Hudba Kultúra & umenie

Hudba: Bardejovský organista Zachariáš Zarewutius

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Zachariáš Zarewutius (1605? Brezovica nad Torysou – 1667 Bradejov) patrí k osobnostiam slovenského baroka. O jeho živote sa zachovalo málo záznamov a informácií v podobe mestkých písomností, ktoré umožňujú len čiastkovú rekonštrukciu jeho životopisu.

Zarewutius sa narodil v Brezovci nad Torysou okolo roku 1605 ako syn tamojšieho evanjelického farára. Bol jedným zo šiestich detí rodiny Zarewúckych. V Brezovci vyštudoval latinskú školu, ktorá bola v tom čase na vysokej úrovni. Po jej ukončení pôsobil krátko ako organista v Spišskej Novej Vsi. Do Bardejova prišiel v roku 1624 na pozvanie senátu a pôsobil tu vyše 40 rokov ako organista v kostole sv. Egídia, až do svojej smrti. Na chóre kostola sv. Egídia vykonával rôznorodú činnosť. K jeho základným povinnostiam patrila improvizácia na organe počas jednotlivých častí bohoslužby a organový sprievod pri spievaní chorálov, žalmov a duchovných viachlasných skladieb.

Je známe, že počas svojho života bol Zarewutius uznávaným a vysoko ceneným majstrom organovej hry. Okrem toho vyučoval spev v mestskej škole a súkromne organovú hru. Spomedzi jeho štyroch detí sa hudbou zaoberali jeho dvaja synovia. Ján (1645 – 1699) sa stal jeho nástupcom v Bardejove, ale v roku 1673 v dôsledku protireformáciu, bol svojej funkcie zbavený. Zachariáš Zarewutius ml. bol v rokoch 1682 – 1693 organistom v Levoči a ním sa končí slávna éra levočských organistov.

Ukážky z nahrávky skladieb Zachariáša Zarewutia

Hudba Zachariáša Zarewutia dosahovala vysokej dobovej profesionality a podľa toho, čo sa nám zachovalo ho môžeme hodnotiť ako konzervatívnejšieho skladateľa. Zarewutius bol chrámovým hudobníkom a komponoval teda takú hudbu, ktorú mohol uplatniť v rámci i mimo liturgie. Jeho tvorba je reprezentovaná formami renesančo-barokovej sakrálnej polyfónie na latinské a nemecké texty. Skladal magnifikáty, motetá, cyklické omše a duchovné koncerty. Ide o hudbu čisto vokálnu, inštrumnetálne skladby sa od neho nezachovali. K základným kompozičným postupom, ktoré používal, patrí polychória (viaczborovosť).

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.