Hudba Kultúra & umenie

Hudba švajčiarskeho hodinára s Ensemble Ricercata

Súbor Ensemble Ricercata pokračuje v jesennom cykle komorných koncertov, pre ktorý si zvolil dramaturgiu z diel prvej polovice 20. storočia. Koncert nazvaný CHANSONS MADÉCASSES (Madagaskarské piesne) prinesie hudbu Mauricea Ravela.

Podujatie sa uskutoční 25. 9. 2018 o 19.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana (Zochova 1, Bratislava). Účinkovať bude Helga Varga Bach (soprán), David Danel (husle), Veronika Vitázková (flauta), Balázs Adorján (violončelo), Tomáš Boroš (klavír), Ivan Šiller (klavír a umelecké vedenie).

„Ravel je ako švajčiarsky hodinár. V jeho skladbách má každá súčiastka svoje miesto a pracuje správne,“ vyhlásil o skladateľovi Igor Stravinskij. Komorné vokálne diela tvoria dôležitú súčasť Ravelovej tvorby. Piesňový cyklus Chansons madécasses (Madagaskarské piesne) vznikol na objednávku americkej mecenášky umenia Elizabeth Sprague Coolidge. Každá pieseň má iný charakter, nesie rozličný emocionálny náboj, čomu je prispôsobená aj práca s hlasom a ostatnými nástrojmi. „Je to určitý druh kvarteta, v ktorom spevácky part hrá úlohu vedúceho nástroja,“ hovorí Ravel, „vládne [tu] jednoduchosť a taktiež nezávislosť hlasov.“

Okrem vyššie spomínaného piesňového cyklu na koncerte zaznejú aj ďalšie diela od Mauricea Ravela: Sonatína, Sonáta pre husle a violončelo, či Ma mère l’Oye (Moja matka hus) pre štvorručný klavír a cyklus klavírnych skladieb Gaspard de la Nuit (Gašpar noci).

Klavirista Ivan Šiller sa s Ravelovou tvorbou po prvýkrát stretol už počas štúdia na základnej umeleckej škole: „K Sonatíne mám veľmi osobný vzťah. Nehral som ju viac ako 20 rokov, no už dlhšie som sa k nej chcel vrátiť a zorganizovať ravelovský portrét. Duo pre husle a violončelo a Chansons madécasses považujem za Ravelove najlepšie komorné diela.“

Youtube ukážky:

Magdalena Kozena: The complete „Chansons madécasses“ (Ravel)

Ensemble Ricercata – 2017 – Intermezzo trailer

Ravel Gaspard de la nuit. Scarbo . Valentina Lisitsa

Radi Vás stretneme na našej udalosti na Facebooku, na ktorej nájdete ďalšie informácie o podujatí. Vstupenky na podujatie budú dostupné na mieste konania hodnu pred koncertom.
Hudbu z koncertu CHANSONS MADÉCASSES spolu s jej slovnou reflexiou si môžete vypočuť 6. 10. 2018 vo vysielaní Rádia Devín.

Záverečný koncert série tohtoročných koncertov Ensemble Ricercata s názvom Cantéyodjayâ sa uskutoční 19. 12. 2018 o 19.00. Program: Alban Berg, Arnold Schönberg, Peter Ablinger, Leoš Janáček, Pierre Boulez, Olivier Messiaen.

Hlavný organizátor: InMusic, o. z. www.in-music.sk

Ďakujeme našim partnerom:

Spoluorganizátor: RTVS, Rádio Devín

Hlavný partner: Fond na podporu umenia

S finančnou podporou: SOZA, Hudobný fond, Ars Bratislavensis, Mesto Bratislava

Mediálni partneri: Hudobný život, in.ba, citylife.sk

Projekt Ensemble Ricercata z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu.

Foto: Martina Zuzana Šimkovičová (Ensemble Ricercata 2018, Songs My Mother Taught Me, 15. 9. 2018, Koncertná sieň Dvorana)

Ensemble Ricercata bol v rokoch 2014 – 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Vznikol z akútnej potreby zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“, vyjadrujúcim netradičnú možnosť blízkeho kontaktu interpretov a publika. Zneli na nich predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz