Historické okienko Zaujímavosti

Medicínske kódexy v starovekom Egypte

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Medicínske praktiky starých Egypťanov patria na najstarším zdokumentovaným na svete a informácie o nich sú datované k roku 3000 p.n.l. . Na tú dobu boli vedomosti egyptských liečiteľov na vysokej úrovni a aj ostatné národy k nim prechovávali rešpekt. Homér okolo roku 800 p.n.l. píše v Odyssei, že v Egypte nájdete najlepšie lieky, a že každý je tu zručný v medicíne a ľudia sú tu múdrejší ako kdekoľvek inde na zemi. Ako dôvod udáva, že sú deťmi Paeeona, boha medicíny. Vedomosti starých Egypťanov uznával aj známy grécky historik Herodotus a takisto grécky lekár Hippokrates, ktorý je považovaný za otca medicíny.

V medicíne starovekého Egypta nájdeme návody k neinvazívnym chirurgickým zákrokom, naprávaniu kostí, základy zubného lekárstva a recepty na prípravu liečiv proti rozmanitým chorobám. Medzi primárne historické písomné zdroje, cez ktoré môžeme spoznávať úroveň medicíny starovekých Egypťanov, patria nasledovné papyrusy: Kahunov papyrus, Hearstov papyrus, Ebersov papyrus, Papyrus Edwina Smitha a Londýnsky papyrus medicíny.


Kahunov papyrus

Kahunov papyrus je najstarší zachovaný egyptský text týkajúci sa medicíny, ktorého autenticita je overená výskumom. Datovaný je k roku 1800 p.n.l. a tematicky sa venuje ženskému zdraviu, tehotenstvu, plodnosti a antikoncepcii.


Hearstov papyrus

Hearstov papyrus je datovaný do  obdobia 1600 p.n.l. a texty, ktoré sú v ňom vraj vznikli už okolo 2000 rokov p.n.l. . Kvôli dobrému stavu Hearstovho papyrusu a tiež nemožnosti preskúmať ho podrobnejšie, vznikli otázky o jeho autenticite.  Papyrus obsahuje návody na lieky k ochoreniam žalúdka, proti bolesti, k posilneniu zubov alebo masti používané pri naprávaní kostí. Tiež obsahuje kúzla na vyháňanie zlých duchov. Napríklad pri chorobe žalúdka sa na „vyprázdnenie“ predpisovala soľ s medom, prípadne so sladkým pivom.


Ebersov papyrus – Lipská univerzita

Ebersov papyrus predstavuje najdôležitejší prameň k poznaniu úrovne starovekej egyptskej medicíne. Datovaný je k roku 1550 p.n.l. ale predpokladá sa, že je to kópia zo starších textov. Ebersov papyrus obsahuje okolo 700 magických formúl a návodov na prípravu liečiv na choroby močových ciest, uší, nosa, pľúc, kože, črevné choroby, parazitov atď.  V papyruse sa tiež spomínajú jednoduché chirurgické operácie pri náprave kostí a zošívaní rán.


Papyrus Edwina Smitha – New York Academy of Medicine

Papyrus Edwina Smitha  datovaný do roku 1600 p.n.l obsahuje návod ako liečiť zranenia 48 typov konkrétnych zranení rozdelených podla orgánov. Ide pravdepodobne o vojenský manuál a nachádzajú sa v ňom návody ako postupovať pri fraktúrach, výkĺbeninách, zraneniach krku, rúk, hrudníka, či postupu pri otvorenej rane na hlave.  Papyrus Edwina Smitha je výnimočný pretože liečebné postupy, ktoré tu opisuje, sú založené čisto na vedeckom poznaní a pozorovaní. Zaujímavosťou je, že James H. Breasted z University of Chicago Oriental Institute vyslovil názor, že papyrus vychádza zo starších rukopisov, ktoré boli pravdepodobne oveľa detailnejšie. Pôvod týchto prameňov datuje do rokov 2500 – 3000 p.n.l. .


Londýnsky papyrus medicíny

Londýnsky papyrus medicíny je datovaný do obdobia okolo roku 1600 p.n.l. . Nachádza sa v ňom 65 receptov, z ktorých 25 smeruje k medicíne a zvyšok je založený na mágii. Recepty na liečivá v papyruse sa týkajú kože, očí, krvácania a popálenín.


Zdroje:

Homérova Odyssea: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0136%3Abook%3D4%3Acard%3D219

Kahun papyrus: http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/med/birthpapyrus.html

Hearst papyrus: http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/timelines/topics/hearstpapyrus.htm

Ebersov papyrus: https://www.scribd.com/document/304683564/THE-MEDICAL-FEATURES-OF-THE-PAPYRUS-EBERS-pdf

Papyrus Edwina Smitha: https://www.realmofhistory.com/2016/12/07/edwin-smith-papyrus-oldest-surgical-treatise/

http://www.wrf.org/ancient-medicine/oldest-medical-books.php

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.