Fotografie Kultúra & umenie Pamiatky Výtvarné umenie

Ponitrianske múzeum: čo ešte môžete vidieť do 6.10.?

Ponitrianske múzeum sa nachádza na Svätoplukovom námestí v centre Nitry. Ako budova bývalého župného domu sa prestavala po viacerých úpravách na múzejný profil v druhej polovici 19. storočia. Dnes má skôr vlastivedný charakter ale vyše 20 rôznych výstav mu dáva širokorozmernejší obzor.

Pracovníci a aktivisti najskôr zozbierali numizmatické a archeologické pamätihodnosti, keďže Nitra má bohatú históriu od čias Keltov aj starých Slovanov a v neposlednom rade bola miestom, kde prišli a priniesli hlaholiku solúnski bratia Cyril a Metod.

Stále expozície:

Klasické expozície, ktoré majú stále miesto za vitrínami múzea a sú stále sprístupnené verejnosti:

Prírodovedné (život v lesných a vodných biotypoch) mapujúce zvieratá obývajúce okolie Nitrianskeho kraja a pohoria Tribeč,

Nitriansko v zrkadle dejín (archeologické nálezy)

Skvosty dávnovekého Slovenska (od r. 1993 prináša chronologický náčrt pozostatkov predmetov od staršej doby kamennej až po nedávnu históriu)

Tieto expozície a výstavy sú teda sprístupnené počas celého roka. Pozn.: Fotenie archeologických nálezov je zakázané! Zo skvostov najviac uchváti iba 7,5 cm veľká tzv. Moravianska Venuša; stará približne 22,7 tisíc rokov (a ktorá nebola majetkom múzea pred pár desiatkami rokov) a pyxida zo slonoviny, ktorú na naše územie pravdepodobne priniesli Konštantín a Metod (a ktorú možno vidieť na všetkých možných freskách a nákresoch)

Čo ešte môžete do 6. októbra v múzeu vidieť?

Dnes môžete obdivovať výstavu slovenského ľadového hokeja (tzv. 90tku) – 90 rokov histórie tohto športu na našom území. V komornej miestnosti vám do oči bijú úspechy (originály i repliky) našich reprezentantov (hokejky, dresy s podpismi, diplomy a sprievodné komentáre vrátane trofejí).

Nájdete tu dresy či hokejky takých legiend, akými boli Karol Fako, Peter Bondra, Jozef Golonka či rozhodca Juraj Okoločány.

Druhou zbierkou je výstava Všetky moje krajiny. Ide o súbor výtvarných diel manželov Daniela a Michala Helienekovcov. Z vernisáže môžete vidieť, ako umelcov očarili prírodné scenérie prevažne severských krajín či unikátnych Himalájí.

Krásy Nepálu či Islandu sa zlievajú v tesnej blízkosti.

Pozn.: je škoda, že budova pri našej návšteve takmer zívala prázdnotou. Pochopiteľne, že múzeum nie je veľkokapacitné s obrovským počtom výstav (tým neurážame tisícky pozoruhodne vzácnych predmetov zo stálych expozícií), ale určite si zaslúži za tých smiešne nízkych vstupných (1 euro a menej) chvíľku času na kratšiu návštevu.

Foto: Martin Hladký

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.