Divadlo Kultúra & umenie

NA FESTIVALE ISTROPOLITANA PROJEKT 2018 ZAHRÁME VŠETKO!

Medzinárodný festival divadelných vysokých škôl, ktorý organizuje Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave s dvojročnou periodicitou, sa datuje už od roku 1977. V čase od 8. do 13. júna 2018 sa tak bude konať jeho 22. ročník.

Pod menom ambasádorky Emílie Vášáryovej sa v priebehu šiestich dní na doskách šiestich bratislavských divadiel predvedie 15 súborov mladých divadelných profesionálov so svojimi súťažnými predstaveniami. Obyvatelia Bratislavy a milovníci divadla majú možnosť byť svedkami toho najlepšieho zo svetového umeleckého školstva aj v uliciach centra hlavného mesta. Krajiny ako Izrael, Arménsko, Rusko alebo Taliansko prilákajú denne v priemere 500 návštevníkov.

„Všetky naše predstavenia boli doposiaľ vždy vypredané. V akúkoľvek hodinu praská kapacita hľadiska vo švíkoch, a práve to tí mladí potrebujú – ten obrovský neutíchajúci potlesk,“ prezradili Svetlana Waradzinová a Zuzana Stranovská, pedagogičky Katedry divadelného manažmentu, ktoré festivalový tím študentov koordinujú.

Na stretnutí dramaturgickej rady festivalu, ktorej členmi sú študenti a pedagógovia DF VŠMU, podliehalo konštruktívnej kritike a analýze viac ako 40 prihlásených inscenácií. „Rozhodujúcu úlohu pri ich selekcii zohrávala originalita interpretácie témy, hereckých prejavov a hlavne inovatívnosť vizuálneho spracovania, ktoré zabezpečí umelecký zážitok z predstavenia aj divákom, ktorí nerozumejú cudziemu jazyku,“ poznamenali predsedovia dramaturgickej rady Štefan Bielik a Karol Rédli, študenti divadelnej réžie. Dramaturgická rada napokon vybrala 15 najzaujímavejších predstavení z celého sveta. V krátkosti priblížime jednotlivé súťažné predstavenia.

Tým najlepším spomedzi súťažiacich odovzdá medzinárodná porota festivalu, ktorej bude predsedať jeden z najvýznamnejších teatrológov dneška prof. Patrice Pavis z Paríža, hlavnú cenu festivalu Grand Prix a ďalšie 4 ceny v kategóriách – najlepší ženský a mužský herecký výkon, najlepší divadelný počin a špeciálna cena.

Zároveň majú súbory možnosť získať aj 3 študentské ceny, alebo cenu divákov.  Študentskú porotu tvoria tento rok na našom festivale mladí divadelníci a študenti z Bulharska, Litvy, Gruzínka a Slovenska.

Organizácia festivalu je v plnej réžii študentiek a študentov predovšetkým z Katedry divadelného manažmentu, ktorí sa starajú o technické zabezpečenie predstavení, o fundraising aj marketing celého podujatia (v spolupráci s agentúrou Made by Vaculik).

Jednotlivé predstavenia sa budú konať v Štúdiu SND, na Malej scéne STU, v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava, divadle Aréna a na domovskej scéne DF VŠMU – v Divadle Lab a v divadle Kaplnka. Program doplnia nesúťažné predstavenia z produkcie Divadelnej fakulty.

Istropolitana Projekt šíri nadnárodný charakter kultúry, nielen prostredníctvom divadelných inscenácií, ale aj workshopov a diskusií so svetoznámymi osobnosťami dramatického umenia. Sprievodný program zapojí do svojho diania aj novootvorený verejný park na Svoradovej ulici.

Istropolitana Projekt’18 je oslava divadla. Každé dva roky sa na nej stretávajú mladí divadelníci. Festival je akýmsi inkubátorom divadelného umenia. V minulosti sa na ňom zúčastnili mnohé osobnosti ako Buz Luhrmann, Ivan Troja, Milan Čorba alebo Barbora Bobuľová či Róbert Roth. Buďte spolu s nami pri zrode nových hviezd aj vy.

Viac info o programe a ďalších podujatiach festivalu na: www.istropolitanaproject.sk

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz