Architektúra Fotografie Kultúra & umenie Novinky

Sad Janka Kráľa

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Sad Janka Kráľa, ktorý sa nachádza v Bratislave na Petržalskej strane Dunaja, vznikol už v roku 1774 ako park pre širokú verejnosť, v štýle barokového klasicizmu. Je najstarším verejným parkom v strednej Európe. V 19. storočí zmenil svoju podobu z pôvodnej na prírodne-krajinársky park. Do súčasnej podoby sa dostal po rekonštrukcii v 70. rokoch 20. storočia.

Park sa rozprestiera na území lužných lesov, ktoré predtým slúžili Bratislavčanom na prechádzky, poľovačky, rybárčenie atď. Požiadavka na vytvorenie parku v tomto priestore, vzišla v 18. storočí od obyvateľov Bratislavy, ktorých počet sa rýchlo zvyšoval. Mesto bolo v tom čase husto zastavané a priestoru pre zeleň bolo málo. Pohnútky obyvateľov mesta určite ovplynilo aj správanie šľachty, ktorá si v druhej polovici 18. storočia v Bratislave stavala pri svojich palácoch rozsiahle záhrady.

Pôvodný park dala zriadiť v rokoch 1774-1776 panovníčka Mária Terézia a jeho hviezdicový pôdorys mu zabezpečil meno „Sternallee“ (Hviezdna alej). Jednotlivé aleje v parku sa volajú podľa druhu stromov: jelšová, topoľová, javorová, vŕbová, jaseňová a brestová.

História parku je popretkávaná rôznymi udalosťami. Napríklad v roku 1809 prežil park zimnú povodeň počas ktorej bol zaplavený. Táto povodeň strhla na petržalskej strane 127 domov, zničila Aupark (lužný/nivský park), dedinu Petržalka a oproti Kopáču (ostrov pri Slovnafte) stojaci Uferhaus (hostinec pri rieke). Aby toho nebolo málo, tak v tom istom roku zažila Bratislava obliehanie napoleonskými vojskami, ktoré sa v parku utáborili a ostreľovali z neho mesto. V roku 1818 zakotvila pri jeho brehoch Carolina, prvý parník z Viedne. Park znova ožil v roku 1825, keď pri príležitosti korunovácie rakúskej cisárovnej Karolíny Augusty Bavorskej postavili k parku pontónový most, ktorý aj po nej pomenovali. V roku 1827 tu postavili Au Café, ktoré najskôr slúžilo ako obchod s kávou a neskôr k nemu bola pristavná aj reštaurácia. O rok neskôr vzniklo v parku letné divadlo Aréna, ktoré malo podobu nekrytého amfiteátra. Tak ako divadlo poznáme dnes bolo prestavané v roku 1898.

Do súčasnej podoby začali park formovať v roku 1839 bratislavskí rodáci Florián Romera a dr. Štefan Endlicher. Tí parku venovali viac pozornosti z botanického a dendrologického hľadiska. Dnes je dominantou parku jeho záhradný altánok, ktorý bol pôvodne vežou Františkánskeho kostola. Veža bola z kostola zložená v roku 1897, aby ju ochránili pred zemetraseniami. V 70. rokoch 20. storočia prešiel park veľkou rekonštrukciou, pri ktorej boli odstránené nadbytočné stromy a divorastúce kroviny. V parku bola umiestnená socha štúrovca Janka Kráľa, od akademického sochára Františka Gibalu a typickým prvkom sú aj priestory kruhovitého tvaru ozdobené znameniami zverokruhu. Park dnes zaujme aj svojou druhovou diverzitou. Nájdeme tu ginko dvojlaločné, makluru oranžovú, metasekvoju čínsku atď. Najväčšími unikátmi medzi stromami sú platany javorolisté, ktoré sú staré približne 200 rokov. V roku 2006 prebehla ďalšia revitalizácia parku pri ktorej bolo odstránených vyše 200 chorých drevín. Dnes park slúži ako pokojné miesto na oddych, stretávanie, či športové aktivity.

 foto: Full spectrum

Zdroje:

História Sadu Janka Kráľa

http://www.klubharmony.eu/sk/clanok/15/1499/sad-janka-krala

http://www.bratislavskerozky.sk/sk/Cerstve-rozky/Danubius-Fluvius/S-parnikom-do-Bratislavy.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sad_Janka_Kr%C3%A1%C4%BEa

PIŠUT, Peter: DUNAJSKÁ POVODEŇ ROKU 1787 A BRATISLAVA, GEOGRAFICKÝ ČASOPIS/GEOGRAPHICAL JOURNAL 63 (2011) 1, 87-109.

PIŠÚT, P., TIMÁR, G. : História územia ostrova Kopáč, Ústav zoológie SAV, 2007.

 

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.