Architektúra Historické okienko

Antoni Gaudí: Umenie nie je umením, pokiaľ nepochádza z prírody

Chýbalo len málo a významný španielsky architekt by bol navždy zabudnutý. Jeho dielo dodnes uchvacuje svojou hravosťou a originalitou. Gaudího však najviac preslávila bazilika Sagrada Familia, ktorú sa mu nikdy nepodarilo dokončiť. 

Dvorný architekt Barcelony

Antoni Gaudí i Cornet sa narodil 25. júna 1852 v Katalánsku. Od detstva trpel reumou, čo mu nedovoľovalo sa hrať s jeho rovesníkmi, preto bol v staršom veku dosť utiahnutý. V škole bol označovaný za podpriemerného študenta, najviac sa zaujímal o kreslenie a pozorovanie prírody. Nevynikal ani počas štúdia architektúry, ale napriek tomu sa stal jedným z najslávnejších novodobých architektov. Jeho dielo je úzko späté s prírodou, popiera geometrickú presnosť a dovtedy zaužívané štandardy. Je plné netradičných ornamentov, zvláštnych členitých oblúkov a obkladov zo skla a keramiky. Gaudího tvorba je ovplyvnená viacerými smermi, najmä gotikou a secesiou, z čoho sa neskôr vyvinul jeho osobitý štýl organickej architektúry.

Casa Battlo

Sagrada Familia

Dominantu mesta Barcelona mal pôvodne postaviť architekt Joan Martorella, ale ten poveril touto úlohou Gaudího, ktorý uňho vtedy pracoval. Keď prijal ponuku pracovať na tomto projekte, úplne sa mu oddal a už dokonca života nevytvoril nič nové. Architekt zasvätil chrámu štyridsať rokov a z pomalého napredovania si nerobil ťažkú hlavu, tvrdil, že jeho klient je trpezlivý. Bazilika nesie prvky gotického štýlu, ktorý je charakteristický vysokými piliermi, zložitou vnútornou klenbou a ružicovými oknami. Gaudího vplyv možno pozorovať vo výrazne členených oblúkoch, bohatých ornamentoch a ozdobných detailoch. Veľkolepá budova sa delí na tri hlavné časti a to zrodenie Ježiša Krista, fasáda chvály a fasáda utrpenia. Najvýraznejším prvkom sú zaostrené veže, je ich osemnásť, najväčšia predstavuje Ježiša Krista, Pannu Máriu, ďalšie štyri stvárňujú evanjelistov a zvyšné dvanásť apoštolov. Sagrada Familia by mala byť dokončená v roku 2026, vtedy uplynie sto rokov od smrti Antoniho Gaudího.

Sagrada Familia

Gaudí a ženy

Gaudí si v mladosti potrpel na svoj zovňajšok, zvlášť na oblečenie. Slávneho architekta jeho priatelia opisovali ako priateľského, zdvorilého a šarmantného človeka. Napriek príťažlivému vzhľadu sa nikdy neoženil. Viedol veľmi jednoduchý život a naplno sa venoval práci architekta. Zaujala ho len jedna žena, učiteľka Josefa Moreuová. Po tom ako ho Josefa odmietla, sa jeho viera k Bohu ešte prehĺbila. V živote takisto nemal veľa šťastia,  postupne mu zomreli príbuzní i najbližší priatelia. Po strate svojich blízkych sa začal venovať výhradne práci na chráme Sagrada Familia.

Josefa Moreuová

 

Takmer zabudnutý

Antoni Gaudí obetoval svojmu vrcholnému dielu doslova všetko, aj vlastný život. Práca na bazilike ho zaujala tak veľmi, že prestal registrovať okolitý svet. Dokonca si do budovy presunul dielňu, kde aj spával. Prestal sa elegantne obliekať a nosil už len obnosené šatstvo. Zdôrazňoval, že pri oblečení je najdôležitejšia jeho funkčnosť, no mnohí sa prikláňajú k tomu, že otrhaný výzor bol príčinou architektovej smrti. Po odchode z práce ho 27. júna roku 1926 zrazila električka. V zanedbanom mužovi Gaudího nikto nespoznal a tak ho odniesli do nemocnice pre chudobných. Keďže sa mu nedostalo primeranej lekárskej starostlivosti, kvôli rozsiahlym zraneniam zomrel o tri dni neskôr. Až po jeho smrti sa ukázalo, že sa jedná o slávneho architekta. Pochovaný bol v krypte nedokončeného chrámu Sagrada Familia.

Gaudího pohreb

https://www.aktuality.sk/clanok/454171/mohli-ho-zachranit-architekta-gaudiho-povazovali-za-tulaka-po-nehode-mu-nikto-nepomohol/

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=424

http://encyklopedia.sme.sk/c/894020/gaudi-antonio.html

http://mesto-barcelona.cz/antoni-gaudi/

 

O autorovi

Romana Hladná

Romana Hladná

Študuje žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Rada leňoší v posteli s dobrou knihou v ruke a príležitostným pohárom vína. Zaujíma sa o literatúru, umenie a históriu, najmä o kuriózne fakty. Zbožňuje antikvariáty a Classical Art Memes.