Film & TV Film 1990-2009 Filmové obsahy a výklady

Film: Training day

Expozícia/úvod

Kolízia/zápletka

Kríza/vyvrcholenie

Peripetia/dejový zvrat

Katastrofa/riešenie konfliktu

 

Training day možno s odstupom času vnímať ako univerzálny ekvivalent, ktorý štiepi staré pravidlá falošnej cti a konformizmu naproti predispozičným, nepoškvneným predpokladom funkčnej bázy šepkajúceho svedomia. A ktorý si pod schematickú rukoväť ako nosný koncept pre filmové potreby priviazalo počas tých rokoch čoraz viacej tvorcov.

Je vôbec vierohodné, aby zložka osobnostnej štruktúry „ono“ a „nadjá“ reprezentovala dve rozdielne osobnosti a nie osobnosť jednoliatu, zraniteľnú a uspôsobiacu sa vonkajšiemu okoliu? Antoine Fugua sa nás snaží presvedčiť, že je… Minimálne, pokiaľ tým blatom nie ste pošpinený aspoň po kolená, inak vás stiahne z laty…

Stručný rozpis deja

Expozícia: Jake Hoyt pracuje iba prvý deň na novom oddelení. Priradil sa k oddeleniu narkotík a je mu pridelený pracovnoprávny pomer so zabehnutým a starším kolegom Alonzom. Jake sa od počiatku snaží dávať pozor a v každej situácii počúva sebavedomý hlas svojho kolegu. V prvých hodinách služby sa bavia o bežných pracovných úkonoch, behajú ulicami, triedia si povinnosti a zanechávajú na seba prvotné dojmy. Alonzo vystupuje sebavedomo, charizmaticky, tvrdo, avšak, sála z neho sila slova a zabehnutosť v teréne. Jeho gestika a reč tela na seba explicitne upozorňujú, ale zo svojho emočného vnútra nedáva všetko na predobraz hneď aj najavo. Jake je naproti nemu ten načúvajúci, svedomitý, ústupčivý a rád, pokiaľ sa mu nezdá, že prekračuje hranu zákona alebo povolených prostriedkov v konkrétnych zásahových situáciách, sa riadi hlasom svojej morálky.

Čiže tu máme pomer rozdielnych, bipolárnych osobností a tomuto stavu sa venuje náležitý priestor v úvode, hoci celý film pojednáva prakticky o veľmi krátkom kolobehu udalostí (pohybujúcim sa rádovo v hodinách), hoci by v reálnom živote na naviazanie empirických a exaktných skutočností v pracovnej kariére trvali v rádovo rokoch. Čo však symbolizuje náladové rozpoloženie celej naratívnej osi a javí sa zrkadlovito a žiarivo, je akýsi neobyčajný pocit z obyčajného dňa. Úvod teda značí nadobúdanie znalostí a informácií z praxe, do ktorej Jake dobrovoľne vstupuje. Takisto ostatné postavy spĺňajú skôr sekundárny charakter a dôležité budú len pri vyvrcholeniach niektorých dôležitých scén, do ktorých naša dvojica vstupuje.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt training day

Denzel Washington (Alonzo) ako zabehnutá ryba vo svojom obore a Ethan Hawke (Jake)

Kolízia: Prvým, konvenčne narušujúcim momentom filmu môžeme považovať zastavenie mladistvých v neznámej štvrti kvôli drogovej činnosti. Jake si pri zásahu aj pod Alonzovým dozorom počína na nováčika v oddelení vcelku solídne. Čo ho však dostane do pomykova je Alonzova tvrdosť a spôsob vysporiadania sa z páchateľmi, protokolárnym vypustením akýchkoľvek dôležitých noriem a skrátka taký ten svojvoľný pragmatizmus. Alonzo po odobratí marihuany mladistvým núti v policajnom aute Jakea, aby marihuanu okoštoval. Vraj preto, ak by do podobnej situácii narazil a infiltroval sa k takejto skupine ako policajt v civile a nepôsobil by nápadne. A aby pri ochutnávaní tejto drogy na sebe nezanechal v danom inkriminovanom momente podozrivé stopy z neskúsenosti a ladnosti vlastného prezradenia sa pred takouto pochybnou skupinkou. Pochybným je však správanie sa skúsenejšieho černošského policajta…

Kríza: Kríza nastáva vtedy, keď po návšteve Alonzovho známeho (kde bol spolu s Jakeom) nováčik zistí, že Alonzo sa zapája do činností podsvetia, kde jeden dlží druhému a druhý tretiemu (a kde Alonzo zohráva dôležitú úlohu). A keďže Alonzo dlží kopec peňazí ľuďom z bloku, rozhodne sa svojho známeho, ktorého využíval na spravidla bežnú čiernu robotu, zabiť. Hoci sa dovtedy a aj v scéne s Jakeom s ním normálne bavili, okolnosti a onen pragmatizmus ho za ním doviedli naspäť a vykonať neodkladnú záležitosť. Ten takpovediac známy totižto ukrýval milióny dolárov a tie Alonzo s ďalšími pokrivenými príslušníkmi policajného zboru zhabal. Jake je teda nútený a dohnaný svedčiť o zásahu ako o sebaobrane a zamlčiavať priateľský pomer medzi Alonzom a jeho „známym“, proti ktorému sa zrazu obrátil. Pretože bol naňho vyvíjaný osobný nátlak a nebol na takúto situáciu pripravený.

Training Day

Peripetia: Alonzo sa s Jakeom dostáva do konfliktu. Hoci sa po hádke čiastočne zmieria, Alonzo sa ponáhľa vyplatiť dlhy z ulice a snaží sa od Jakea odtrhnúť, pretože vycítil, že sa jeho pravidlám (ani za cenu korupcie) nepodvolí. Jake ho naháňa až do útrob jeho bytu k jeho rodine a vyhráža sa mu zbraňou. Ostrý konflikt ich vyvedie k jednému okraju mestských štvrtí, kde na Alonza čakajú rozzúrení obchodní kumpáni.

Katastrofa: Väčšinoví pozorovatelia, susedia i pouličná čvarga sa po vytasení zbraní napokon postavia za morálnu stranu zanieteného Jakea, Alonzo prichádza o peniaze a v následnej prestrelke zomiera. Necháva za sebou rodinu s maloletým dieťaťom. A najmä škvrnu na policajnej uniforme a toho, ako sa dokáže charakter človeka kriviť v prospech čiastkových krátkodobých výhod, ktoré v konečnom dôsledku prinášali nie rozpor jeho názoru a plamenného postoju a disproporcii kolegu, ktorý ho zahnal do kúta, ale jeho svedomia a jeho činov.

 

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.