Hudba Kultúra & umenie

Elektro Guzzi v Novej Cvernovke

Pavel Chodúr

English version:

How did you meet and under what circumstances did you decide to make a band and music together?

Jakob Schneidewind(Bass)and Bernhard Hammer (Guitar) met at the university of music and performing arts in Vienna around 15 years ago. They formed Elektro Guzzi around 2005, in a time, when Jakob and Bernhard H., went to lots of techno parties and started to fall in love with electronic music. There was another drummer at the beginning and we were really good friends and at some point just started to try to play techno music with our instruments. It just happend.

Bernhard Breuer jointed them in 2008.

Where did you get the inspiration?

As said before, we went to a lot of techno-events, especially to the Tuesday nights at „Flex“ (used to be the most famous techno-club in Vienna). This was a fixed date every week. Also a good friend of us was a Dj and we meet very often to hang out and to listen to the latest techno-records. We were totaly excited about the new musical discovery.

Techno style is very specific, but it also has tendencies to change. To evolve. What is your involment in this evolution? What do you want to do differently than other artist?

There is nothing that we try to do different than other artists intentionally. We don´t think about that. It´s more like that we take a lot of inspiration of artists, who produce music that we admire or whose music we find progressiv.

Every musician is different and every band is a unique formation of people – consequently every band´s music is different.

What we really try is becoming „better“ in what we do. In the way how we can interact, how we improvise and how we groove.

What about traveling? Did you find traveling important to your creative process?

Travelling is very inspiring and everyone should travel once in a while to see how the world works on different places. Since we are already travelling a lot while touring, we also enjoy to just lie on a beach for a week, without any intellectual program.

What is, that you are most proud of?

Bernhard H. did the first black-belt in Karate last year. We are very proud of him 🙂

We can make a living out of Elektro Guzzi and we worked for a long time and very hard to achieve that. That makes us proud…

What track of yours do you find most inspirating even after a long time?  Are there any tracks that define you as a band?

It´s very funny to listen to our first album (Elektro Guzzi – Elektro Guzzi). After all that time it´s a surprise how great it sounds.

Since we started our own label recently (www.palazzo-rec.com) we started to think about our tracks a bit differently. So maybe there are some tracks, that will define us, coming out soon.

What is most important thing you want to bring to the people? How important is the showmanship in the process?

We want people to get involved in our vibe and to make them dance and enjoy. We try to create some kind of unity for the time of our performance.

Showmanship is absolutely no topic for us. We really try to stay focused on the music only.

You will play in Nova Cvernovka in Bratislava. What can we look forward to? Give us some teasing about what can we expect?

Since we are improvising again and much more in the recent month, the whole show will be a surprise (even for us). But you can count on some dirty techno beats and an eclectic live-set.

What are your plans for the future? What can we expect from you?

There is a new album already in preparation and suposed to be released in November on Denovali. It will be the second release together with 3 trombone players – a realy nice enlargemen.

On our own label, Palazzo, we will release some more music this year as well.

And we will be touring on a lot of festivals this summer and are really looking forward to touring again.

Slovenská verzia:

Ako ste sa dali dokopy a aké okolnosti viedli k tomu, že ste sa rozhodli založiť skupinu a robiť hudbu?

Jakob Schneidewind (basa) a Bernhard Hammer (gitara) sa stretli na umeleckej univerzite vo Viedni, asi 15 rokov dozadu. Elektro Guzzi založili okolo roku 2005 a v tom čase, keď Jacob a Bernhard H chodili na rôzne techno párty, začali pomaly prepadať elektronickej muzike. V kapele bol na začiatku bubeník, s ktorým boli veľmi dobrí kamoši a v určitom momente  začali hrať techno hudbu pomocou ich nástrojov. Skrátka sa to stalo.

Bernhard Breuer sa k nim pripojil v roku 2008.

 Kde čerpáte inšpiráciu?

Ako som spomínal vyššie, chodili sme na množstvo techno párty, hlave každý utorok do Flexu (čo býval jeden z najznámejších techno klubov vo Viedni). Tento utorok bol vždy fixný. Tiež náš veľmi dobrý kamoš bol DJ a často sme sa stretávali  a počúvali najnovšie techno nahrávky. Boli sme strašne nadšený z tohto hudobného objavu.

