Priatelia

salonikSalónik – kultúrne občerstvenie je iniciatívou Zuzany Duchovej a Zuzany Ivaškovej zo združenia Local Act. V roku 2015 k projektu “pristúpili” aj Ján Pernecký a združenie rese arch s ambíciou pokračovať na ceste architektonickej teórie. Chceme pracovať so širokým významom slova kultúra, ktoré má svoj pôvod v latinskom coleo/colere – obrábať, kultivovať prostredie. Súčasťou projektu bude aj pozorovanie a popis lokálnej dynamiky staničného priestoru a každodenných priestorových taktík užívateľov, teda fenomény, ktoré iniciatíva Local Act dlhodobo v lokalite skúma. Viac o presahoch projektu sa dozviete TU.

simecek

Sila vízie nadácie sa opiera o Šimečkovu filozofiu, jeho optimistické životné krédo, morálny a ľudský imperatív – čeliť zlu, s ktorým je človek denno-denne konfrontovaný. Prispieť k budovaniu demokratickej politickej kultúry, cez budovanie fungujúcej, rozvinutej občianskej spoločnosti. Šimečkovská idea občianskej spoločnosti ako jedinej záruky osobnej slobody jednotlivca, pri akomkoľvek pokuse o autoritársky zásah zo strany štátu, sa aj po roku 1989 ukázala byť veľmi aktuálna a stále ňou je. Počas svojej existencie sa nadácii podarilo uchovať a rozvinúť ideály nežnej revolúcie a ďalej šíriť myšlienky Milana Šimečku. Podarilo sa nám totiž naplniť ich obsahom, a dokázať tak, že sú stále živé a nesmierne potrebné.

fjuznlogoNázov [fjúžn] znamená výslovnosť anglického výrazu, ktorým sa označuje napríklad spájanie hudobných štýlov alebo pridávanie ázijských ingrediencií do európskych jedál. Od roku 2011 je to však i názov multikultúrneho festivalu známeho aj ako týždeň nových menšín. Jeho cieľom je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu.