Kultúra & umenie Výtvarné umenie

Jiří David: NIKDY SE NEOBZERAJ, ZOMRIEŠ…

Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici systematicky prináša do stredoslovenského regiónu kvalitné súčasné umenie a jeho reflexiu. Od apríla 2017 organizuje prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení s názvom Kultúrne spoje CZ-SK, ktorý pokračuje treťou prednáškou. Hosťom galérie v júni bude výrazný český umelec a vysokoškolský pedagóg, Jiří David, ktorý sa na pôdoryse súčasnej českej scény pokúsi definovať a asociovať vlastnú interpretáciu svojej doterajšej práce. S potrebným odstupom sa stáva divákom vlastnej tvorby, aby sa zmyslovo projektoval do role vnímateľa a tvorí tak nový obraz. Vyzerá to ako obraz a je to obraz…. Vydajte sa s nami na zaujímavú cestu pozorovania, vnímania a objavovania umenia v Galérii Schemnitz. Prednáškový cyklus zostavil a odborne garantuje Vladimír Beskid.

Miesto konania: Galéria Schemnitz

Andreja Sládkoviča 2

Banská Štiavnica

Čas konania:  

12. jún 2017, 15.00 hod

Prof. Jiří David (1956), intermediálny český umelec, maliar a fotograf, vysokoškolský pedagóg. Od polovice 80. rokov výrazne spoluvytvára českú súčasnú scénu. Absolvoval AVU v Prahe (1987), je spoluzakladateľom skupiny Tvrdohlaví (od 1987).  Prezentuje široké spektrum médií a prístupov – od postmodernej maľby a symbolov, cez betónové obrazy a fotografické série (Skryté podoby) až  po realizácie vo verejnom priestore (neónové Srdce nad hradom, 2002; Kľúčová socha, 2010). V roku 2015 prezentoval  zrkadlovú interpretáciu Muchovho diela (Apoteóza) v česko-slovenskom pavilóne na bienále v Benátkach. Žije v Prahe a pedagogicky pôsobí na UMPRUM v Prahe a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Prednáškový cyklus je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program národnostných menšín 2017.

 

 

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz