Hudba Kultúra & umenie

Anton Zimmermann – Najvýznamnejší predstaviteľ bratislavského klasicizmu

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Narodil sa v roku 1741 v Breitenau (Široká Niva) v Sliezsku. Do hlavného mesta dobového Uhorska – Pressburgu (Bratislava), kde sa natrvalo usadil, prišiel začiatkom 70. rokov 18. storočia. V roku 1776 získal stále zamestnanie u uhorského prímasa Josepha Batthyányho. V jeho službách pôsobil ako umelecký riaditeľ, kapelník, huslita a „fürstlicher Hofkompositeur“ teda dvorný skladateľ kniežaťa. Na žiadosť prímasa zostavil orchester, pre ktorý aj komponoval. Tento orchester patril v tom čase k najlepším v stredoeurópskom regióne. Vystúpenia mal dvakrát týždenne v arcibiskupskej kúrii, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, ktorý bol zimným sídlom Batthyányho alebo v záhrade jeho letného sídla kam mali prístup „všetci slušne oblečení“ občania. Od mája 1780 sa stal aj organistom v korunovačnom dóme sv. Martina, ktorý bol hlavným kostolom mesta. Zomrel nečakane v roku 1781 a pochovaný bol na cintoríne pod bratislavským hradom.

Počas svojho krátkeho života napísal vyše 270 skladieb, ktoré ukazujú veľkosť jeho talentu. Jeho tvorba bola pestrá. Skladal svetské aj cirkevné skladby rôzneho charakteru: symfónie, koncerty, komorné kompozície atď. Dôkazom jeho obľúbenosti a nadregionálneho významu v danej dobe je aj to, že skladby, ktoré dnes poznáme sú späté s územím 14 európskych štátov (Česko, Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Anglicko, Francúzsko atď.). Zimmermannova tvorba sa stala neoddeliteľnou súčasťou hudobnej kultúry hlavne na územiach kde bola jedným z používaných jazykov Nemčina. Najväčšie repertoárové uplatnenie našla jeho tvorba na územiach ktorým vládli Habsburgovci.

Anton Zimmerman prispel svojou symfonickou a komornou tvorbou do vývoja sonátovej formy a sonátového cyklu. Jeho koncerty pre kontrabas, necelých 20 rokov po zrode koncertu pre tento nástroj, prispeli k dotváraniu tejto formy, orchestrálneho obsadenia a k formovaniu nového nástrojového štýlu a techniky hry. Patril tiež k prvým tvorcom singspielu a melodrám, ktoré boli uvádzné v Bratislave a vo Viedni. Svojou tvorbou, ktorá zasiahla do vývoja hudobnej kultúry vo veľkej časti Európy, sa teda stal najvýznamnejším predstavieľom bratislavského klasicizmu.

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.