Techno štýl je veľmi špecifický, ale zároveň má tendenciu sa neustále meniť. Vyvíjať. Aký je váš vklad do tohto vývinu? Čo chcete robiť inak, ako ostatní umelci?

Nie je nič, čo by sme chceli robiť inak ako ostatní umelci. Aspoň nie úmyselne. Nerozmýšľame o tom. Je to skôr o tom, že čerpáme veľa inšpirácie od rôznych umelcov, ktorý produkujú hudbu, ktorú obdivujeme, a ktorú považujeme za progresívnu.

Každý hudobník je rozdielny a každá skupina je unikátna formácia ľudí, takže hudba každej skupiny je úplne rozdielna.

O čo sa naozaj snažíme je stať sa lepšími v tom, čo robíme. V tom, ako vieme komunikovať, ako vieme improvizovať, alebo hrať.

 Čo cestovanie? Myslíte si, že je cestovanie dôležité pre váš kreatívny proces?

Cestovanie je veľmi inšpirujúce a každý by mal raz za čas niekam ísť a vidieť, ako svet funguje na rôznych miestach. A keďže mi cestujeme celkom dosť, keď máme turné, rovnako si užívame len tak ležať na pláži hoci aj týždeň, bez akéhokoľvek intelektuálneho programu.

Na čo ste najviac hrdí?

Bernhard H získal minulý rok čierny pás v karate. Sme na neho dosť hrdí  🙂

Elektro Guzzi je niečo čo nás živí. Pracovali sme strašne dlho, aby sme to dosiahli. To nás robí hrdými.

Ktorú z vašich skladieb považujete za inšpiratívnu aj po dlhom čase? Je nejaká skladba, ktorá vás definuje ako kapelu?

Je veľmi vtipné počúvať náš prvý album ( Elektro Guzzi – Elektro Guzzi). Aj po tak dlhom čase je stále prekvapivé ako super znie.

A keďže sme začali pred nedávnom našu vlastnú značku ( www.palazzo-rec.com), začali sme rozmýšľať o našich skladbách úplne inak. Takže možno skladby, ktoré nás definujú prídu čoskoro.

Čo je to najdôležitejšie, čo chcete ľuďom priniesť? Ako veľmi je showmanstvo dôležité v celom tomto procese?

Chceme, aby sa ľudia napojili na našu vlnu a chceme aby si to užívali, aby tancovali. Chceme vytvoriť akýsi druh prepojenia medzi nami a divákmi, keď vystupujeme.

A nejaké showmanstvo u nás nehrozí. Vždy sa sústreďujeme len na hudbu.


Budete hrať v Novej Cvernovke v Bratislave. Načo sa môžeme tešiť? Čo môžeme od vás očakávať?

Vzhľadom na to, že budeme znovu improvizovať, čo robíme posledný mesiac dosť často, tak celá show bude jedno veľké prekvapenie( dokonca ja pre nás). Ale môžete sa určite tešiť na niektoré výborné techno beaty a na živý elektro set.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Čo nové chystáte?

Vo výrobe je naše nové album a malo by byť vydané v novembri na Denovali. Bude to naše druhé vydanie, ktoré sme doplnili o 3 trombonistov – čím sa to stáva vítaným rozšírením nášho repertoáru.

Naša vlastná značka, Palazzo, vypustí do sveta viac našej hudby v priebehu tohto roka.

A hlavne budeme chodiť na turné, na množstvo festivalov, hlavne počas leta, a veľmi moc sa na to tešíme.

Foto: FLAVIEN PRIOREAU

 

O autorovi

Pavel Chodúr

Pavel Chodúr

Študoval na VŠMU odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia. Tu sa začal venovať písaniu scenárov. Je podpísaný pod prvú slovenskú adaptáciu komiksu v réžií Romana Gregoričku Orfeova pieseň. Venuje sa kreatívnemu písaniu, réžií svojich vlastných diel, herectvu. Rád cestuje a píše o svojich cestách denníky. Niekoľko rokov fungoval v amatérskom divadle ako scenárista a herec a v súčasnosti pracuje pre castingovú agentúru Cine-jessy tiež na pozícií kreativca. Inak vo voľnom čase číta, píše, pozerá, počúva a keď mu zostane chvíľa voľného času ide sa prejsť.