Kultúra & umenie

Laco Oravec o festivale [fjúžn]

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Od 23. do 30. apríla 2015 sa uskutoční 10. jubilejný ročník festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku pod záštitou primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Festival [fjúžn] je najexotickejším festivalom u nás. Jeho názov znamená výslovnosť anglického výrazu, ktorým sa označuje napríklad spájanie hudobných štýlov alebo pridávanie ázijských ingrediencií do európskych jedál. [fjúžn] je multikultúrny festival, predtým známi aj ako týždeň nových menšín. Jeho cieľom je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu. Viac informácií nájdete na Facebooku festivalu [fjúžn].

Laco Oravec o festivale [fjúžn]

Festivalový program

 

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.