Názory a komentáre Ostatné Zaujímavosti

Môj názor na zákaz nelegálneho „pirátskeho“ sťahovania

Žijeme v epochálnej dobe, kedy sú hranice ľudstva a civilizácie z hľadiska vedecko-informačno-technického pokroku vyššie než kedykoľvek predtým. Na oko neviditeľné možnosti, otváranie dverí či dynamizácia jednotlivých odvetví vedie k vystrkovaniu rožkov v jednotlivých oblastiach. Bohužiaľ, už dávno sú preč tie časy, kedy sa význam kultúrneho obohacovania v umení rozširoval medzi ľuďmi. Samozrejme, ideologická cenzúra tu už nie je a autorské povolenia sú častokrát narušené, avšak odhliadnuc od výhod alebo nevýhod zmluvného porušovania mi prídu takto ustanovené novely zákona za sebadeštruktívne.

Z jednoduchého dôvodu. Liberálny kapitalizmus je vynikajúco definovaný systém, ktorý na prvý pohľad prináša fantastické vlastnosti rozvoja osobnej slobody a šírenia ideí medzi ostatnými. Nemá hranice, oslavuje pravdivosť a správnosť. Ale len do istej miery. Pokiaľ má niekto pocit, že čarovné formulky typu „otvorenej spoločnosti“, „voľnej ruky trhu“, „rovností šancí“ a „rovnakej štartovacej línie“ sú len teoretickými poučkami a ak vy za tou bariérou cítite, že to tak nie je, niečo tu nesedí. Či to nie sú práve tí, ktorí hlásajú tieto pravdy a sami stoja za nelegálnymi viac-výkladovými formuláciami systematických porušovaní zákonov.

Tak ako sudca má určiť rozsudok na základe dokázania viny, koná v súlade morálky alebo zákona? Asi zákona, pravda. Ale akého zákona? A ten zákon mu definuje kto? A drží sa ho aspoň? Nie sú to práve finančné skupiny, ktoré si skúpia „nezávislé inštitúcie“ a obmedzujú verejnosť v transparentnosti a šírenia pravdivého, voľného toku informácií? Nie sú to politici, ktorí ošemetne polarizujú spoločnosť a pritom zavádzajú, klamú a kradnú? Nekompenzujú si svoje diery v takzvaných nevyhnutných ekonomických reformách na bežných ľuďoch?

Raz som počúval jednu reláciu, kde sa vravelo niečo na spôsob ľudskej predstavivosti resp. nepredstavivosti. Ako keď človek cíti, že koná niečo vo všeobecnom nesúlade a vie to rozoznať. Tak ako keď ukradnete v obchode čokoládu, alebo dokážete vyčísliť hodnotu alebo škodu (na ja neviem) hodnote elektroniky. A čím sa jedná o vyššiu a vyššiu sumu, tým je daná akási ekvivalentná relativizácia, kedy v krátkosti času nemáte ani len šajnu odhadnúť veľkosť ohodnotenia napríklad štátnej zákazky. A takto vzniká veľká kriminalita, ktorá je prítomná vo všetkých kľúčových inštitúciách, ktorým to takto zadefinovaný a zakonzervovaný systém dovoľuje.

Úlohou systémových proklamácií je držať obyvateľstvo práve v tom rozoznateľnom, konzumnom svete príčin a dôsledkov. A obmedzením, respektíve trestným zakotvením k nelegálnym sťahovaniam chce akože zabrániť k menšej nečestnosti a priestupkovosti. Určuje to vari ten istý systém, ktorý systematicky podkopáva všetky atribúty svojich prvotne zaformulovaných ustanovení? Nedovoľuje náhodou on, aby vznikalo a šírilo sa to, čoho výsledkom doby je on samotný? Chce mi niekto oponovať tvrdením, že umenie a jednotlivé kultúrne zložky nie sú obmedzované už v základoch a ku kvalite už nemá človek adekvátny prístup?

Ja sám mám plnú poličku kúpených DVD nosičov a prirodzene sťahujem, človek nemá na všetko financie a úsilie konať v tomto nespravodlivom systéme podľa striktne vytýčených poučiek. Ale som názoru, že prístup k hodnotným veciam človek už proste nemá, rádiá sú preplnené zhovadilosťami, televízie podprahovými brakmi a celý ten mainstream je len veľké divadielko kázania morálky. Takýmto opatreniam dostane facku obyčajná osoba, ktorá má záujem kompenzovať si nedostatky, kde jej to na miestach, kde by mali byť a chýbajú, internet skrátka ponúkne. Keby tu boli podmienky a tvorivé sily, nástroje a spôsoby skutočného duchovného poznávania, bol by som prvý, ktorý by poukazoval na určité regulačné mechanizmy, ktoré by vedeli ustanoviť určité parametre dostupnosti. Ale toto je cesta do pekla a „naši zástupcovia“ sú zrkadlovým odrazom tejto spoločnosti. Tých najmocnejších. Ich vrcholným prisluhovačom.

usta

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.