Hudba Kultúra & umenie

Kvarteto z nemeckého tábora, ktoré zvestuje koniec časov

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Olivier Messiaen (10. december 1908, Avignon, Francúzsko – 27. apríl 1992, Clichy) bol významný francúzsky skladateľ, ktorý svojou originálnou tvorbou zasiahol do vážnej hudby 20. storočia. Pre Messiaenovu tvorbu je charakteristický komplikovanejší kompozičný prístup, ktorý nemusí „sadnúť“ každému poslucháčovi. Vo svojej tvorbe bol Olivier Messiaen oplvyvnený hlbokou katolíckou vierou, francúzskou tradíciu, najmä Debussym, s ktorým ho spája spoločný záujem o exotiku. Vplyv ďalšieho velikána 20. storočia, Igora Stravinského, badať v používaní zložitých rytmov. Najtypickejším znakom Messiaenovej tvorby sú ale transkripcie vtáčieho spevu, ktorý ako vášnivý ornitológ nahrával po celom svete. Messiaen bol zároveň synestetikom, teda tóny a zvuky mu evokovali rôzne farby, čo sa ukázalo v jeho cite pre tónomaľbu. Tiež patrí k prvým skladateľom, ktorí začali komponovať pre elektronické hudobné nástroje.  

Názov:  Kvarteto na koniec času (Quatuor pour la fin du Temps, Quartet for the End of Time);

Vznik: 1940-41;

Dĺžka: 50 min.


Kvarteto na koniec času je jedna z najlepšie hodnotených Messiaenových kompozícií. Dnes sa zaraďuje k zlomovým dielam komornej tvorby 20. storočia.Vznik skladby sa viaže k obdobiu, počas druhej svetovej vojny, keď Olivier Messiaen slúžil vo francúzskej armáde. Okolnosti viedli k tomu, že sa jeho jednotka ocitla v nemeckom zajateckom tábore Stalag VIII-A. Tu Messiaen spoznal medzi spoluväzňami hudobníkov Henri Akoku (klarinetista parížskeho Orchestre National de la Radio), Ettiena Pasquera (svetový violončelista z Pasquier Trio) a Jeana La Boulairera (huslista z Parížskeho konzervatória). V momente keď Messiaen objavil v stane, ktorý slúžil ako kaplnka, klavír, rozhodol sa skomponovať kvarteto pre toto neobvyklé zoskupenie. Premiéra skladby prebehla 14. januára 1941 v zajateckom tábore, pred publikom asi tisíc osôb, tvoreného väzňami a personálom. Messiaen na tento moment spomínal so slovami: „Nikdy som nebol počúvaný s takou uprenou pozornosťou a pochopením“. Skladateľ a jeho spoluväzni hudobníci boli krátko na to z tábora prepustení.

Lagerstrasse v Stalag VIII-A

Zaujímavosťou je, že Kvarteto na koniec času je jedinou komornou skladbou Oliviera Messiaena. Zároveň je druhou skladbou z ôsmich, pre vznik ktorých bol inšpiráciou text z biblickej knihy Zjavenie svätého Jána. V kvartete vychádza z pasáže o konci sveta z 10. kapitoly, verše 1 – 2 a 5 – 7:

„I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem…Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“ Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela, keď začne trúbiť poľnica, zavŕši sa Božie tajomstvo, ako zvestoval svojim služobníkom prorokom.“

Kvarteto na koniec času má osem častí. Tu si možno, na základe náboženského podkladu, položíte otázku „Prečo osem a nie sedem?„. Veď sedem je dokonalé číslo, aj Boh oddychoval na siedmi deň. V Messiaenovom diele ôsma časť predstavuje ôsmy deň, ktorý je pokračovanie pokoja nastávajúceho v siedmi deň. V ôsmom dni prechádza pokoj do večnosti. Tento deň sa stáva dňom večného svetla a nezvratného pokoja.

Quartet for the End of Time

I. Liturgie de cristal (Liturgy of Crystal) [0:10]

II. Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps (Vocalise, for the Angel who Announces the End of Time) [2:45]

III. Abîme des oiseaux (Abyss of Birds) [7:49]

IV. Intermède (Interlude) [16:10]

V. Louange à l’Éternité de Jésus (Praise to the Eternity of Jesus) [17:58]

VI. Danse de la fureur, pour les sept trompettes (Dance of Fury, for the Seven Trumpets) [25:24]

VII. Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps (Tangle of Rainbows, for the Angel who Announces the End of Time) [31:32]

VIII. Louange à l’Immortalité de Jésus (Praise to the Immortality of Jesus) [38:54]

Kvarteto pre koniec času je z kompozičného hľadiska ukážkovou skladbou skladateľovho hudobného štýlu, keďže Olivier Messiaen tu používa postupy, ktoré sa pre jeho tvorbu stali charakteristické.

Prvýkrát tu používa transkripcie vtáčieho spevu. Konkrétne ich môžeme počuť napríklad v prvej časti Liturgie de cristal (Liturgy of Crystal), kde chcel vyobraziť spev drozda a slávika počas ranných hodín, keď sa začínajú prebúdzať do dňa. Partitúra tiež obsahovala traktát zaoberajúci sa rytmom. Práca s rytmom je jedným z hlavných aspektov v Messiaenovej tvorbe, keďže rytmus považoval za najzákladnejší element hudby. V Kvartete pre koniec času pracuje s rytmom hinduistickej hudby (prvá časť), non-retrográdnymi rytmami, gréckymi rytmami a používa augmentáciu, či diminuíciu (šiesta časť).  Ďalším typickým prvkom pre Messiaena, ktorý nachádzame v Kvartete pre koniec času, je zvukomaľba. Tóny, ktoré Messiaen používa sú ako ťahy štetca, ktorými postupne vykresľujú príbeh biblický príbeh, ďalší zo základných aspektov jeho tvorby.

Zdroje:

Rischin, Rebecca: For the End of Time, The Story of the Messiaen Quartet, Cornell University Press,
New York, 2003.

Martha Summa-Chadwick: Quartet for the End of Time – Messiaen’s use of rhythmic, melodic and harmonic compositional techniques to “end time” created by meter, University of Kansas.

http://www2.lawrence.edu/dept/it/musicguides/mq/

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.