Literatúra Novinky

Christopher Marlowe: Dramatik a špión

Christopher Marlowe bol jeden zo zakladateľov alžbetínskej drámy a najvýznamnejší predchodca Williama Shakespeara. Preslávila ho dramatická kariéra, no viedol i nebezpečný život špióna a intelektuála zo „Školy Noci“. 

Christopher „Kit“ Marlowe sa narodil 6. februára 1564 v Canterbury. Jeho otec John Marlowe bol obuvníkom a prial si, aby Kit pokračoval v jeho remesle. Christopher Marlowe však mal o budúcej kariére odlišné predstavy. Navštevoval strednú školu v rodnom Deptforde  a po získaní štipendia začal študovať na univerzite Cambridge. Hoci bol mimoriadne nadaný a inteligentný študent, univerzita mu odmietala udeliť diplom kvôli jeho nespôsobnému správaniu. Kit Marlowe pravidelne utrácal závratné sumy zo svojho štipendia na jedlo a nápoje, mal množstvo absencií a údajne bol príslušníkom rímskokatolíckej cirkvi (v tom čase už bolo Anglicko oddelené od katolíckej cirkvi). Na jeho stranu sa však postavila  (britská súkromná organizácia pracujúca pre vládu), ktorá tvrdila, že Marlowe oddane slúžil vlasti v službách kráľovnej Alžbety I. Univerzitný diplom mu bol napokon udelený v roku 1587.

V službách jej Veličenstva

Súkromná rada, ktorá sa Marlowa zastala kvôli univerzitnému titulu, nikdy neprezradila povahu jeho služieb vlasti. Isté však je, že Kit Marlowe sa stal tajným agentom a pracoval pre vládnu organizáciu pod vedením Sira Francisa Walshinghama. Jeho úlohu bolo sledovať anglickú katolícku opozíciu, ktorá emigrovala do Francúzska a Nizozemska.

Dramatická kariéra

Marlowe žil od roku 1587 v Londýne, kde sa preslávil ako dramatik. Okrem divadla si z času na čas privyrábal prácou v tajných službách. Pre Marlowovu tvorbu bol typický zrozumiteľný a jednoduchý jazyk, tzv. blankverse, ktorý sa takmer nerýmoval. Hrdinovia jeho hier túžia po sláve a poznaní, ale bráni im vášeň a ctižiadosť. Marlowov prínos pre literatúru je nespochybniteľný. Napísal mnoho slávnych hier, položil základy alžbetínskej drámy a bol jeden z najvýznamnejších predchodcov Williama Shakespeara.

Maltský Žid

Celý názov hry znie Tragédia Bohatého Žida z Malty, postava v prológu hry stvárňuje Machiavelliho. Tragédia predstavuje Žida Barabáša, najbohatšieho muža na ostrove Malta. Jeho majetok je však zhabaný a on je nútený celý život bojovať s vládou, aby ho získal späť. Napokon zomiera dolapený maltskými vojakmi.

Maltský Žid

Doktor Faustus

Marlowe bol prvý dramatik, ktorý vo svojej hre použil stredovekú legendu o zmluve doktora Fausta s diablom. Doktor Faustus upísal svoju dušu diablovi ako výmenu za vzdelanie a silu. Na rozdiel od pôvodného príbehu, Marlowovmu hrdinovi sa na konci hry podarí zmluvu anulovať.

Doktor Faustus

Masaker v Paríži

Hra zobrazuje masaker v Paríži počas Bartolomejskej noci v roku 1572, keď katolícki šľachtici na čele s kráľom podnecovali popravu viac než tisícov protestantských Hugenotov. V hre účinkuje postava anglického agenta, ktorý má za úlohu varovať kráľovnú. Táto postava predstavuje samotného Marlowa a odkazuje na jeho špionážnu činnosť.

Masaker v Paríži

Voľnomyšlienkar a člen „Školy Noci“

Škola Noci, alebo aj Škola Ateizmu bola skupina intelektuálov založená sirom Walterom Raleighom. Do tohto krúžku patrili významní básnici a filozofi, medzi nimi i Christopher Marlowe. Škola noci sa zaoberala vedeckými témami, filozofiou a náboženstvom a všetci jej členovia boli podozrievaní z ateizmu. Kit Marlowe sa nikdy oficiálne nehlásil k žiadnej viere a provokoval vtedajšiu spoločnosť svojimi ateistickými výrokmi. Ateizmus sa bral ako zločin namierený proti monarchii a panovníkovi, najmä po tom, ako Henrich VIII. vydal Supremačný akt a sám sa menoval za predstaviteľa anglikánskej cirkvi. Marlowe bol neustále prenasledovaný, nielen kvôli nekonvenčným názorom, ale i pre svoju homosexualitu či špionážnu kariéru. Tieto zločiny voči vrchnosti viedli až k jeho zatknutiu a následnému vyšetrovaniu Štátnou radou. Za kacírstvo v tej dobe hrozilo mučenie a upálenie na hranici. Marlowe napokon nebol mučený, ani neskončil vo väzení, ale musel sa každý deň hlásiť súdnym úradníkom.

Záhadná smrť

Christopher Marlowe zomrel 30. mája roku 1593, no o príčinách jeho úmrtia sa neustále vedú debaty. Oficiálna verzia znie, že Marlowe sa v deň svojej smrti stretol s tromi džentlmenmi v Hostinci pani Eleanor Bullovej v Deptforde. Marlowe s nimi strávil celý deň v pokojnej debate pri jedle a pití. Na konci dňa sa medzi Marlowom a jedným z trojice mužov (Ingramom Frizerom) strhla hádka kvôli nezaplatenému účtu. Niekoľko svedkov z miesta činu tvrdilo, že Marlowe vytiahol dýku a pokúsil sa Frizera napadnúť a ten ho potom v sebaobrane bodol do oka. Christopher Marlowe toto zranenie neprežil. Ingram Frizer a jeho spoločníci boli špióni a podobne ako Marlowe, aj oni patrili k Sirovi Walshinghamovi, preto sa niektorí historici domnievajú, že vražda slávneho dramatika bola zinscenovaná tajnou službou.

https://www.britannica.com/biography/Christopher-Marlowe

https://www.poetryfoundation.org/poets/christopher-marlowe

https://www.biography.com/people/christopher-marlowe-9399572

 

 

 

 

 

 

O autorovi

Romana Hladná

Romana Hladná

Študuje žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Rada leňoší v posteli s dobrou knihou v ruke a príležitostným pohárom vína. Zaujíma sa o literatúru, umenie a históriu, najmä o kuriózne fakty. Zbožňuje antikvariáty a Classical Art Memes.