Kultúra & umenie Výtvarné umenie

Súťaž Maľba 2018 pozná svojich 20 finalistov

Titulná foto: Dušana Vrbovská – Rast

Do prestížnej súťaže Maľba, ktorú organizuje už po 13-krát Nadácia VÚB, sa tento rok prihlásilo spolu 128 mladých maliarov.Medzinárodná odborná porota spomedzi nich posunula do ďalšieho kola 20 finalistov. Polovica z tohto počtu sú maliari, ktorí sa zapojili do súťaže po prvýkrát. Traja víťazi, medzi ktorých Nadácia VÚB prerozdelí 20-tisíc eur, budú známi koncom septembra.

 

Iniciatíva „Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov“ dlhodobo vyhľadáva, podporuje a zviditeľňuje profesionálnych umelcov do 35 rokov, ktorí sa ako absolventi VŠ výtvarného zamerania orientujú na médium maľba a majú ambíciu venovať sa tejto tvorbe naplno v rámci svojej profesie. Počas 13. ročníka súťaže Maľba sa rozhodlo skúsiť šťastie spolu 83 žien a 45 mužov z mladej generácie slovenských maliarov. O uznanie odborníkov európskeho maliarstva a získanie podpory pre ďalší rozlet svojej profesionálnej dráhy zabojovali prostredníctvom zaslanej prihlášky a vizuálu konkrétneho diela z ich aktuálnej tvorby. „Je radosť sledovať, ako mladí umelci rok čo rok reagujú na príležitosť, ktorú naša súťaž ponúka. Som presvedčený, že je to dané aj úspechmi mnohých minuloročných víťazov, ktoré súčasných nasledovníkov inšpirujú. A tak sa môže verejnosť aj tento rok dozvedieť o ďalšej 20-ke talentov, ktoré budú formovať budúcnosť slovenskej profesionálnej maľby. Už teraz sa tešíme na to, že ich diela budú prístupné naživo pre každého v rámci nami pripravovanej výstavy,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Finálovú zostavu 13. ročníka súťaže Maľba tvoria so svojimi prihlásenými dielami (v abecednom poradí): Zoltán Agócs, Alexandra Barth, Peter Cvik, Anna Danková, Lucia Fabová, Eva Fajčáková, Lucia Horvátová, Dominika Kačkošová, Ľudmila Machová, Petra Mešša, Michal Nagypal, Soňa Patúcová, Samuel Paučo, Filip Sabol, Jarmila Sabová Džuppová, Peter Sulo, Adam Šakový, Simona Štulerová, Michaela Thanová a Dušana Vrbovská.

Odborná porota pre rok 2018

Prihlásené diela posudzovala za týmto účelom vytvorená medzinárodná porota. Tá je zložená počas každého ročníkaz inýchzvučných mien spomedzi renomovaných európskych výtvarných umelcov, teoretikov, kurátorov, galeristova pedagógov. Aktuálne sa tejto úlohy zhostila štvorica pánov: historik umenia a kurátor David Fehér z Maďarska, vizuálny umelec a pedagóg Jiří Kovanda z Českej republiky, domáci renomovaný maliar a pedagóg Erik Šille a riaditeľ Gallerie d’Italia v Miláne Michele Coppola.

V druhom kole budú porotcovia hodnotiť už samotné originály 20 vybraných umeleckých diel. Na základe toho  vzídu koncom septembra traja víťazi, ktorí získajú spolu s cennými referenciami a uznaním aj finančné odmeny vo výške 3 500, 6 500 a 10 000 eur. Ocenení maliari budú vyhlásení na vernisáži výstavy finalistov súťaže Maľba 2018.Práce všetkých 20 finalistov budú sprístupnené širokej verejnosti bezplatne v bratislavskej galérii Nedbalka od 28. septembra do 4. novembra. Viac informácií o postupujúcich umelcoch, ich dielach ako aj o samotnej súťaži Maľbanájdete na stránke www.malbaroka.sk. Rozhovor s víťazkou minulého ročníka súťaže Maľba Žofiou Dubovou prináša aj nový online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.

 

Medzinárodná porota

 

Jiří KOVANDA (Česká republika)

vizuálny umelec a pedagóg

Jiří Kovanda sa už niekoľko rokov opakovane umiestňuje na vrchole rebríčka najúspešnejších a najrešpektovanejších českých umelcov 2. polovice 20. storočia. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších žijúcich predstaviteľov konceptu u našich západných susedov. Jeho tvorba sa rozvíja naprieč rôznymi médiami – popri performancii a akcii sa venuje inštalácii, koláži a maľbe; vytvára nenápadné intervencie a situácie. Od 70. rokov minulého storočia vytvára prvé akcie, ktoré definuje ako nenápadný ponor do medziľudských vzťahov, prekračovanie hranice intimity. V osemdesiatych rokoch opúšťa konceptuálnu prax a pod vplyvom nastupujúcej postmoderny sa načas venuje maľbe. Práve z tohto obdobia pochádza rozsiahly súbor akrylových malieb, z veľkej časti realizovaných vo formáte A2. V roku 1984 v pražskom klube Futurum uverejňuje pateticko-ironický text o svojej tvorbe, v ktorom sa označuje za nedeľného maliara, čím relativizoval dobovú prax tohto klasického média. Neskôr začal pôsobiť ako pedagóg na Akademii výtvarných umění v Prahe, v súčasnosti vedie Ateliér performancie na Fakulte umení a designu v Ústí nad Labem. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí.

 

David FEHÉR (Maďarsko)

historik umenia, kurátor

Dávid Fehér je kurátorom v Múzeu výtvarných umení v Budapešti a prednáša súčasné umenie na Vysokej škole umení. Vo svojej doktorandskej práci sa zaoberá súčasnými teóriami maľby a prijatím pop artu, fotorealismu a konceptuálneho umenia vo východnej Európe. Okrem teoretickej a pedagogickej práce sa venuje aj publicistike a výtvarnej kritike. Je autorom mnohých esejí o súčasných umelcoch a recenzií, ktoré sú pravidelne uverejňované v časopisoch venujúcich sa výtvarnému umeniu a v katalógoch výstav. Na medzinárodnej úrovni publikoval eseje o maďarskom umení „dlhých šesťdesiatych rokov“ a umení v Maďarsku 1956-1980. Jeho ostatné publikácie obsahujú eseje o kľúčových postavách súčasnej maľby (Georg Baselitz, Gerhard Richter) a otázkach o osude média (Maľba po maľbe). K jeho kurátorským počinom patria výstavy v domovskom Múzeu výtvarných umení v Budapešti a o.i. je spoluautorom blížiacej sa výstavy Bacon, Freud a London School organizovanej spoločne Maďarskou národnou galériou v Budapešti a Tate Britain v Londýne.

 

Erik ŠILLE  (Slovensko)

maliar, pedagóg

Erik Šille patrí k najvýraznejším maliarskym zjavom strednej generácie. Jeho charakteristický vizuálny prejav býva označovaný ako  „súčasný“ – inšpirovaný novodobými ikonami a symbolmi, bilboardami, reklamou, televíziou či komiksom. Prostredníctvom vizuálnych odkazov zostavuje Šille viacvrstvové „príbehy nového sveta“ na prvý pohľad oku lahodiace, maliarsky dokonalo prevedené kompozície, ktoré však pod povrchom skrývajú kódované posolstvá. U Šilleho nie je nič také jednoduché a pekné ako vyzerá – takmer nebadateľnými detailmi vytvára typické  napätie. Jeho premyslené kompozície charakterizuje úhľadný rukopis, vtipný dialóg s dejinami umenia, výrazný cit pre farbu a špecifická naratívnosť. V roku 2009 sa stal víťazom súťaže Maľba, v roku 2006 v nej obsadil tretie miesto. Je držiteľom Ceny Igora Kalného na Zlínskom salóne mladých do 30 rokov za Slovenskú republiku (2006). Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie, Nitrianskej galérii, Štátnej galérii v Dolnom Kubíne a početných súkromných zbierkach doma a v zahraničí.

 

Michele COPPOLA  (Taliansko)

riaditeľ Gallerie d’Italia

Riaditeľ Gallerie d’Italia so sídlom v Miláne a výstavnými sieňami v Miláne, Neapole a Vicenze. Riaditeľ Odboru umenia, kultúry a kultúrneho dedičstva banky Intesa Sanpaolo. Pod jeho patronátom vznikli významné výstavy, napr. Hayez, Bellotto a Canaletto alebo L’ultimo Caravaggio. Z oblasti moderného a súčasného umenia sú to hlavne výstava v New Yorku Talianske umenie: Znovuobjavenie Ameriky, a v Taliansku výstavy Basquiat, Clemente, Haring, Schnabel, Warhol: Tisíce svetiel New Yorku a Umenie ako zjavenie: Z kolekcie Luigi a Peppino Agrati.
Je riaditeľom spoločnosti CAMERA-Talianske centrum fotografie. V minulosti bol členom výboru pre kultúru a aktivity mládeže v regióne Piemonte a pracoval v rôznych kultúrnych inštitúciách v Turíne (Nadácia pre podporu filmu, Nadácia pre podporu múzeí v Turíne a iné).

Finalisti Maľba 2018

 

Meno autora – Názov diela

 

Zoltán Agócs– Párty-záni

Alexandra Barth – Zastávka

Peter Cvik– Philosophers Nights / Hipsters Paradise

 

Anna Danková – Mikro vízie

Lucia Fabová – ZUZA

Eva Fajčíková – Twisting Nether

Lucia Horvátová – Abstract layers

Dominika Kačkošová – Návrat

Ľudmila Machová – Transfigurácia I.

Petra Mešša – The Mound

Michal Nagypal – Nocturne

Soňa Patúcová – – 280,33

Samuel Paučo – F 39.

Filip Sabol – Ráno v meste / Morning in the city

Jarmila Sabová Džuppová – Kolotoč zarastený medzi orechom a čerešňou

Peter Sulo – Synchronized

 

Adam Šakový – Hoh 3

Simona Štulerová– Po burke

Michaela Thanová – Zvestovanie

Dušana Vrbovská – Rast

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz