Veda a technika Zaujímavosti

Kardašovova stupnica a budúcnosť našej civilizácie

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Podľa mnohých vedcov sa dnes ľudstvo nachádza v jednej z rozhodujúcich etáp vývoja, a to zmnohých dôvodov. Napríklad našu existenciu ohrozujú klimatické zmeny v atmosfére a podľa Franka Fennera, máme tak 100 rokov, aby sme s tým niečo spravili. Stephan Hawking zas hovorí, že nás čaká najnebezpečnejších 100 rokov našj histórie. Nebezpečenstvo pre ľudstvo vidí v umelej inteligencii, jadrovej vojne, či vírusoch vytvorených genetickým inžinierstvom.  Stojíme teda pred mnohými výzvami a najbližších 100-200 rokov ukáže, či prežijeme alebo vyhynieme.   Či zostaneme bezvýznamnou civilizáciou „Typu 0“, alebo sa vydáme na cestu k novým svetom a podmaníme si silu hviezd. Doslova.

umela_inteligencia

Vedci tvrdia, že s rastom a rozvojom civilizácie dochádza aj k rýchlemu zvyšovaniu jej energetických nárokov, a to vzhľadom na populačný rast a energetické nároky rôznych nových strojov. Vychádzajúc z tejto skutočnosti vytvoril v roku 1964 ruský astrofyzik Kardašov stupnicu, podľa ktorej sa meria technologický pokrok civilzácie na základe množstva energie, ktorú je schopná využiť. Kardašov sa okrem iného zaujímal o mimozemský život a potvrdenie jeho exitencie sa snažil nájsť vo vesmírnych signáloch.

Kardašovova stupnica pozostáva z troch základnych typov civilzácií. Jednotlivé typy sa líšia množstvom energie, ktorú sú schopné využiť: Typ 1 (10¹⁶W), Typ 2 (10²⁶W) a Typ 3 (10³⁶W).  Neskôr astronómovia pridali ešte Typ 4 a Typ 5. Pre lepšiu predstavu o tejto stupnici si stačí uvedomiť aké veľké možstvo energie predstavuje číslo pri civilizácii Typu 5. To by sa rovnalo všetkej energií v našom vesmíre a všetkých ďalších vesmíroch, vo všetkých časových líniach. Dodatky k stupnici berú do úvahy možnosti prístupu k zdrojom energie, rovnako ako rozvoj vedomostnej úrovne civilzácie.

Treba poznamenať, že ľudstvo je momentálne iba na ceste dostať sa na Kardašovovu stupnciu, teda sme primitívnou civilzáciu „Typu 0“.  Fyzik Freeman Dyson z Institute for Advanced Study odhaduje, že v rozmedzí 200 rokov, by sme sa mali vypracovať na civilizáciu Typu 1. Ak sa samozrejme dokážeme vysporiadať s nástrahami, ktoré nás čakajú. Kardašov odhadol, že pri raste miernym tempom 1% ročne bude ľudstvu trvať iba 3200 rokov, kým narastie na Typ 2 a 5800 rokov na Typ 3.

kardasov_tabulka

Jednotlivé typy civilizácií na Kardašovovej stupnici

Typ 1 predstavuje civilzáciu, ktorá je schopná využiť všetku energiu, ktorú má k dispozícií z hviedzy vo svojej sústave, zhromažďovať ju, uchovávať ju a napĺňať tak energetické požiadavky rastúcej populácie. Pre nás to znamená, že by sme potrebovali zvýšiť súčasnú produkciu energie viac ako 100.000 krát. Taktiež je takáto civilzácia schopná využiť všetku energiu, ktorú jej ponúka domovská planéta. To znamená, že civilzácia Typu 1, má kontrolu nad všetkými prírodnými silami, dokáže ovládať počasie, kontrolovať sopky, či zemetrasenie. Dnes sa nám takéto niečo môže zdať neuveriteľné, ale v porovnaní so schopnosťami ďalších typov civilzácií v Kardašovovej stupnici, patria tieto k tým primitívnym a najzákladnejším.

