Kultúra & umenie

Na Slovensku vzniklo Kolégium Pamäti národa

Na Slovensku v júni 2017 vzniklo nové spoločenstvo ľudí, Kolégium Pamäti národa. Toto spoločenstvo sa opiera o rešpekt a prácu medzinárodnej neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá pôsobí vo väčšine krajín EÚ. Post Bellum dokumentuje, archivuje a sprístupňuje verejnosti spomienky pamätníkov. Ľudí, ktorá prežili nedomokratické režimy v 20. storočí na území dnešného Slovenska.

Slovenské Kolégium sa prirodzene prepája s českými osobnosťami, združenými v Kolégiu, ktoré v Českej republike pôsobí už od roku 2014. Ustanovujúce stretnutie slovenskej časti Kolégia Pamäti národa sa uskutočnilo dňa 12.6.2017 v Bratislave. Medzi prítomnými na ňom prebehla diskusia, na základe ktorej prijalo Kolégium Pamäti národa svoje prvé vyhlásenie :

„Naša spoločnosť prežíva turbulentné časy, ktoré sa nás všetkých bezprostredne týkajú. Vzostup populizmu, úspech nacionalistov vo voľbách, nedostatok súcitu s
ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou, relativizácia hodnôt, za ktoré bojovali naši rodičia, nedostatočné historické vedomie, či pôsobenie ruských dezinformačných webov spôsobujú, že smerovanie našej krajiny stráca jasné kontúry a dochádza k spochybňovaniu zmyslu a hodnoty našej príslušnosti k rodine európskych
demokratických krajín.

Kolégium chce poukázať na zmysel úcty a rešpektu k ľuďom, ktorí bojovali a umierali za hodnoty, na ktorých je dnes naša spoločnosť postavená. Sme presvedčení, že sprostredkovanie s pomienok priamych účastníkov je najlepší spôsob, ako pochopiť korene súčasnej krízy, vyvarovať sa chýb a zároveň sa inšpirovať skúsenosťami našich rodičov, predkov a odovzdať ich ďalším generáciám.

Chceme ich zachytávať systematicky ako účinnú metódu vzdelávania a verejnej diskusie o hodnotách slobody, ľudských práv a demokracie. Uvedomujeme si našu zodpovednosť za odkaz predošlých generácií, za presné pomenovanie príčin a následkov totalitného a neslobodného myslenia. Veríme, že práve kritická verejná debata patrí medzi základné nástroje udržania slobodnej spoločnosti.”

Chceme upozorniť na t o, že prebiehajúce úsilie o zmenu vo vzdelávaní by nemalo končiť pri sprostredkovaní faktografických údajov, ale v pochopení ich historických a politických súvislostí. Kolégium chce osloviť ľudí z celého spektra spoločnosti, ktorí rozumejú tomu, že investovať do rozvoja slobodnej občianskej spoločnosti sa v dlhodobom horizonte vypláca.

V Bratislave, 14.07.2017

Kolégium Pamäti národa (www.kolegium.postbellum.sk) je voľné združenie priateľov a partnerov organizácie Post Bellum na Slovensku. Jeho cieľom je spájať osobnosti slovenského verejného, spoločenského a podnikateľského života, ktorým nie je ľahostajný odkaz starších generácií, súčasná spoločenská situácia a blízka budúcnosť našej krajiny. Slovenská časť Kolégia Pamäti národa sa pripája k už niekoľko rokov fungujúcemu českému Kolégiu Pamäti národa. Členov Kolégia Pamäti národa spája úcta a rešpekt voči tým, ktorí sa postavili nedemokratickým, totalitným režimom v 20.storočí.

Zakladajúci členovia slovenskej časti Kolégia Pamäti národa
Lucia Štasselová, koordinátorka slovenskej časti Kolégia Pamäti národa
Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum SK
Peter Zajac, literárny vedec
Ondrej Dostál, sociológ, právnik, poslanec NR SR
Rado Sloboda, riaditeľ Sokratovho inštitútu
Tomáš Halász, fotograf
Jana Čevelová, editorka Denník N
Viera Dubačová, divadelná režisérka, poslankyňa NR SR, aktivistka
Roman Polák, riaditeľ činohry Slovenského národného divadla, pedagóg VŠMU, režisér
Silvester Lavrík, režisér, spisovateľ, pedagóg
Bohdan Smieška
Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu
Martina Kotúčková, riaditeľka Ohel David
Jaroslav Franek, bývalý pedagóg STU, venuje sa židovskej histórii
Zuzana Kepplová, spisovateľka, novinárka a publicistka
Peter Borza, gréckokatolícky kňaz, pedagóg
Emília Vášaryová, herečka
Milan Lasica, herec, dramaturg, riaditeľ divadla
František Mikloško, predseda Národnej rady v rokoch 1990 – 1992
Tomáš Janovic, spisovateľ
Fedor Blaščák, filozof, aktivista
Daniel Pastirčák, spisovateľ a kazateľ Cirkvi bratskej
Richard Stanke, herec
Robert Kirchhoff, režisér filmových dokumentov
Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova
Soňa Gyarfášová, novinárka a publicistka
Ivan Kamenec, historik
Katarína Šimončičová, ochranárka, držiteľka ocenenia Biela vrana

Vyjadrenie podpory z českej časti Kolégia Pamäti národa:
„Členové české části Kolegia Paměti národa s potěšením podporují vznik Kolegia Paměti národa na Slovensku. Jsme připraveni kolegům na Slovensku v jejich úsilí pomáhat a těšíme se na úzkou spolupráci.“

Za Kolegium Paměti národa:
Jan Dobrovský, předseda Kolegia Paměti národa
Martin Kroupa, tajemník Kolegia Paměti národa, předseda správní rady Post Bellum
Mikuláš Kroupa, člen Kolegia Paměti národa, ředitel Post Bellum
Jan Polouček, člen Kolegia Paměti národa, provozní ředitel Kolegia Paměti národa

Kolegium Paměti národa v České republice vzniklo jako volné sdružení přátel a partnerů Post Bellum, kteří si myslí, že zaznamenávání pamětníků naší totalitní minulosti, vytváření knihovny vzpomínek Paměti národa a vyprávění příběhů 20. století široké veřejnosti, pomáhá pochopit odkaz předcházejících generací a zejména pak hodnoty, pro které mnozí přinášeli oběti. Věříme, že základní lidská práva jsou univerzální, a že platí pro každého člověka. Rovněž máme za to, že liberální demokracie západního typu, je jediné politické uspořádání, ve kterém mohou být tato práva naplněna a respektována. Oběti, které v průběhu naší společné totalitní minulosti pro tyto ideje přinášely tisíce lidí v Čechách i na Slovensku, se tedy týkají nás všech.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz