Divadlo

Divadelná sezóna v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre s novým javiskom

Staré divadlo Karola Spišáka nie je žiadna starina! Väčšinou si divadelníci v lete užívajú príjemné dovolenkové chvíle,  no Staré divadlo ani počas prázdnin nezaháľalo a  v letných mesiacoch sa pustilo do tvrdej práce. Počas horúceho leta sa v nitrianskom bábkovom divadle svedomito pracovalo, aby si diváci mohli už v druhej polovici septembra vychutnať pestré divadelné zážitky na novom javisku. V auguste prebehla rozsiahla a kompletná rekonštrukcia javiska Veľkej sály, ktoré už pomaly dosluhovalo a potrebovalo akútnu revíziu. Následne v  septembri pristúpi divadlo k nevyhnutnej výmene výkonnostných jednotiek scénického osvetlenia javiska, ktoré už boli po tridsiatichšiestich rokoch prevádzky zastaralé, z polovice nefunkčné a nespĺňali parametre na bezproblémovú a úspornú prevádzku. Tak sa po viac ako tridsiatich rokoch budú môcť nitrianski bábkari smelo postaviť na nové dosky, ktoré znamenajú svet aj v novom svetle.

Výmena javiska veľkej sály je ďalším krokom k naplneniu plánu celkovej rekonštrukcie divadla, ktorý sa stanovil pri nástupe Martina Kusendu do funkcie nového riaditeľa. Detskí diváci sa môžu tešiť na nové voňavé javisko, na ktorom už 14. septembra uvidia obnovenú premiéru inscenácie Danka a Janka podľa knihy Márie Ďuríčkovej v réžii Kamila Žišku. Veselé príbehy dvoch neposedných dvojičiek stvárnia na scéne a s bábkami scénografky Márie Herodekovej a za sprievodu scénickej hudby Matúša Uhliarika herci divadla Martina Slobodová, Jana Labajová a Michal Kalafut.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu javiska a výmenu výkonnostných jednotiek vo výške sedemdesiatdvatisíc eur poskytol zriaďovateľ divadla Nitriansky samosprávny kraj. Vedenie divadla si k symbolickej oslave nového javiska pripravilo aj netradičné prekvapenie a to, že divadelné dosky zo starého javiska daruje všetkým kolegom divadelníkom, ktorí na tomto javisku doposiaľ účinkovali.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz