Hudba Kultúra & umenie

Bratislavký director-musicae Samuel Capricornus

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Samuel Capricornus patrí k najvýznamnejším osobnostiam hudobnej kultúry 17. storočia pôsobiacich na Slovensku. Narodil sa v Žerčiciach v Čechách 21.12. 1628 a zomrel 10.11. 1664 v Stuttgarte. Vyrastal v protestantskej rodine v časoch tridsať ročnej vojny, ktorá bola vyvrcholením sporov medzi Rímskokatolíckou cirkvou a zástancami reformácie.

samuel_capricornus

V rokoch 1651 – 1657 pôsobil v Bratislave ako „directora musicae“ bratislavského evanjelického kostola. Kariéru ukončil na vtedajšom najvyššom možnom hudobníckom mieste, ako kapelník württenberského knižaťa v Stuttgarte. Capricornus bol talentovaným skladateľom. Jeho dielo sa v podobe tlačí a odpisov šírilo po celej Európe.

Počas svojho bratislavského pôsobenia, na čele chrámového hudobného zboru v evanjelickom kostole uvádzal skladby z vlastného repertoáru, ale tiež tvorbu dobových nemeckých a talianskych majstrov ako Claudio Monteverdi, Giacomo Carissimi, Heinrich Schütz atď., ktorých bol súčasníkom. Zároveň sa Capricornus kvalitou svojej tvorby dobovým majstrom dokázal vyrovnať.

V Bratislave zložil vyše 100 skladieb, čo dokumentuje aj jeho Index Operum Musicorum Samuelis Capricorni. Počas svojho bratislavského pôsobenia vydal v roku 1655 hudobnú tlač Opus musicum, ktorá je venovaná mestskému funkcionárovi Andreasovi Segnerovi.

Opus Musicum sa zachovali skladby rôzneho obsadenia z jeho ranej tvorby, v ktorej štýlovo vychádzal hlavne z tvorby talianskych renesančných a barokových skladateľov. Kompozície nachádzajúce sa v zbierke dokumentujú majstrovské zvládnutie ranobarokového koncertantného štýlu.

Jednou zo skladieb, ktorá sa v Opus Musicum zachovala, je 6 dielna cyklická omša pre päť sólových a zborových hlasov, 2 klariny, 3 trombóny, 2 huslí a organ, ktorá zároveň patrí k jeho najvýznamnejším skladbám. Capricornova tvorba sa vyznačuje bohatou invenciou, majstrovským zvládnutím dobovej kompozičnej techniky a jej čaro dokáže osloviť aj súčasných poslucháčov.

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.