Knihy Kultúra & umenie Literatúra

Kniha: Spovede ekonomického zabijaka

„Ekonomickí zabijaci sú dobre platení profesionáli, ktorí podvodom oberajú krajiny po celom svete o bilióny dolárov.“

John Perkins vo svojej politickej knihe (2004) plnej cynizmu a otvorenej spovedi poodkryl systém zadlžovania rozvojových štátov, ktoré disponujú nerastným bohatstvom, ale nemajú adekvátne brániace mechanizmy, ktoré dokážu nátlak impéria efektívne eliminovať. Kapitalizmus postavený na trhovom princípe definuje síce uchulahodiace frázy o otvorenej spoločnosti, ale jeho skryté, až „zabijacké“ metódy nie sú pre konečného spotrebiteľa v ťažkej situácii výpomocné, ale často ziskuchtivé a nekompromisné. Kniha opisuje jedno dlhé, životné a generačné obdobie, ktoré malo pre Indonéziu, Irán, Panamu, Kolumbiu či Irak smrteľné dopady prostredníctvom analýz návrhov o spotrebe energii, ktoré uvádzali výhody uplatnenia súkromných dodávateľov infiltrujúcich a podmaňujúcich si trh danej krajiny. Nejde ani tak len o túto ekonomickú oblasť, skôr o systém, ktorý si „najdemokratickejšia krajina sveta“ nárokuje a profituje z neho ako novodobý kolonialista.

Vo veľkom sa spomína na socialistických a charizmatických vodcov Roldósa a Torrijosa ako heroické figúry, ktoré vzdorovali natoľko, že po nevysvetliteľných príčinách zahynuli v leteckých haváriách (CIA podozrenie) v časovom priebehu troch mesiacoch a po ich „odstránení“ sa všetko vrátilo do „normálu“. Rovnako sa píše o skrytých poučkách lídrov (Saudská Arábia) a ich zvyšujúcej sa životnej úrovni, pokiaľ túto hru prijali a nechali tápať vlastné obyvateľstvo v dlhoch a ešte väčšej chudobe, zatiaľ čo oni žili z predaja ropy. Perkins ako niekdajší economic hitman spovedá a kajá za svoje činy a zdôrazňuje globalizáciu za chorú a neodvrátiteľnú vo svojej primárnej podstate. Z jeho slov a popisov udalostí, ľudí a pocitov možno usúdiť, ako sa dá spojiť ľudská a kariérna stránka v prospech mechanickej práčky na peniaze. Tak nestranne a nenásilne podaná psychológia rozhodnutí a ich následkov je napísaná nesmierne realisticky a uveriteľne, pričom všetky dehonestujúce úsudky propagandistov o akýchsi konšpiráciách sú výsmechom ich očierňovania, až si musí každý klásť zásadné otázky o tom, či je správne využívať značku výrobku, platiť vykorisťovateľom a nechať trpieť tvorcom úžitkových hodnôt. Či sa neustále sa narastajúca príjmová polarizácia neprejaví zdrvujúcim spôsobom aj u nás skôr, než si ju dokážeme uvedomiť.

(lesk oficialít, pravda zákulisí)

Zaujímavý je motív a úloha, ktorú Perkins ako hitman zohráva(l). Rozpráva pocitovo a prezentuje skutkovo celú svoju misiu od počiatku členstva v MAIN-e. Od prezieravej profesionálky Claudine, svedomím šeptajúceho starého vlka Einara (o ktorom sa neskôr takmer nič nedozvieme), až po novú generáciu šakalov a ten neustály kolotoč „práčky“ alá United Fruit. Postupom času odhaľuje i svoje pokrytectvo tým, čím si získaval zákazky a sám seba presviedčal, ako s americkými nadnárodnými spoločnosťami nehrá druhé husle. Porovnáva amerických prezidentov od Eisenhoovera po Busha staršieho, pričom predostiera i rozsah moci jednotlivých veľkých a mocných mužov Ameriky v meradle zákulisných kšeftov a tichého mlčania nad porušovaní mnohých článkov americkej ústavy od základov. Porovnáva demokraciu skutočnú z obdobia boja za nezávislosť (1776) a Thomasa Painea, ako i demokraciu fingovanú, ktorá rozširujúcou sa nerovnosťou vedome rozštepuje svet na placku.

Pre ľudí skúmajúcich problematiku zahranično-politických, historických a miestnych udalostí nejde o nič nové, zaujme skôr tá ľudská stránka a detaily vzťahov, ktoré Perkins načrtáva a rozvíja. Od dramatickej, autobiografickej, až po prvky napätia a špionáže ako z akčného filmu, kde očakávané stretnutia a zamyslenia sa nad svedomím sú naplnené väčším adrenalínom ako ruch činov. So zdanlivo banálnych a nesúvisiacich rozhovorov lákadiel a motivačných kariérnych rastov sa vykľujú a prepoja veci až do súvislostí globálnych a života vplývajúcich pre jednotlivé komodity. Ukáže, ako sa efektívna cesta zvrhnutia panovníkov (Mossadeq – 1953) nespolupracujúcich s US policy odlišuje od spolupracujúcich, ktorí sú často ešte oveľa krutejší, no zostávajú na svojich pozíciách. Záverečná sumarizácia a dotlač odpovedí na otázky čitateľov v neskorších vydaniach  len utvrdzuje jej faktografickú vierohodnosť o ďalší stupienok vyššie. Pre slovenských čitateľov navyše poteší preklad z leta 2015 a americký bestseller so zakázanou látkou tak preráža bariéry povolenia trojlístka: korporácií, vlády, médií.

(slovenské vydanie)

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.