Historické okienko Zaujímavosti

Henry IV. Uchvatiteľ trónu (prvá časť)

Vlado Král
Autor: Vlado Král

30. júna 1399 vystúpil Henry z Bolingbroke na brehoch mestečka Ravenspur v Yorkshire (mestečko kvôli erózii zaniklo) s cieľom získať späť dedičstvo, ktoré mu bolo odopreté kráľom Richardom II. Išlo o dedičstvo po Jánovi z Gentu, jeho otcovi. Richard II. dal zrušiť dokumenty, ktoré by umožňovali Henrymu automaticky získať majetky Jána z Gentu. Miesto toho mal Henry prísť osobne žiadať Richarda II. o tieto majetky. Tak sa začína zaujímavý príbeh anglických dejín prepletený intrigami a krvavými stretmi, o Kráľovi uchvatiteľovi.

Richard II.

Vzťah Henryho a Richarda II.

Vzťah Henryho z Bolingbroke a Richarda II. nebol vždy ideálny. Napriek tomu, že boli bratranci, vyrastali spolu a v roku 1377 aj spolu vstúpili do rytierskeho rádu The Most Noble Order of the Garter, zasiahla do ich vzťahu politika, ambície a intrigy.

V roku 1387 sa Henry podielal na povstaní  šlachticov, ktorí boli nespokojní s vládou kráľa Richarda II. Kráľ bratranca ale nepotrestal, narozdiel od ostatných barónov a šlachticov, ktorých dal popraviť alebo poslal do vyhnanstva.

Druhá kríza vo vzťahu medzi Henrym a kráľom nastala v roku 1398, keď  Henryho poznámka ohľadne nového pravidla Richarda II. bola interpretovaná Thomasom de Mowbrayom, vojvodom z Norfolku ako zrada . Oba vojvodovia sa dohodli podstúpiť súboj cti (ktorý zvolal Richard II.). Napriek tomu sa pred duelom Richard II. rozhodol vyhnať Henryho z kráľovstva (so súhlasom Henryho otec, Jána z Gentu), aby sa predišlo ďalšiemu krviprelievaniu. Mowbray bol vyhostený tiež. Trestom bolo vyhnanstvo na 10 rokov a v prípade predčasného návratu mal byť Henry sťatý.

Nasledujúce roky strávil Henry rôznymi cestami, ktoré boli hlavne vojenského charakteru, Zúčastnil sa na obliehaní Vilniusu a cestoval do Jeruzalema, kde navštívil Baziliku Svätého hrobu a Olivovú horu.

Richard II. teda mal dôvod chovať sa voči Henrymu obozretne, a tak sa jeho akt, kedy zablokoval bratrancove dedičstvo javí ako oprávnený. Či bolo toto rozhodnutie aj rozumným sa dozvieme neskôr.

Henry IV.

Boj o dedičstvo

Henry sa teda rozhodol o svoje dedičstvo bojovať a 30. júna 1399 vystúpil na brehoch mestečka Ravenspur v Yorkshire. Na cestu do Anglicka využil situáciu keď kráľ Richard II. veľmi neobozretne odplával do Írska. Herny priplával bez akejkoľvek armády, ale na jeho prekvapenie sa stretol s veľkou podporou odporcov Richarda II. Na brehoch v Yorkshire ho čakali významný spojenci, vojvoda z Northumberland a arcibiskup z Canterbury. S nespokojnými šlachticmi a ďalšími vyhnancami sa Henrymu podarilo rýchlo vytvoriť niekoľko tisícovú armádu a 16. augusta 1399 sa mu podarilo zajať kráľa Richarda II. Stalo sa tak na hrade Flint Castle, kde ho Henry drží pred jeho návratom do Londýna.

Richardov sluha Jean Creton zaznamenal ich konverzáciu z ich stretnutia nasledovne: „Môj pane“ povedal Henry, „Prišiel som skôr ako ste po mňa poslali, a poviem Vám prečo: je všebecne známe, že ľudia hovoria o 22 rokoch vašej vlády ako zlej a príliš tvrdej. Ak to ale poteší Nášho Pána na nebesiach, budem  Vám odteraz pomáhať vládnuť lepšie.“

Napriek slovám, ktoré Henry hovoril kráľovi Richardovi II., tak si uvedomoval aj to, že ak mu umožní vrátiť sa do Londýna a znovu získať moc, určite dôjde k pomste. Tak sa stalo, že Richard II. bol ako Henryho zajatec dopravený do Londýna, kde bol 30. septembra 1399 zosadený z trónu. 13. októbra bol Henry z Bolingbroke korunovaný za Henryho IV.

Zdroje:

http://www.medievalists.net/2014/12/02/usurpation-henry-iv-quest-legitimacy-english-throne/

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_England

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.