Hudba Kultúra & umenie

Alexander Moyzes: Jazzová sonáta pre dva klavíry, op . 13

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Alexander Moyzes (4. september 1906, Kláštor pod Znievom – 20. november 1984, Bratislava) bol skladateľ, ktorý patrí spolu s Eugenom Suchoňom a Jánom Cikkerom k predstaviteľom slovenskej hudobnej moderny. Moyzes bol zároveň pedagóg a organizátor hudobného života. Jeho otec bol hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes.

Názov: Jazzová sonáta pre dva klavíry, op . 13;

Vznik: 1932;

Dĺžka: 14: 35 min.


Mladý Alexander Moyzes sa v 20-tych rokoch 20. storočia pohyboval v Prahe, kde študoval na konzervatóriu a neskôr na Majstrovskej škole pražského konzervatória. Tu študoval kompozíciu u Vítězslava Nováka. Podobne ako iné Európske mestá v tom čase, aj do Prahy prenikol z Ameriky jazz. Postupne sa udomácňoval v novo zakladaných kaviarňach a kluboch.

Jazz bol zároveň predmetom rozhovorov medzi pražskými intelektuálmi, rôznymi umelcami, výtvarníkmi a hudobníkmi napríklad v Spolku pro moderní hudbu a v skupine Mánes.

Mladého Alexandra Moyzesa jazzová hudba tiež zasiahla  a 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia vo svojich kompozíciach experimentoval hlavne pod vplyvom Parížskej šestky a I. Stravinského s antiromantickými hudobnými postupmi a prvkami jazzu (West/Vest pocket suita, Divertimento, Jazzová sonáta, Fox etuda).

Jazzová sonáta pre dva klavíry, op . 13 (1932)

I. časť: Allegro (00:00)

Pre prvú časť sú charakteristické oktávové a kvintové postupy a mohutnosť zvuku pripominajucia miestami jazzové big bandy. Po výrazovej stránke sa tu jazzové vplyvy objavujú v štylizácii pomalého foxu (slow fox).

II. časť: Tempo di valse lento. Andante con moto. (05:27)

Druhá časť sa nesie v pomalšom duchu. Základom tejto časti je štylizácia valčíka, ktorá navodzuje atomsféru kaviarne.

III. časť: Andante un poco tenuto. Molto espressivo. (09:18)

V tretej časti sa vraciame k štýlizácii foxtrotu. Hudba evokuje v uchu poslucháča jazz 20-tych rokov. 20. storočia. Charakteristické sú tu dlhé, postupne vrcholiacie behy, ktoré sa striedajú s „tančenými“ časťami. Skladba v tejto časti postupne graduje do monumentálneho finále.

Zdroje:

Ľubomír Chalúpka: Cestami k tvorivej profesionalite, Bratislava 2015

http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/985-alexander-moyzes

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.