Divadlo Kultúra & umenie

Islandské divadlo Vesturport: diskusia o Othellovi

Otázky pre divadlo z Islandu. Čo ste sa pýtali na diskusii?

Festival Eurokontext.sk privítal tohto roku výnimočných hostí. Popri Národnom divadle z Krakova, Mannheimu či Bukurešti ste mali možnosť vidieť aj súbor Národného divadla z Islandu a divadla Vesturport, ktoré na Slovensku vystúpili po prvý raz s aktualizovanou verziou Shakespearovho Othella. V ponímaní režiséra Gísliho Örna Gardarssona dostal Jago podobu ženy a tematicky sa nevyhýbal ani pálčivým témam imigrácie. Diváci odmenili Othella veľkým potleskom a aj účasť na diskusii bola hojná. Ako odpovedal na zvedavé otázky publika?

Zasahovali ste do originálneho Shakespearovho textu?

Gísli Örn Garðarsson: Do textu sme veľmi nezasahovali, i keď bolo nevyhnutné ho skrátiť. Jemne sme ho modernizovali, ale to bolo spôsobené skôr moderným prekladom. Pracovali sme s relatívne novým prekladom, ktorého jazyk je veľmi poetický, ale zároveň zrozumiteľný. Doplnili sme rasistický monológ Desdemoninho otca a úvahu – dialóg Jaga a Desdemony, ktorý sa týkal postavenia žien v súčasnej spoločnosti. Názor dvoch žien, ktoré sú síce rozdielne, ale majú veľmi podobné skúsenosti a zážitky.

Čo vás viedlo k rodovej transformácii postavy Jaga?

Gísli Örn Garðarsson: V prvom rade si treba uvedomiť, že u Shakespeara nenájdeme toľko dominantných ženských postáv. V tom druhom hralo v histórii Othella Jaga len zopár žien – dve, možno tri –, ale vždy išlo o ženu, ktorá hrala muža. Chceli sme to zmeniť. Prečo nedať hlas žene? V histórii je toto prvý prípad, keď sa Jago pretransformoval v ženskú postavu. Myslím si, že ak mužovi podsúva žiarlivosť a temné myšlienky ženská postava, situácie nadobudnú úplne iný kontext.

Prečo ste vložili rasistický monológ a dialóg o postavení žien do klasického textu?

Gísli Örn Garðarsson: Pretože nacionalizmus rastie a u nás dokonca vysiela rádio stanica, ktorá má vyslovene nacionalistický obsah. Tento postoj nie je o farbe pleti, ani o kultúrnych rozdieloch, je to len o strachu. Na tento fakt sme chceli poukázať práve rasistickým monológom. Dialóg Desdemony a Jaga hovorí sám za seba. Sú určité veci, ktoré sa nemenia a nemyslím si, že by bolo možné povedať, že rovnosť pohlaví bola dosiahnutá. V tomto ohľade máme pred sebou ešte dlhú cestu.

Aké boli reakcie na fakt, že Jaga hrá žena?

Nina Dögg Filippusdottir: Reakcie boli veľmi rozporuplné. V mojom okolí sa našli ľudia, ktorí boli nadšení, ale, samozrejme, našli sa aj takí, ktorí sa mi posmievali. Keď som ich na premiére dokázala presvedčiť, padol mi veľký kameň zo srdca.

Vaša hra mala aj ekologický rozmer. Veľkú časť scénografie tvorili plastové predmety. Prečo?

Gísli Örn Garðarsson: Pretože ľudia majú tendenciu všetko ničiť. Na Islande bolo kedysi veľa stromov. Dnes je to číslo podstatne menšie. Inklinujeme k falošným veciam. Naše riešenie bolo veľmi jednoduché – možno až naivné –, plasty a žiarlivosť nám prišli rovnako falošné. Preto sme sa rozhodli pre takéto scénografické riešenia.

Ako ste vnímali postavu Othella?

Ingvar E. Sigurdsson: Ako veľký krok vpred pre mňa ako pre herca. Po toľkých hodinách negatívnych emócií, žiarlivosti som veľmi vyčerpaný. Othello je bojovník, potrebuje drámu, je od nej závislý, čo je nakoniec aj spomenuté v texte. Pre mňa to je zážitok, ktorý má ozdravný rozmer. Veľa som sa naučil, nie herecky, ale o sebe ako o človeku.

Aké boli reakcie po premiére titulu?

Gísli Örn Garðarsson: Od obecenstva boli reakcie skôr pozitívne. Rozporuplne sa vyjadrila kritika. Niektorí sa vyjadrili, že tá produkcia nie je dobrá a ja ako režisér nestojím za nič. Myslím, že rozdielne názory sú len pozitívne, ak by sa to páčilo všetkým, vtedy by som sa začal báť. Zároveň každého vždy upozorním, že neuvidia Othella v tej podobe, na akú sú zvyknutí.

Plánujete s týmto predstavením navštíviť ďalšie divadelné festivaly?

Gísli Örn Garðarsson: Áno, máme v pláne vycestovať do Poľska, pozvali nás do kolumbijskej Bogoty, do Británie, kde máme veľmi dobré vzťahy. Anglicko však nechce Othella, ktorý nie je čierny. Musíme teda trochu pokrúžiť po Európe, aby sme mohli vystúpiť aj tam.

Predstavenie Islandského národného divadla a divadla Vesturport ste mali možnosť vidieť v rámci festivalu Eurokontext.sk.

 

O autorovi

Natália Jabůrková

Natália Jabůrková

Absolvovala Štátne Konzervatórium v Bratislave – hudobno-dramatický odbor a VŠMU Teóriu a kritiku divadelného umenia so špecializáciou na tanečné umenie, ktorému sa venuje dodnes. Spolupracuje s viacerými odbornými, populárnymi portálmi a na blogu Baletu SND - Zaži skutočnú vášeň. Pôsobila ako PR manažérka SND a v súčasnosti si vybrala súkromný sektor. Miluje seriály Game of Thrones, Suits, The Good Doctor či Resident.