovaním originálov finálových diel vybrala troch víťazov.

  1. miesto

Tretiu priečku s finančnou odmenou vo výške 3 500 eur obsadila Jarmila Sabová Džuppová s dielom nazvaným Kolotoč zarastený medzi orechom a čerešňou. Jej práca zaujala porotu silnou poetikou. Cítiť ju v námete, zobrazenej scéne i farebnosti. Nezvyčajná nostalgia a lyrika obrazu je podporená vysokými maliarskymi kvalitami. Toto dielo je snivé, nostalgické a zároveň nezvyčajne naratívne a silne autentické.

  1. miesto

Na druhom mieste sa umiestnil a finančné prostriedky pre ďalšiu tvorbu vo výške 6 500 eur si odniesol Peter Cvik so svojou maľbou Philosophers Nights / Hipsters Paradise. Porota ocenila komplexnosť jej štruktúry a nezvyčajné vrstvenie v tematickej i formálnej stránke. Táto intelektuálna maľba osciluje medzi postmodernou a postinternetom, kombinuje a vrství viacero tém, techník a filozofických postojov.

  1. miesto

Absolútnym víťazom 13. ročníka súťaže Maľba sa podľa hodnotenia poroty stal Samuel Paučo. Ten za svoje dielo F 39. získava spolu s prestížnym ocenením a uznaním aj najvyššiu odmenu vo výške 10 000 eur. „Obraz Samuela Pauča je ukážkou veľkoryso poňatej súčasnej krajinomaľby. Porotu zaujal svojou nezvyčajnou expresívnosťou, z ktorej však cítiť veľkú senzualitu, a spôsobom, akým autor zobrazil jednoduchú tému, a v ktorom zobrazujúci maliarsky prejav naráža na hrany abstrakcie. Expresívne maliarske gesto, abstrakcia kombinovaná s realistickým štýlom maľby a zároveň sureálne farby sú to, čo urobilo z tohoto diela víťaza súťaže Maľba 2018,“ hodnotí predseda poroty Jiří Kovanda.

Úprimne blahoželáme víťazom a zdieľame radosť z ich úspechu. Verím, že dnešný večer sa zapíše ako významný míľnik v histórii ich profesionálnej dráhy. Mladá generácia znovu ukázala, že dokáže tvoriť umelecké hodnoty pre spoločnosť a zároveň vie smelo vyslať svoj odkaz do sveta. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme tieto výnimočné talenty mohli spoznať a vystaviť ich diela na obdiv verejnosti,“ povedal počas včerajšieho slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže Maľba 2018 predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch a tiež uviedol, že táto iniciatíva rok čo rok ukazuje, koľko nových talentov na Slovensku pribúda. Až polovica z tohtoročnej finálovej zostavy sú maliari, ktorí sa zapojili do súťaže po prvýkrát.

Umenie na vlastné oči

Súťaž Maľba si za svoje dlhodobé poslanie vytýčila viac než len vyhľadávať mladé profesionálne talenty a otvárať im dvere do radov ich už etablovaných kolegov. Táto dlhodobá iniciatíva má za cieľ taktiež kultivovať a sprostredkovávať pohľad na kvalitné výtvarné umenie aj širokej verejnosti. Preto je súčasťou súťaže každý rok aj verejná výstava. 20 finálových diel vrátane prác 3 najlepších maliarov roka 2018 je možné do 11. novembra vidieť v bratislavskej Galérii Nedbalka. Nadácia VÚB sa opäť postarala o to, aby bol vstup pre každého návštevníka bezplatný. Navyše, Bratislavčanom, ktorí sa vyberú 29. septembra večer na mestský festival umenia Biela noc, sprostredkuje Nadácia VÚB aj osobné prezentácie diel ich autormi.

Viac informácií o umelcoch a ich dielach nájdete na stránke www.malbaroka.sk. Rozhovor s členom tohtoročnej poroty, popredným výtvarníkom Erikom Šillem, v ktorom hodnotí aj význam súťaže Maľba na základe osobnej skúsenosti, prináša online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz