Film & TV Kultúra & umenie Ostatné

PREČO NESNÍVA RIDLEY SCOTT O ELEKTRICKÝCH OVEČKÁCH? 3. časť

Minority report: poviedka a filmová adaptácia

Minority report je 45 stranová poviedka z roku 1953. Predstavuje nám svet budúcnosti bez zločinu. Svet je po svetovej vojne, medzi mestami nie sú žiadne polia. V meste vedie organizáciu s názvom Prekriminel John Anderton. Funguje na systéme predpovedania vrážd troma zmutovanými bytosťami. Následne je páchateľ polapený a zavretý za vraždu, ktorú mal spáchať, ale v skutočnosti nespáchal. Jedného dňa sa John dozvie, že spácha vraždu. Nasleduje jeho útek a schovávanie sa pred políciou, ktorú viedol. Nachádza ho jeho budúca obeť, armádny generál Kaplan. Anderton si myslí, že sa jedná o spiknutie, vedené komisárom Witwerom, ktorý chce zdiskreditovať systém. John sa snaží získať tretiu, menšinovú správu v mutantovi, ktorá by ho zbavila viny.

Minority_Report_1

Prví dvaja vraždu totiž predpovedali. O spiknutie sa však nejedná, Johna Kaplana zavraždil, pretože plánoval spiknutie voči prekriminelu. Prvý tušiteľ túto vraždu videl. Druhý nie, pretože John mal na základe vedomosti, že spácha vraždu, možnosť sa jej vyhnúť. Anderton však pochopil, že ak by bol obvinený a vraždu nespáchal, systém by bol zrušený ako neúčinný, tak bol nútený Kaplana zavraždiť. Preto tretí tušiteľ videl znova vraždu. Ale jej druhú verziu v novej línii reality. John sa tak obetoval pre ďalšie fungovanie systému predpovede vrážd v spoločnosti. Ocitol sa v neplánovanej časovej slučke, ktorá sa mohla stať jedine niekomu, kto má prístup k predpovediam a meniť tak budúcnosť. Tento paradox sa mohol tak v budúcnosti ďalšiemu vedeniu Prekriminelu zopakovať. Táto smyčka zaistila vznik paralelnej reality ako vedľajšieho produktu predpovedí tušiteľov tým, že vraždám bolo zabránené.

V roku 2002 nakrútil na motívy tejto poviedky celovečerný film s rovnomenným názvom Steven Spielberg. Z poviedky si zobral základné motívy, ako systém fungovania Prekriminelu, hlavnú postavu obvinenú z vraždy, jej cestu na úteku a postupné odkrývanie pravdy. Poviedka je pomerne krátka, takže by sa dala veľmi ťažko pretaviť do stopáže cez dve hodiny. Spielberg sa jej tak nedržal a vymyslel úplne novú dejovú líniu. Rozdelil postavu Johna Andertona na stvoriteľa Prekriminelu Lammara a zamestnanca Johna Andertona. Ten je obvinený z vraždy. Nakoniec, na rozdiel od predlohy, odhaľuje Lammarove spiknutie voči nemu a nastražil vraždu na základe traumy zo smrti Andertonovho syna. John je rozvedený, jeho syn bol unesený a je pravdepodobne mŕtvy, s Lammarom má vzťah ako s otcom.

Minority_Report_3

Tvorcovia pochopili, že poviedka je založená na odhalení časovej slučky ako pointy, tá by však sama o sebe vo filme neobstála, pretože ten by bol potom príliš chladný. Preto rozvinuli vzťahy a pridali traumy z minulosti. Priblížili sa tak žánru noir, čomu zodpovedá aj rozsiahle spiknutie na najvyšších miestach v rámci polície. Z predlohy ale vyberajú motívy a určité krátke udalosti,  pracujú s nimi podobne, ako Dick. Lenže tie sú použité v iných dejových súvislostiach. Pointa predlohy je podobne využitá aj vo filme, kedy zločinec manipuluje s časovými paradoxmi predpovedí. Predchádza mu však odlišný dej. Záver nemôže byť v žiadnom prípade podobný, pretože sa v ňom ocitajú protagonista a antagonista v súboji a v poviedke sa jedná o jednu a tú istú osobu. Spielberg pracuje v posunoch v postavách a ich zjednocovaní podobne ako Scott, (ďalej aj v množstve detailov) ten mal však možnosť použiť hlavnú dejovú kostru románu ako základ pre svoj film.

Spielberg musel vymyslieť nový príbeh. Nedopustil sa tak chyby ako Duruay pri adaptácii Druhej série, kde scenárista iba umelo naťahoval udalosti v poviedke a film smeroval k totožnému záveru. Výsledkom bol nudný film. Minority report je príkladom inšpirácie literárnou predlohou, kde prichádzame o pôvodný dôvod, prečo chceme predlohu adaptovať, film má iné posolstvo. Spielberg zároveň dosahuje včlenením nových vzťahov odklon od zameriavania sa diváka na paradoxy fungovania systému. Pri poviedke tak sú omnoho zreteľnejšie. Dôraz filmu je na postavy a ich emócie, logika je síce skoro rovnako dôležitá, ale predsa len viac v pozadí. Podobne ako pri Blade runnerovi film výborne funguje aj bez znalosti predlohy.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz