Hudba Kultúra & umenie

Dezider Kardoš: Bagately, cyklus pre klavír, op. 18

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Dezider Kardoš (23. december 1914, Nadlice – 18. marec 1991, Bratislava) sa zaraďuje k významným slovenským hudobným skladateľom. Kompozíciu študoval u Alexandra Moyzesa.  Ako pedagóg pôsobil na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V 70. rokoch 20. storočia patril k vedúcim osobnostiam slovenskej skladateľskej školy.

Názov: Bagately, cyklus pre klavír, op. 18;

Vznik: 1948;

Dĺžka: 18 min.

V diele Bagately, ktoré je určené pre klavír, nadväzuje Dezider Kardoš na tradíciu, ktorú vo veľkej miere rozvinuli predstavitelia slovenskej hudobnej moderny, Eugen Suchoň a Alexander Moyzes.  Obaja títo skladatelia siahli vo svojej tvorbe k inšpiráciám z autentického slovenského folklóru (Napr.: Suchoň – Žalm zeme podkarpatskej, Moyzes – Tance z Gemera), čím prispeli k formovaniu osobitého štýlu slovenskej hudby prvej polovice 20. storočia.

Dielo Bagately tvorí 20 klavírnych úprav východoslovenských ľudových piesní. Po kompozičnej stránke Kardoš jednotlivé ľudové melódie dotvára na rovnakom princípe.  Stručné skladbičky začínajú krátkym úvodom, ktorý anticipuje ďalší hudobný priebeh po melodickej a metro-rytmickej stránke.

Kardošovou inšpiráciou pri vzniku diela Bagately boli Bartókove kompozície ovplyvnené folklórom, v ktorých môžeme nájsť podobné kompozičné prístupy. Je to napríklad: 14 Bagatel op. 6 (1908), Desať ľahkých skladieb pre klavír (1909), či cyklus Pre deti (1909), v ktorom nájdeme úpravy maďarských a slovenských ľudových nápevov. Kardoš mal Bartókovu hudbu možnosť spoznávať cez notové vydania a rozhlasové vysielanie.

Bagately svojou jasnou kompozičnou štruktúrou, bez zbytočných ozdôb, predstavujú vhodný inštruktívny materiál. Zároveň umožňujú spoznávať štrukturálne a výrazové bohatstvo východoslovenskej ľudovej piesne.

Zoznam skladbičiek:

1. Balladico 2. Allegretto grazioso 3. Rubato quasi recitando 4. Allegro 5. Largamente 6. Allegro 7. Rubato e sostenuto 8. Vivace 9. Lento 10. Allegro giocoso 11. Sostenuto 12. Andante con moto 13. Allegretto 14. Moderato e malinconico 15. Poco presto 16. Allegretto 17. Allegro vivo 18. Allegro vivo 19. Tranquillo 20. Allegro burlesco

Zdroje:

Dezider Kardoš: Bagately pre klavír, op. 18

Ľubomír Chalúpka: Cestami k tvorivej profesionalite, Bratislava 2015

en.wikipedia.org/wiki/For_Children

sk.wikipedia.org/wiki/Dezider_Kardoš

hc.sk/hudba/osobnost-detail/980-dezider-kardos

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.