Kultúra & umenie

Galérie, múzeá a knižnice, ktoré to robia inak PechaKucha Night Bratislava Vol. 41 Inštitucionálne zmeny

PechaKucha Night Bratislava 27. septembra predstaví príklady verejných kultúrnych inštitúcií, ktoré sa neboja zmien.

Mnohé múzeá, galérie či knižnice prešli v posledných 25 rokoch premenou. Medzi verejnými inštitúciami sa objavujú príklady progresívneho vedenia, ktoré načúva potrebám verejnosti. Zároveň vzniká čoraz viac iniciatív, ktoré do inštitucionálneho prostredia prinášajú zmeny. Hostia PechaKucha Night vo štvrtok 27. 9. 2018 v Novej Cvernovke priblížia na konkrétnych skúsenostiach, ako môže vyzerať súčasná kultúrna inštitúcia a verejné služby, čo motivuje ich zmenu a ako ju možno podporiť a šíriť. Podujatie sa koná v spolupráci s Goetheho inštitútom Bratislava, ktorý je príkladom práve takéhoto inovatívneho chápania kultúrnej inštitúcie.

 

Hostia:

Cena Oskára Čepana Ocenenie pre umelcov do 40 rokov aktuálne prechádza personálnymi a koncepčnými zmenami.

Fond na podporu umenia Podporuje tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel nezávislo od ústredných orgánov štátnej správy.

Goetheho inštitút Bratislava V rámci svojej bohatej 25-ročnej aktivity podporuje nezávislú umeleckú scénu a pomáha vytvárať siete medzi partnermi v rôznych oblastiach kultúry.

Institut plánovaní a rozvoje mesta Praha /CZ Hlavné koncepčné pracovisko mesta v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta.

Inštitút kultúrnej politiky Nový analytický útvar chce v oblasti kultúry zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva.

Knižnica pre mládež mesta Košice Verejná špeciálna knižnica je jediná svojho druhu na Slovensku.

Múzeum Betliar Múzeum zaznamenalo významný posun v oblasti skvalitnenia služieb pre návštevníkov, pracovného prostredia pre zamestnancov a vytvorenia depozitárov pre zbierkové predmety.

Múzeum dizajnu V rámci Slovenského centra dizajnu sa zameriava na zbieranie, výskum a prezentáciu dizajnu.

Projektil /CZ Medzi realizácie ateliéru patrí napríklad oceňovaná Národní technická knihovna či rekonštrukcie Galerie Václava Špály a TranzitDisplay.

Radim Labuda /CZ Venuje sa umeleckej ne-činnosti ako „post-practice artist“.

Slovenská národná galéria Patrí medzi niekoľko málo štátnych inštitúcií, ktoré sa snažia komunikovať súčasným jazykom, vrátane progresívneho vizuálu a sviežeho programu.

Spolka Dobrovoľníckym projektom Plán pre Košice prepojili okruh odbornej a laickej verejnosti a rozprúdili debatu o pripravovanom územnom pláne.

Východoslovenská galéria Činnosť najstaršej regionálnej galérie na Slovensku predstaví Dorota Kenderová, ktorá ju vedie od roku 2016.

 

PechaKucha Night Bratislava Vol. 41 Inštitucionálne zmeny

Štvrtok 27. 9. 2018, 19:00, Nová Cvernovka, Račianska 78

Lístky: 5,- EUR  rezervácie na info@pechakucha.sk.

FB event: https://www.facebook.com/events/292735868194109/

FB page: www.facebook.com/PechaKuchaBA

Instagram: https://www.instagram.com/pechakuchaBratislava/

Web: www.pechakucha.sk

 

Organizované v spolupráci s Goetheho inštitútom Bratislava. Podujatie podporili Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis.

 

Čím je PechaKucha Night výnimočná? Každý účinkujúci má na svoju prezentáciu k dispozícii presný čas 6 minút a 40 sekúnd. Je to čas, počas ktorého komentuje 20 obrázkov – svojich projektov, pričom každý z nich zostáva na projekčnom plátne presne 20 sekúnd, a ani o sekundu viac! Vďaka tomu prezentujúci rozpráva v tempe, pútavo a vecne.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz