Divadlo Kultúra & umenie

Akadémia divadelných tvorcov ukončila 1. kolo udeľovania Ceny Akadémie

Akadémia divadelných tvorcov, iniciatíva spájajúca osobnosti slovenskej divadelnej kultúry, ukončila 1. kolo svojho vlajkového projektu Cena Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19. V tomto prvom, pilotnom ročníku udeľovania celoštátnej ceny (organizovanej v spolupráci s Literárnym fondom) na výzvu zareagovalo 27 divadiel z celého Slovenska (zriaďovaných i nezávislých), ktoré prihlásili 40 inscenácií. Tie boli hodnotené členmi piatich komisií rozvrhnutých do piatich regionálnych okruhov, pričom jedna komisia bola zložená z piatich členov. Výstupom práce hodnotiteľov je 5 komplexne spracovaných sumárnych reflexií o všetkých prihlásených inscenáciách, plne dostupných na webovej stránke Akadémie: https://www.adt-theatre.sk/.

Prínos hodnotení spočíva jednak v prieniku názorov a odlišných perspektív divadelných teoretikov aj praktikov na každú hodnotenú inscenáciu. V jednotlivých komisiách pracovali režiséri, dramaturgovia, dramatici, herci, kritici aj teoretici, pedagógovia a divadelní vedci pôsobiaci v divadlách a vzdelávacích a výskumných inštitúciách z celého Slovenska. Rezonovali v nich aj mená ako napríklad Roman Polák, Vladimír Štefko, Jana Strnisková, Boris Farkaš, Elena Knopová, Karol Horák, Ondrej Kaprálik, Ľubo Bukový, Juraj Benčík a mnohí iní, dokopy 25 relevantných divadelných praktikov i teoretikov.

Za všetkých napr. Michaela Mojžišová, operná kritička, členka hodnotiacej komisie za okruh Západ si cení „skvelé diskusie a príjemnú spoluprácu s mojimi kolegami a kolegyňou v našej pracovnej skupine(…)Účasť v hodnotiacej komisii Akadémie divadelných tvorcov bola pre mňa inšpiratívna z viacerých hľadísk. Po dlhšej pauze som opäť zintenzívnila kontakt s činoherným divadlom a rozšírila si tak prehľad o dianí mimo prioritnej oblasti môjho profesionálneho záujmu (opera).“

Na základe vzájomných diskusií a hlasovania v kruhoch jednotlivých komisií posielajú komisie do 2. kola Ceny Akadémie spolu 14 nominovaných inscenácií (v každom jednom hodnotiacom okruhu vybrali členovia komisií 2 až 3 postupujúce inscenácie).
Podľa hodnotiteľov je to vzorka mnohorakosti estetík, inscenačných prístupov, žánrových preferencií a uhlov nazerania na otázky o stave súčasného sveta a pocite jednotlivca v ňom. Inscenácie prinášajú témy, ktoré môžu v mediálnom a najmä širšom verejnom diskurze otvárať nové otázky a podnecovať k ďalším diskusiám.

„Táto vzorka je naozaj reprezentatívna a bol pre mňa pri diskusiách jednotlivých komisií zážitok vidieť, ako kolegovia sú schopní zanietene diskutovať o jednotlivých inscenáciách a ako im úprimne záleží, aby nominované inscenácie vytvorili čo najpresnejší obraz divadelnej tvorby v danom regióne “, podotýka na margo 1. kola Prezidentka Akadémie Viki Janoušková.

V týchto dňoch vstupuje Cena Akadémie do 2. kola, 5 členov vrcholovej komisie čaká úloha od septembra do konca novembra 2019 vzhliadnuť všetkých 14 nominovaných inscenácií a vybrať víťaznú inscenáciu. Tá bude vyhlásená počas záverečného ceremoniálu s moderovanou diskusiou v piatok 13. decembra 2019 v Modrom salóne SND.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz