Hudba Kultúra & umenie

Ensemble Ricercata uvedie skladbu Daniela Mateja

Súbor si pripravil pre návštevníkov cyklus jesenných komorných koncertov, kde sa vynikajúci slovenskí a českí interpreti združení okolo klaviristu a umeleckého vedúceho súboru Ivana Šillera predstavili v netradičnej dramaturgii, ktorý je prvkom príznačným pre toto zoskupenie. Septembrový koncert INTERMEZZO (12. 9.)  sa niesol v duchu romantických piesní, októbrový koncert EIN KINDERSPIEL ( 10. 10.) priniesol sviežu dramaturgiu inštruktážnych a koncertných skladieb pre klavír – recenziu si môžete prečítať v najnovšom čísle časopisu Hudobný život tu: http://bit.ly/2zeXJHT

Posledný tohtoročný koncert súboru Ensemble Ricercata s názvom  OUT TAKE(s) … for PIANO and (other) INSTRUMENTS bude už  zajtra 28. 11. 201719:00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana (VŠMU) s programom súčasných autorov  Luciana Beria, Christiana Wolffa a Daniela Mateja. OUT TAKE(s)  je projekt, ku ktorému dal podnet Ivan Šiller objednaním koncertantnej skladby pre klavír s inštrumentálnym sprievodom od skladateľa Daniela Mateja. Na základe vzájomných rozhovorov vznikla nevšedná dramaturgia o ktorej sa dočítate viac tu: http://bit.ly/2hVUgH8

Spojenie súčasnej slovenskej hudby, špičkovej interpretácie a nápaditej dramaturgie pri tomto koncerte rezonuje o to silnejšie, že na koncerte zaznie vo svetovej premiére skladba Daniela Mateja s názvom S · A · F · E – corale con variazioni concertante per piano solo con accompanimento stromentale ad libitum.

Skladateľ Daniel Matej

Daniel Matej o skladbe napísal:

Skladba S·A·F·E je akousi „koncertantnou meditáciou“ nad melódiou piesne, ktorá ma sprevádzala pri rôznych príležitostiach v detstve a viažu sa na ňu moje spomienky na rodičov, starých rodičov a jednu staršiu „tetu“, rodinnú priateľku, a na jej „ušmudlané“ strojom písané príbehy, ktoré sme si občas – väčšinou po obede alebo pred zaspaním – čítavali. Keď som si na ňu spomenul v súvislosti s objednávkou (koncertantnej) skladby „pre klavír a iné nástroje“, hneď mi napadol aj jej názov, pretože sa mi vynoril pri spomienke na jeden príbeh o človeku, ktorý si túto duchovnú pieseň spieval v ohrození vlastného života. V súvislosti s (anglickým) výrazom „safe“ sa mi zároveň vyjavil aj základný harmonický segment mojej skladby, zložený z tónov anagramu tohto slova, teda „es-a-f-e“. Jeho transpozíciou a doplnením zvyšnými štyrmi tónmi do „dvanásťtónového totálu“ som získal tri súzvuky, ktoré predstavujú akoby tri základné (a – ako to už v mojom prípade často býva – aj jediné) harmonické jednotky (teda akoby toniku, subdominantu a dominantu), ktoré sú však napokon vo svojej podstate azda ešte bližšie idei bartókovských „tonálnych osí“ ako rameauovských „harmonických funkcii“.

Život sa medzičasom – v porovnaní s mojím detstvom – pomerne značne skomplikoval a „zahustil“, „nebezpečenstvo“ číha prakticky na každom kroku a ja som stále nie vždy dostatočne vyzbrojený, aby som mu vedel zdatne odolávať. Práve preto sa občas uchyľujem do rôznych „vnútorných azylov“, hľadajúc možnosti spočinúť na „bezpečných miestach“ a načerpať v nich silu znovu sa nadýchnuť a pustiť sa do každodenného „boja o prežitie“… 

A čo sa „koncertantnosti“ tejto skladby týka, môžem povedať v podstate len to, čo vo filme Prelet nad kukučím hniezdom povie Jack Nicholson po tom, ako prehrá všetky peniaze v stávke o to, že pohne obrovským a ťažkým „monštrom“ v nenávidenej miestnosti: „Nevadí, aspoň som to skúsil…“. 

Skladba je venovaná mojim priateľom a kolegom, skvelým klaviristom, Ivanovi Šillerovi a (jeho učiteľovi) Daanovi Vandewalleovi.“

 

Ivan Šiller

Ensemble Ricercata bol v rokoch 2014 – 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Vznikol z akútnej potreby zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“, vyjadrujúcim netradičnú možnosť blízkeho kontaktu interpretov a publika. Zneli na nich predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“.

Súbor nahral aj výnimočné 2CD Ensemble Ricercata s hudbou slovenských skladateľov – viac o tomto 2CD vydanom vo vydavateľstve Hudobný fond (2016)  sa dozviete vo videu Ivana Šillera tu:  https://youtu.be/i2qht03pkk0

Ensemble Ricercata vystúpi 28. 11.2017 v zložení:

Manuela Görting Chomová, Blanka Pavlovičová – husle

Branislav Dugovič, Ronald Šebesta – klarinety

Metoděj Dvořák, Alexandr Kunert – tuby

Michal Ochodnický, Milan Osadský – akordeóny

Ivan Šiller, umelecký vedúci – klavír

Viac informácii o koncerte nájdete na www.inmusic.sk, alebo na našom FB evente: http://bit.ly/2na10Xi

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spoluorganizárotom koncertu je RTVS – Rádio Devín. Koncert je súčasťou hudobno-edukačnej relácie Rádia Devín s názvom Hudobná dielňa.

Program koncertu 28. 11.2017 / 19:00 / Dvorana:

Christian Wolff:

Out Take (2005) – slovenská premiéra verzia pre dve tuby a ľubovoľné nástroje

Luciano Berio:

6 Encores pour piano (1965 – 1990):

Wasserklavier (1965)

Daniel Matej:

Little William’s Machine Music no. 4 (2010) pre dva akordeóny

Luciano Berio:

6 Encores pour piano:

Erdenklavier (1969)

Luftklavier (1985)

Daniel Matej:

Little William’s Machine Music no. 1 (2010) pre dva klarinety

Luciano Berio:

6 Encores pour piano:

Brin (1990)

Leaf (1990)

Daniel Matej:

Little William’s Machine Music no. 3 (2010) pre dvoje huslí

Luciano Berio:

6 Encores pour piano

Feuerklavier (1989)

Wasserklavier (1965)

Daniel Matej:

Little William’s Machine Music no. 2 (2010) pre dve tuby

Daniel Matej:

S·A·F·E· (2017) – premiéra corale con variazioni concertanti per piano solo con accompanimento stromentale ad libitum

Daniel Matej:

Little William’s Machine Music nos. 1–4 (2010) pre dva klarinety, dve tuby, dvoje huslí a dva akordeóny

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz