Hudba Kultúra & umenie

Lights & Motion about his new album Dear Avalanche/ Lights & Motion o svojom novom albume Dear Avalanche

Pavel Chodúr

English version:

Why did you choose the stage name Lights & Motion?

This came from a U2 show I saw, where Bono walked out on stage in this huge arena with flashing lights all around him. Before he began singing the opening lines he looked out at the crowd and said „Light and motion“, and I just loved the kind of imagery it projected.

On January 20, 2017, two years after the album Chronicle, your fourth album Dear Avalanche will be released. Are there any significant changes compared to the previous albums? Have you prepared anything new for your fans? What can we look forward to?

The process of writing the album took roughly 2 years, and I did a lot of experimenting when I recorded Dear Avalanche. There are certainly some new ambient elements to this new record, and I´ve used a lot of old analogue sounding synths and I´ve done things like running a choir through a distorted guitar amp etc. Just having fun with writing music and trying different things – which is so important! So for me, this is definitely the most ecliptic record to date.

Your songs are instrumental which is in my opinion much more difficult because unlike a songwriter expresses their emotions through lyrics, you only express it through your music in order to be clear and legible for everybody. What emotions does the album Dear Avalanche express? What spirit is it created in?

I went to a lot of different places and emotions in these songs, and they are vastly different to one and other. Some are very minimalistic and almost ambient, others are grand and explosive – At the core center of it all live the melodies though, and that has been consistent throughout all of my discography. There̍s sadness in this record, but also exhilaration, both light and shadow.

Surprisingly enough, you play all the musical instruments and then you mix them together. Do you have a clear idea of the form and structure of a song melody before creating it? Would you describe briefly how do you work on your songs?

How these songs come to me is a very different process from time to time. Some begin by me sitting at the piano, just playing random chords and notes until I (hopefully) discover a melody that I like and that I´ll build on. Other songs begin by me creating an atmosphere, perhaps by taking beautiful string recordings and processing them into sounding like something otherworldly and crazy, and that soundscape will inspire me to start composing on top of that. But what I´ve learned is that if I sit with a musical instrument for long enough, something usually jumps out at me. Once I have that initial spark, I tend to get a pretty clear view pretty fast on how I want the song to develop and how I should produce it.

What is the most personal song for you from your new album?

I would say the opening song, „This Explosion Within“, simply because I worked on it for several years and I brought in 10 or so friends of mine that got to sing on it, and that is the large choir you hear carrying the melody.

Your music starts to get to commercials/spots and trailers for well-known movies. Actually, some of your songs have been used in the popular teenage series The Vampire Diaries. How do you perceive this development as an author? Do you plan to make, for example, a movie soundtrack sometimes?

I think that is such an honor and so cool! I absolutely love film and television shows, and to get to be a part of that is amazing. I would love to write a feature-length movie soundtrack one day!

When are you the most creative? What inspires you the most?

It used to be at night, because I always felt that there was some kind of magic in the air, feeling like you were the only one awake in the world. Now I try to work more during the day, simply because staying up all night writing music takes its toll. But I am constantly inspired by great movies and visuals, since I tend to think in terms of images when I compose anyway.

You used Rosan Harmens photographs in your artwork. Why her works specifically?

She is such a talented photographer, and I loved how symmetrical this photo of hers was; how the rock is mirrored in the wet sand and reflected back. It was also quite bright in color and tone, and I was looking for something along those lines after having the first three albums feature pretty dark/blueish covers.

If you compare the work on your first album Reanimation and the work on the new album, what are the significant differences or changes you notice? How have you developed as an artist in your opinion?

It will certainly feature a lot of new sounds and textures that have never been heard in previous L&M releases. The amount of time I´ve spent with putting in details into these songs is pretty crazy, and even though it might be hard to pinpoint all of that, my hope is that it will create a very panoramic listening experience to get lost in.

What inspired you to make Ultraviolet? I know it is from your album Save your Heart, but I must admit I love it. I find it incredibly positive.

Thank you so much! I initially wrote that main melody on a guitar, and then I struggled with how to produce the song around that until one day I decided to try and play it on the piano, and by doing so everything fell into place. I´m glad to hear you like it!

My last question is where can we buy your new album? What are the ways your fans can follow you and your artwork? Is it possible for them to see you play live somewhere?

It will be available everywhere, on Spotify / iTunes/Applemusic/Amazon, pretty much on all the digital sites. I´m pretty active on both Facebook, Instagram and Twitter, so I would love to see you there. Regarding the live aspect, that doesn’t look like it´s about to happen right now – I always seem to find a reason to stay in the studio and to start something new, despite having just wrapped up a 2 year long project. I just love writing music so much, and it´s something that I´m very grateful that I get to do every day.

Thank you!

Slovenská verzia:

Prečo si si zvoli presudonym Lights & Motion ?

Ten nápad som dostal na koncerte U2, kde Bono vyšiel na obrovský stage za sprievodu blikajúcich svetiel, ktoré boli všade okolo neho. Pred tým než začal spievať, pozrel sa na dav ľudí a povedal: „Lights and motion“, a ja som sa do tej predstavy, ktorú tie slová vo mne vyvolali, zamiloval.

20. januára 2017 ti po takmer dvoch rokoch od albumu Chronicle vyjde tvoj štvrtý štúdiový album Dear Avalanche. Nachádzajú sa na ňom nejaké výraznejšie zmeny oproti tvojim predchádzajúcim albumom? Pripravil si si niečo nové pre svojich fanúšikov? Na čo sa môžeme tešiť?

Tvorba tohto albumu mi zabrala skoro 2 roky. Snažil som sa o rôzne experimenty, keď som ho nahrával. Sú tu určite nejaké nové ambientné elementy, a rovnako som použil množstvo analógových syntetizátorov. Rovnako som začlenil chór počas hrania na rozladenú gitaru atď. Baví ma skladať hudbu a skúšať nové veci. To je asi to najdôležitejšie. Pre mňa je tento album najekliptickejším albumom, aký som doteraz spravil.

Skladáš inštrumentálne piesne, čo je podľa môjho názoru zložitejšie oproti tradičnejším skladbám. Potrebuješ vyjadriť emócie nie cez texty, ale cez zvuk, aby bolo posolstvo a emócia jasná každému. Aká emócia by mala byť hlavným motívom Dear Avalanche? V akom duchu si ho tvoril?

Počas skladania mojich skladieb som navštívil množstvo miest a prežil množstvo emócií. A medzi každou z nich je priepastný rozdiel. Niektoré z nich sú veľmi minimalistické a ambientné, iné sú epické a energické. V centre každej z nich je ukrytá melódia, a toto je nemenný element v celej mojej diskografii. Je tu smútok, ale rovnako aj šťastie. Na mojom albume nájdete aj svetlo aj tieň.

Prekvapivo hráš na všetkých nástrojoch a potom ich vo finále mixuješ dokopy. Máš jasné predstavu akú formu a štruktúru by mala mať každá melódia ešte pred tým, ako ju vytvoríš? Ako by si v krátkosti opísal spôsob, akým pracuješ na skladbách?

To, ako ku mne prichádzajú skladby, sa neustále mení. Niektoré vznikajú tým, že si sadnem za klavír a hrám si len tak náhodne niekoľko akordov, dokým (ako dúfam) neobjavím melódiu, aká sa mi páči a na ktorej môžem stavať. Iné piesne začínajú tým, že vytvorím atmosféru. Napríklad zoberiem niekoľko krásnych strunových nahrávok a zakomponujem ich do diela ako niečo nadpozemské a šialené a táto zvuková kulisa ma často inšpiruje k tomu, aby som na ten zvuk niečo zaujímavé skomponoval. Ale čo som sa však pri tomto všetkom naučil je, že keď si sadnem k akémukoľvek hudobnému nástroju na určitý čas, vždy sa nejaká inšpirácia objaví. A hneď ako dosiahnem tú iskierku inšpirácie, dostanem celkom rýchlo jasnú predstavu ako by mala výsledná skladba vyzerať a ako na nej budem pracovať.

Aká je pre teba najosobnejšia skladba z tvojho nového albumu?

Povedal by som, že asi otvárací song „This Explosion Within“. Jednoducho preto, lebo som na nej pracoval niekoľko rokov a nakoniec som pozval asi 10 svojich kamošov, aby v nej spievali. A tak tu máme obrovský chór, ktorý počujeme počas celej melódie.

Tvoja hudba sa začína objavovať v reklamách, spotoch a traileroch na veľmi známe filmy. Dokonca sa niektoré tvoje skladby objavili v populárnej teenagerskej sérií Upírske denníky. Ako vnímaš tento posun ako umelec? Plánuješ zložiť skladbu aj k nejakému filmu?

