Film & TV Film 1930-1949 Filmové obsahy a výklady Kultúra & umenie

Film: Život je krásny (vianočný tip)

Keďže sa v rámci redakcie 9múz snažíme podnecovať našich čitateľov (teda vás) k osvetovému umeniu alebo aspoň minimálne k retrospekcii toho hodnotného miesto sériového a opakovaného, čo môžete v televíznych staniciach bežne vidieť, aj náš vianočný tip vybočuje z mainstreamových rámcov. Aby toho nebolo málo, presne dnes, 20.decembra roku 1946, teda 70 rokov od tohto dátumu bol v Amerike uvedený azda najpamätnejší a najklasickejší vianočný či rodinný film, aký uzrel svetlo sveta.

Život je krásny alebo It’s a Wonderful Life (1946) je akýsi nadpozemský eskapistický zážitok zlučujúci zlatý vek utopizmu vidieckeho vzdoru voči tradičným mestským baštám a rodinných hodnôt kontra rozprávkovým zlovestným nástrahám. Hoci sú podaktoré z týchto fantasy prvkov pozlátkom detskejšej liturgie a odlišné od toho, čo tvrdá realita predstavuje, vedzte, že v takejto konštelácii a v područí klasika Franka Capru aj to najbizarnejšie môže utnúť z pomyselnej čiary vašich predpojatých predsudkov. Čiže fantasy rámec implikačného dvojsveta v tomto filme je takpovediac aj čiastočne klamlivým javom, snímok stavia na denotatívnom klasicizme precíznosti rámovania a tradicionalistických snímacích políčok, zvýrazňujúce onú poetiku nevinnosti a zraniteľnosti. Rozpráva spôsobom, pri ktorom vám dokonca aj sentimentálnosť nepríde cudzia, hoci máte sto chutí byť v tom momente cynikom.

George Bailey (James Stewart) je srdcom i kameňom príbehovej premisy. Na jeho výnimočnej osobe padá celý film. Úvodom je nám naznačené, že náboženskými modlitbami zaňho orodujú obyvatelia, ktorým vraj za svojho života pomohol, ale on sa nachádza v existenciálnej tiesni. Následným flash-backovým návratom v čase sa dostávame k jeho životu čoby dieťaťa a udalostiam na zamrznutom jazierku. Ďalšou spomienkou nám je pamätný stop motion roztiahnutých dlaní Georgea – už dospelejšieho mládenca, kedy o ňom „rozprávajú nebeské hlasy“ ako o dobrom človeku, ktorého v jeho malinkom mestečku Bedfort Falls sprevádzajú neutíchajúce lekcie a ostne životných zlyhaní.

Slávny stop-motion záber Georgea Baileyho v doprovode voice-overu, ktorý rozčleňuje dejisko na časový a priestorový sujet v pôsobisku rozličných dramatických polôh.

Počas dospievania sa mladý George zaľúbi do očarujúcej Mary Hatch (Donna Reed), pričom iné okolité nápadničky nevedia jeho podivnému zmyslu pre humor a zanietenú radosť v tvári prísť na vrub. S Mary sa však po čase hlbšieho spoznávania zosobášia, Capra dokázal rozorvať scénickým okienkam na vášni a empatii k strednej nižšej triede jej obyvateľov a pripevniť puto k ich skromnému svetu. Zaľúbená dvojica s početnými deťmi v tomto nie je výnimkou. Georgeov otec bol naviac odjakživa v nemilosti zatvrdlého Henryho F. Pottera (Lionel Barrymore), ktorý mal na starosti otázky finančníctva či pôžičiek. Bol však lakomý a ani pri majetnej mizine (ktorú spolupáchateľsky jedného dňa zapríčinil) našim hrdinom, neponúkol pomocnú ruku. George sa napriek strate posledných úspor svojich a obyvateľov mestečka, ktorým ponúkol kedysi ich zhodnotenie musel obrátiť k alternatívnej ceste, avšak jeho problémy začali naberať na horibilnej odozve. Vystrašil deti i blízkych a zutekal z domu do chladného okolia, v ktorom doznievali posledné vianočné prípravy. Príbeh teda začína a finišuje na výrazných protipóloch náladovosti a je predurčený (stavbou a posolstvami), aby prešiel očistnou katarziou.

„Chcem zomrieť!“, George Bailey tvrdošijne hlásal, až sa mu „priazňou okolností skutočne podarilo“. Jeho vyslaný anjelský strážca ho ale prebral z letargie a kúzelne mu sprostredkoval svet, kedy by on George „mŕtvy“ sa skutočne nebol nikdy narodil ako George Bailey. Mesto by sa premenovalo na samozvanú liaheň Potterovho kultu osobnosti, v pohľade na osamotenú Mary pretrvával smútok, jeho susedia trpeli tými istými problémami, z ktorých ich práve George dostal kedysi von. Uvedomil si, že v živote pomáhal a neničil priateľské vzťahy a jeho blízky jeho smrťou ďaleko väčšmi trpeli a vôbec im kameň zo srdca jeho samozvaným rozhodnutím spáchať samovraždu nespadol. Záver filmu vracia Georgea do reálií a pomocou jeho priateľov a susedov, ktorým kedysi pomáhal, sa spoločne vyskladali na dlžoby, ktorými nechcenej finančnej ujme v úspore museli dielom peňazí nových zalátať ich rozpočtovú dieru. Čas Vianoc nastáva za veľkodušnej spolupatričnosti a nefalšovanej radosti zo života obyvateľov Bedfort Falls.

Natáčanie filmu sprevádzalo kruté horko a na navodenie vianočnej atmosféry musel štáb dohliadnuť, aby vierohodne splýval s divákovou súčinnosťou.

Samozrejme, takto idealisticky prekreslený dej má svoje 2 podoby. Zo súdka sarkazmu môže vyžarovať ako kontradikčná polarita nemožnosti žiť zaraz čestný a šťastný život, alebo len bohatý a nenásytný. Caprovi sa znamenite podarilo alternatívne povzniesť sublimačný efekt existenciálnej straty dôležitej osoby v našom živote a satisfakčne nám ju vrátiť, pričom v realite takáto recipročná pôsobnosť nejestvuje. Napriek krásnemu happyendu film vyvoláva otázky a prečesáva stereotypné schémy v polohách, pri ktorých si až oslnivo uvedomíme cennosť blízkej osoby, zatiaľ čo počas života sme mu to nedokázali adekvátne odplácať. Len tá predstava, že čarovný prútik a dobromyseľnosť takto naporcovaná na tanieri neexistuje a v bežnom živote v tejto dimenzionálnej schémy naše pole pôsobnosti nevyhodnocuje. Ani naše zlyhania či pády, našu ješitnosť. Život je krásny je naozaj krásnym filmom, balansujúcim medzi gýčom a veľkým umením na jednoliatej hrane.

Miesto Mrázika, Troch oriešok pre Popolušku či Perinbabe si tak môžete v tieto Vianoce pre zmenu pochutnať skutočne niečím sviežim a generačne odlišným. Tým ale neznamená, že s nerelevantnou reflexiou časom overeného titulu, ktorý sa skutočne (pokiaľ jeho veľkodušným odkazom prívetivo vyrozumiete) dopracuje spravidla k podobným záverom než väčšina dobročinných múdrych posolstiev o medziľudskom humanizme a všetolerancii, ktorý vo väčšine prípadov pôsobí na obrazovkách očami popkultúrnych tradícií krkolomne. A vskutku fascinujúcim spôsobom. Zároveň aj samotná snímka uzatvára akúsi veľkú kapitolu zlatého veku Hollywoodu a veľký štúdiový systém už po nej nikdy nebol na takej premosťujúcej štrukturálnej hierarchii ako v rokoch 1932-1946. Film sa mal sprvoti volať The Greatest Gift a jeho premenovaním tak či onak nestratil na svojej podobenskej synopsii…

Život je krásny (1946) – ikonický záver.

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.