Hudba Kultúra & umenie

Ján Šimbracký – organista v Spišskom podhradí

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Ján Šimbracký (Šimrák, Schimrack atď.) bezpochyby patrí k najvýznamnejším osobnostiam „slovenského“ baroka, o čom svedčia jeho kompozície. Biografickýh údajov o Jánovi Šimbrackom   sa nezachovalo veľa. O jeho rodičoch a mieste narodenia nemáme presné informácie. Pravdepodobne sa narodil v rodine evanjelického farára Benedikta Šimbrackého a jeho manželky Judity medzi rokmi 1600 – 1607 vo Veľkej Lomnici alebo v Spišskej Belej. Tu sa nachádzajú záznami o rodine Šimbrackých od roku 1607.  V Spišskej Belej mohol Ján navštevovať latinskú školu, ale neskôr jednoznačne študoval na jednej z chýrnych škôl v okolí (Levoča, Bardejov, Spišská Nová Ves). Neskôr mohol navštíviť aj iné mestá v rámci setredoeurópskeho okruhu (Vroclav, Olešnica, Breh, Bratislava), do ktorých chodievali študovať aj ostatní študenti zo Spiša.

Niekedy pred rokom 1630 keď mal 20-25 rokov sa usadil v Spišskom Podhradí, kde začal pôsobiť ako organista vo farskom kostole nemeckej evanjelickej cirkvy a. v. Tu pôsoboil až do svojej smrti, ktorej okolnosti nepoznáme, v roku 1657.

Hudobný vedec Richard Rybarič v roku 1981 napísal v predslove k prvému notovému vydaniu Šimbrackého skladieb: „Patrí bezpochyby k najvýznamnejším, ale zároveň k najzáhadnejším postavám hudobnej kultúry na Spiši v období raného a vrcholného baroka. Hoci poznáme jeho skladateľské dielo, resp. pomerne veľkú jeho časť z neho, takmer nič nevieme o jeho osobe, pôvode, mladosti, štúdiach, o jeho ľudskom a umeleckom dozrievaní a formovaní.“

Ján Šimbracký skladal duchovnú hudbu pre potreby evanjelického kantorátu. Vo svojej tvorbe nadväzoval na neskororenesančnú polyfóniu. Stile antico kombinoval s novšími homofonickými technikami. Taktiež skladal v koncertantnom štýle a v polychorickom štýle raného a vrcholného baroka. Kedže bol organistom pravdepodobne komponoval aj skladby pre organ, no z tých sa nám nezachovala ani jedna. Zachovali sa iba jeho skladby vokálne a vokálnoinštrumentálne, dovedna 54. Žiadna z týchto skladieb nevyšla tlačov a všetky sa zachovali v rukopisným prameňoch, ktoré sú uložené v knižnici ECAV v Levoči. Rozvinutosť niektorých jeho skladieb potvrdzuje vysokú úroveň jeho skladateľského umenia. Interpretácii skladieb Jána Šimbrackého sa na Slovensku venuje dirigentka Hana Schlosser so svojím súborom Vox Aurumque .

Zdroje:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Kapitula-Zipser_Kapitel_2.jpg

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.