Myslím si, že je to veľká česť a je to hlavne strašne super! Zbožňujem film a televíziu, a to, že môžem byť toho súčasťou, je skvelé. A samozrejme by som sa veľmi chcel podieľať na tvorbe celovečerného filmu.

Kedy si najkreatívnejší a čo ťa najviac inšpiruje?

Kedysi som bol najkreatívnejší v noci, hlavne preto, lebo som mal pocit, že vo vzduchu je niečo magické. Taký ten pocit, že iba vy ste hore a celý svet spí. Teraz sa snažím pracovať aj počas dňa, a to jednoducho preto, lebo ponocovanie pri písaní muziky si začalo vyberať svoju daň. Neustále som inšpirovaný skvelými filmami a vizuálmi, pretože uvažujem v obrázkoch aj počas skladania svojej hudby.

Do svojho albumu si použil fotografie Rosan Harmensovej. Prečo voľba padla práve na jej diela?

Je neuveriteľne talentovanou fotografkou, a ja zbožňujem ako sú jej fotografie symetrické. Ako sa skala zjavuje na mokrom piesčitom povrchu ako odraz. A jej diela sú veľmi žiarivé a farebné a ja som hľadal presne niečo v tomto duchu, aj preto, že moje predchádzajúce albumy obsahovali pomerne temné/modrasté obrazy.

Ak by sme porovnali tvoju prácu na tvojom debutovom albume Reanimation a prácu na tvojom novom albume, aké sú najvýraznejšie zmeny, ktoré si si všimol? Ako si sa podľa tvojho názoru posunul ako tvorca a umelec?

Rozhodne je na novom albume viac nových zvukov a textúr, ktoré neboli obsiahnuté dosiaľ v žiadnom predchádzajúcom albume, ktorý som spravil. Množstvo času, ktoré som vynaložil na všetky detaily obsiahnuté v týchto skladbách, je tiež pomerne šialené a hoci môže byť ťažké vypichnúť všetky rozdiely, mojou najväčšou nádejou aj tak zostáva, že som vytvoril veľmi panoramatickú zvukovú kulisu, v ktorej sa budete chcieť stratiť.

Čo ťa inšpirovalo k skladbe Ultraviolet? Viem že je z tvojho albumu Save your Heart, ale musím sa priznať, že ju zbožňujem. Podľa mňa je nesmierne pozitívna.

Ďakujem ti veľmi pekne! Najprv som hlavnú melódiu zložil pre gitaru a trápil som sa s tým, ako z toho vyprodukujem skladbu. Jedného dňa som sa rozhodol, že si ju skúsim zahrať na klavíri a keď som tak spravil, všetko zapadlo na svoje miesto. Som veľmi rád, že sa ti páči.

Moja posledná otázka je, kde si môžeme kúpiť tvoj nový album? Kde ťa môžu tvoji fanúšikovia sledovať? A je možné, že ťa niekde uvidíme aj naživo?

Album bude dostupný všade. Na Spotify, Itunes, Applemusic, Amazon, v zásade na každej digitálnej webstránke. Som dosť aktívny na Facebooku, Instagrame aj na Twitteri, takže vás tam rád uvidím.
Čo sa týka hrania naživo, nemyslím si, že sa to v dohľadnej dobe stane. Vždy si nájdem nejaký dôvod prečo zostať v štúdiu, kde pracujem na niečom novom, aj napriek tomu, že som ukončil náročný dvojročný projekt. Zbožňujem skladať hudbu a  som nesmierne vďačný, že sa tomu môžem venovať každý deň.

Ďakujem!

O autorovi

Pavel Chodúr

Pavel Chodúr

Študoval na VŠMU odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia. Tu sa začal venovať písaniu scenárov. Je podpísaný pod prvú slovenskú adaptáciu komiksu v réžií Romana Gregoričku Orfeova pieseň. Venuje sa kreatívnemu písaniu, réžií svojich vlastných diel, herectvu. Rád cestuje a píše o svojich cestách denníky. Niekoľko rokov fungoval v amatérskom divadle ako scenárista a herec a v súčasnosti pracuje pre castingovú agentúru Cine-jessy tiež na pozícií kreativca. Inak vo voľnom čase číta, píše, pozerá, počúva a keď mu zostane chvíľa voľného času ide sa prejsť.