Knihy Kultúra & umenie Literatúra

Kniha: Veľký Gatsby

Fenomén The Great Gatsby spopularizoval ešte relatívne nedávno Buz Luhrmann s Leonardom DiCapriom (2013) a v 74-om to bol zase tím na čele s Robertom Redfordom. Román F.Scott Fitzgeralda však disponuje značne rozdielnou atmosférou. Reflektuje na spoločenskú koncepciu povojnového usporiadania a mestských pomerov chladného New Yorku a ignoruje preromantizovanú  a zbytočne a v každom ohľade i preštylizovanú linku vtieravého Hollywoodu. Priestoru, ktorý žije nocou a peniazmi a vytráca sa vami skôr než prestanete byť pre väčšinu čo i len trošku zaujímavý. Prípad Jaya Gatza (neskôr premenovaného práve na Gatsbyho) je rozvrhnutý na rozprávačskú členitosť istého Nicka Carrawaya, ktorý si prišiel vyskúšať šťastie na burze cenných papierov. Ako tak spoznával okolie svojho susedstva a načúvajúc historky od tamojších (predovšetkým mladých manželov Daisy a Toma Buchanana – pochybní zbohatlíci). Prvá tretina je zreferovaním mýtických ód a senzácií, ktoré sú pre klebetné legendy ako stvorené. Analyzujú čas, akcie, spôsob oduševnenosti mladého boháča a Nick sa vlastnými skúsenosťami presviedčal, aké je to mať ho za svojho suseda (Gatsbyho). Prečo sa však Gatsby, multimilionár, nasťahoval pri niekoho špeciálneho len tak (vari neopätovaná láska), a kde i zavše vyčkáva počas bežného ranného kosenia na okrajoch lemovanej záhrady, len aby ju mohol vidieť… a či teda všetky jeho povestné pohostinné žargóny nie sú v skutočnosti len opozitom jeho nie tak vnímavého a skromného ducha. A ktorý si konieckoncov želá niečo úplne iné než drahé vily a kopu prachov…

DOBA PROHIBÍCIE. DOBA JAZZU A DOBA STRÁT.

Gatsby – človek tajomný, nevedno o ňom množstvo nerozpovedaných informačných podkladov povaľujúcich sa kolujúcimi dialógmi. Mimo jeho pozornosť pochopiteľne a v klebetnom duchu. Kde zbohatol, ako nabral honosný majetok a akým spôsobom sa angažoval počas prvej svetovej vojny (a na akej strane konfliktu). Všetko okolo jeho osoby vyvoláva nejasnosti, z ktorých pocítite neurčité náladové rozhranie a neviete, ako jeho krokom možno racionálne chápať. Zamiloval sa však do nežnej Daisy, ktorú sa snažil opantať všemožnými trikmi, avšak za svoj citový maximalizmus trpel značnou nervozitou, ktorá ho striasala z racionálnej úvahy. Daisy však s Tomom prežívala krízu, on neskôr dokonca trávil romániky s milenkou Myrtle. Druhá fáza už v spisovateľovom vedení je priamejšie a konfrontačnejšia. Postavy prejavujú emócie, osadenstvo sa zúžilo a motívy sa sprehľadnili. Najzávažnejším rozkolom celej knihy je z hľadiska obsahu tragický skon spomínanej Myrtle, ktorá padá pod kolesami auta Gatsbyho luxusného motorového vozidla. Riadila však Daisy a keď pocítila, že jej tečie do topánok, vykašľala sa naňho a s Tomom utiekla, čo jej nohy stačili. Wilson (jej druh) sa v pomste rozhodol zavraždiť v hneve Gatsbyho, lebo si myslel, že ju z nedbanlivosti zabil on. A predsa len, nevychádzali od neho nikdy akékoľvek pozitívne ohlasy. Považovali ho za čudáka. Bohatého, vplyvného, ale nik s ním necítil. Nik ho nechápal a nesnažil sa s ním zblížiť.

„Gatsby veril v to zelené svetlo, v šialenú vzrušujúcu budúcnosť, ktorá pred nami rok za rokom ustupuje. Teraz nám unikla ale to nevadí – zajtra pobežíme rýchlejšie, ešte viac roztiahneme paže…A jedného krásneho rána – Tak sa potácame dopredu ako lode proti prúdu, bez prestania odnášaní späť do minulosti.“

Fitzgerald 20-te roky prezentuje ako časový sklz odrážajúci vzplanúce ideály odchádzajúce v spomienkach. Pri Gatsbym sa napriek jeho neidealizovanej charakterovej prepracovanosti priblížil k týmto zákutiam. „Gatsby veril v to zelené svetlo, vzrušujúcu budúcnosť, ktorá po nás rok čo rok ustupuje. Dnes nám už unikla navždy, ale nevadí – zajtra pobehneme rýchlejšie, roztvoríme paže ďalej… A jedného krásneho rána – …“  Gatsby umiera tesne potom, ako sa rozhodol zaplávať si vo svojom zámožnom, širokopriestrannom bazéne. A ako sa všemožne snažil chrániť Daisy pred políciou. Tom takisto rozzúreného Wilsona (ktorý vedel, že ho Myrtle s ním podvádzala) v domienke presvedčil v to, že auto riadil v osudný okamih Gatsby. Okrem Nicka a jeho otca na jeho pohreb takmer nikto nezavítal. Nick je naviac znechutený spoločnosťou a jej pohŕdaním nad nezáujmom o človeka, ktorý riskoval samého seba a to bez okázalých príkras majetného raja, ktorý plnil v jeho rozhodujúcich fázach iba rolu akéhosi štatistu. Veď to boli práve ľudia ako oni, ktorí kedysi vyčkávali v nástupných kolónach čakajúc na oficiálne pozývacie dopisy osláv a podujatí, ktoré im Gatsby vždycky poskytol. Mal zanietenie, ktoré spoločnosť mylne spochybňovala.

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.