Film & TV Film X-1929 Kultúra & umenie Ostatné

Buster Keaton a jeho „natural gag“

Dejiny nemej éry boli zaujímavé z hľadiska konotácie filmárskych možností. Pre groteskné časy nastalo zlaté obdobie, keďže divadelné a živé vystúpenia nedokázali využiť techniku stop motion či rôzne prelínačky, ktoré perfektne sublimovali zábavu plnú improvizovanej akcie. V medzivojnovom období ešte nepatril film k umeniu v pravom slova zmysle a diváci sa chodievali naň predovšetkým zabávať. Odhliadnuc od primárneho účelu rannej kinematografie sa našlo zopár tvorcov z každej filmovo významnej krajiny, ktoré určovali rozprávačský a formálny kultúrny trend novovznikajúceho umenia vo vlastný obraz. S vlastnými vyjadrovacími prostriedkami. S vlastným rámovaním obrazov a využitím kamery. S vlastnými myšlienkovými metaforami. Groteska ale začala prenikať v Spojených Štátoch a prvotné počiny mali prevažne krátkometrážny charakter. Asi preto, lebo vynášali a nikto v nich nevidel širokosiahle uplatnenia, ktoré by re-transformovali plynulý dej v akýsi rozmanitejší obsah.

Medzi tými autormi, ktorí mali svojský, neopakovateľný zmysel pre humor a vedeli narábať s kamerou patrili: Charles Chaplin, Harold Lloyd, Harry Langdon, Arthur Stanley, dvojka Stan Laurel – Oliver Hardy, Mack Sennett a neskôr bratia Marxovci a medzi nimi Joseph Frank BusterKeaton (pozn. už len Frigo). Frigo, ako ho prezývali mal proporciu atléta a cit pre improvizáciu, takže ako herec a režisér disponoval nápaditosťou ako komik par excellence a dodnes sa jeho postupy pre čistú akciu spojenú s elegantným vtipom využívajú. Vari nikdy sa charakter jeho scén mechanicky neopakoval a to sa pre pošramotené situácie v tiesni ponevieral azda v každej jednučkej mizanscéne. Pozrime sa teda nato, aký inovatívny, esenciálny účel mal takzvaný prirodzený, resp. naturálny gag v jeho tvorbe…

1. Akcia (pokiaľ možno jednozáberová) na vyjadrenie uveriteľnosti prezentovať sa pred publikom ako šašo je dôležité, aby vám to diváci „opticky verili“. To znamená plynulosť a jednotný koláž naservírovať spôsobom svižným, viditeľným, nápaditým a to, čo je dotvorené fantáziou nech vyzerá dostatočne vtipne (rampa ohýbajúca sa až k zemi atď.). Ďalším plusom je meniť charakter, dynamiku prenasledovania sem tam ututlať aj dákym „serióznym zamyslením sa“ nad „celým svetom“.

2. Vizuálne potešenie je maliarskym a estetickým precítením obrazu, v ktorom sa celý komplex vecí, javov a ľudí odohráva. Rovnako ako film dramatický a umelecký pracuje s tieňohrami, správnou kompozičnou pozíciou a výrazmi tvárí. Svojrázny „natural gag“ dbá na komponovanie vizuálu jak v štúdiu, tak v exteriéroch. Dôležitá je predovšetkým prirodzenosť!

3. Minimum „rozprávania“ ako máme možnosť vidieť z prvého videa, priemerný počet medzitituliek, ktoré sprevádzajú nemé filmy sa pohybuje okolo čísla 240, zatiaľ čo u grotesiek s Frigom je to okolo 50-ky (celovečerné, nie krátkometrážne). Viac ako dialógy musia zaujať momentky, ktoré vypovedajú o danej situácii veľavravnejšie. Netlačiť zbytočne na pílu, bezprostrednosť a humor inak ani nejdú dokopy.

4. Streh, uhly a reč tela sú ekvivalentom vyššie spomínaných bodov. Gymnastická práca s telom, zatiaľ čo vytrčené oči lietajú svetom. Chôdza elegána, ktorý stráca oblečenie. Provokácie k silným stokilovým chlapov a boxový úder schytáva jeho iniciátor. A takto by sme mohli pokračovať. Frigo je do dnešných dní kultom, lebo jednou nohou stihol tancovať na javisku, druhou sledovať výsledný efekt spoza kamery a treťou byť vo svojich náruživých fikčných snoch, kde dodnes nechal jednu celú generáciu filmových fanúšikov.

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.