Civilizácia Typu 2 dokáže využiť silu celej svojej hviezdy (nie iba transformovať energiu, ktorú vyžaruje ale doslova ju ovládať). Jednou z metód, ktorú by mohla civilizácia použiť, na dostiahnutie tohto cieľa,  je vytvorenie tzv.  Dysonovej sféry, čo  je hypotetická superkonštrukcia, ktorá by umožnila využitie absolútne všetkej energie, ktorú uvoľňuje hviezda. Hviezda a celý jej planetárny systém je uzavretý do gule, z ktorej vnútornej steny je získavaná energia, ktorá sa dá využiť pre prípadnú kolonizáciu a rozšírenie využiteľnej plochy mimo doteraz osídlenú planétu. Alternatívny postup predstavuje využitie energie jadrovej fúzie (proces, ktorý poháňa aj hviezdy) a vytvorenie reaktora, ktorý by dosahoval dostatočnú produkciu energie pre ďalší vývoj. Ako palivo pre reaktor by mohli byť využité plynové obry v planetárnej sústave.

Dosiahnutie Typu 2, by pre ľudstvo znamenalo aj zabezpečenie si prežitia, keďže dnes nepoznáme nič, čo by mohlo takúto civilizáciu ohorziť. Napríklad ak by sa k zemi blížil objekt veľkosti mesiaci a hrozila by kolízia, dnes by to znamenlo isté vyhynutie. Ale s energetickými možnosťami, ktorými disponujú civilizácie Typu 2, by sme túto hrozbu jednoducho mohli vymazať z existencie s pomocou stroja podobnému Starkiller base z filmu Star Wars. Prípadne by sme sa takémuto objektu mohli s celou planétou vyhnúť.

Od ovládnutia planéty, cez ovládnutie hviezdy sme si prakticky vytvorili imunitu proti vyhynutiu. Ako by teda vyzerala civlizácia, ktorá sa dostala ešte o úroveň vyššie na Typ 3? Takáto civlizácia by mala všetky vedomosti, čo sa týka energie, a dokázala by využiť všetku energiu vo svojej galaxií. Z našeho pohľadu hovoríme pravdepodobne o tisíckach ak nie miliónoch rokov vývoja. Ako by takáto civlizácia vyzerala? Ľudstvo by už pravdepodone nebolo tým, čo dnes. Môžeme hovoriť o fúzii ľudí s technológiami, kyborgoch, či androidoch, teda o vyspelej „umelej inteligencii“.  Prípadne o urýchlení evolúcie pomocou technológii a zastavení starnutia. Každopádne takáto civilizácia by dokázala cestovať medzi hviezdami a kolonizovať postupne celú galaxiu. Okolo každej hviezdy by bola schopná vytvoriť Dysonovu sféru s cieľom vytvoriť sieť, ktorá by poskytovala dostatočnú energiu pre posun k ďalšiemu stupňu.

Čo nasleduje po civilizácii Typu 3?

Kardašov sa domnieval, že civilizácia, ktorá prekročí stupeň Typu 3, je už príliš vyspelá a preto  stupnica končí číslom 3. Typ 4 predstavuje civlizáciu schopnú využiť prakticky všetku energiu, ktorú jej ponúka jej vesmír. Znamenalo by to napríklad, že takáto civlizácia by bola schopná cestovať za hranice svojho vesmíru a jej predstavitelia by obývali čierne diery (Taká  je predstava ruského vedca Vyacheslava Dokuchaeva). V porovnaní s predchádzajúcimi stupňami sa Typ 4 zdá nepredstaviteľný. Čo teda Typ 5, ktorý predstavuje ďalši krok vo vývoji civlizácie Typu 4? Taká civlizácia by mala schopnosť ovládavať a manipulovať vesmír podľa svojich predstáv, cestovať do iných vesmírov a využívať ich energiu a možno dokonca cestovať samotným časom. V skratke povedané, pri tomto stupni sa medze predstavivosti a možnostiam nekladú pretože táto civlizácia by v podstate bola na úrovni našej predstavy o Bohu.

Zdroje:

http://www.express.co.uk/news/science/636053/Stephen-Hawking-reveals-science-advances-could-DESTROY-HUMANITY

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1287643/Human-race-extinct-100-years-population-explosion.html

http:// futurism.com/the-kardashev-scale-type-i-ii-iii-iv-v-civilization/

http:// mkaku.org/home/articles/the-physics-of-extraterrestrial-civilizations/

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.