Film & TV Film 1970-1989 Filmové kritiky a analýzy Kultúra & umenie

Príbeh Františka, ktorý hľadal podstatu ľudského bytia

Iluminácia: zaliatie svetlom, osvetlenie.

Poľský režisér Krzysztof Zanussi je častokrát označovaný za tvorcu filmov morálneho nepokoja reflektujúceho spoločenskú situáciu s charakteristickým analytickým prístupom k zobrazovanej matérii. Svoje nazhromaždené vedecké znalosti počas dlhých rokov rôznych štúdií zhromaždil a zúročil i v tomto filme. Autor nám prostredníctvom príbehu mladého vysokoškoláka, znudeného štúdiom fyziky, predkladá otázku podstaty ľudského bytia.

Iluminácia: vnuknutie, poučenie, zážitok náhleho porozumenia, osvietenie pravdou.

František Retman, poslucháč vysokej školy, je rozčarovaný štúdiom svojho odboru. Nechce zotrvať iba pri jednej špecializácii, preto sa snaží prežiť čo najviac rôznych situácií i profesijných prostredí. Postupne začína objavovať čaro iných, ako biológie či astrofyziky. V rámci svojho urputného vedeckého prieskumu sa dokonca zúčastňuje aj hypnotických seans. Dostáva sa do kontaktu s psychiatrickým vedným odborom. Ten okúsi aj na vlastnej koži. Neustále hľadá svoje miesto vo svete, poslanie a najmä odpovede na otázky o podstate ľudského bytia. Napokon sa z vlastného presvedčenia utieka k ľuďom a miestu, ktoré by nikdy nebol považoval za zdroj dôležitého poznania a čiastočného pokoja v jeho živote.

Iluminácia: osvecovanie človeka Bohom v procese poznania; ľudský rozum je pritom iba odrazom večného svetla, vďaka čomu ľudská duša poznáva bezprostredne a intuitívne (Bonaventura)

Režisér danú tému poňal nekonvenčným, podľa môjho názoru, mimoriadne originálnym spôsobom prelínania sérií hraných a dokumentárnych pasáži. Do filmu sú zakomponované výpovede a výroky vedcov, diskusie študentov, nevynímajúc štúdium ich práce v laboratóriách, čo je v rámci hraného filmu netradičné. Jednotlivé etapy z osobného aj profesionálneho života Františka sú chronologický rámcované významnými udalosťami v jeho živote. Prechádzajú od maturity, cez pracovné nasadenie, až po rodinný život. Tieto úseky sú periodicky poprestrihávané fotkami aktuálnej žiadosti, inzerátu alebo formulára. Zaujímavou je aj mozaikovitá štruktúra snímky. V rámci nej sa spájajú zábery citátov z vedecky odlišne zameraných filmov, s čisto hranými sekvenciami Františkovho manželsko – rodinného prostredia, aj vo chvíľach jeho existenčnej krízy. Operácia mozgu a psychiatrické liečebné metódy pôsobia síce autenticky, no na môj vkus až príliš drasticky a naturalisticky. Súčasťou formálnej zložky tejto snímky sú aj zaujímavo zasadené animované pasáže. Na elementárnej úrovni vysvetľujú funkcie mozgu aj fenoménu iluminácie.

Iluminácia: zvláštny Boží vplyv, pri ktorom sa uskutočňuje nevyhnutné a všeobecné poznanie človeka; pri osvietení dochádza k vyžiareniu duchovného svetla, v ktorom sa človek, istým zrením večnej pravdy, večných pravidiel, dostáva do spojenia so samým Bohom, svetlom večnej, nemennej pravdy (Augustinus)

Napriek tomu, že príbeh bol pre mňa svojimi existenciálnymi témami aj po formálnej stránke zaujímavým, nedokázal pozdĺž celej metráže plne udržať moju pozornosť. Možno to bolo jeho pesimistickou náladou alebo snáď scudovacími prvkami, ktoré mi znemožňovali akúkoľvek mieru empatie a stotožnenia sa s Františkom ako hlavnou postavou. Týmto tvrdením ale nepopieram fakt, že Iluminácia je kvalitným a kritikmi uznávaným filmom vzbudzujúcim množstvo polemík a otvárajúcim nové témy a otázky aj s niekoľkými možnými odpoveďami. Je analytickou štúdiou ľudskej duše a hľadaním zmyslu života.

O autorovi

Mária Demečková

Mária Demečková

Študuje na VŠMU odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia, to jej ale nebráni aby sa venovala aj iným umeleckým smerom. Má rada architektúru, maliarstvo, divadlo, hudbu, módu a samozrejme film. Momentálne sa venuje analýze tvorby kanadského režiséra Xaviera Dolana a intermediality v jeho tvorbe. Aktívne sa podieľa aj na filmových festivaloch (Áčko, Artfilm Fest, Visegrad Film Forum) kde píše recenzie, alebo robí rozhovory s hosťami. A ako správny filmový vedec má aj množstvo skúseností s tvorbou študentských filmov.