Hudba Kultúra & umenie

9 muses introduce young composer Mattia Cupelli the young composer/ 9 múz predstavuje Mattia Cupelliho – mladého skladateľa

Pavel Chodúr

English Version

Where did it all start? When did you realize that music is something you want to do?

I started to play classical guitar and study music when I was 10 years old at school, I immediately fell in love with it. After a couple of years I realized that composing music was something good for me, so I started writing songs, tracks and pieces of different genres.

Do you remember your first melody? When did you compose it? What is the inspiration behind it and what is its name?

I remember my first “orchestral trailer” track that is now uploaded on my channel as “free copyright” to use. I wrote it in 2009 I think. Back then, it didn’t have name, it was an exercise for me.

Where do you find inspiration? Which famous composers are your idols if you have any?

 I have A LOT of composers (and other musicians and also bands from other genres) as inspiration. Obviously I get inspiration from them, but also from other artistic works such as movies, TV series, videogames or visual arts.

You are quite young, but your diversity in music is admirable. You have around dozens of albums with different melodies and symphonies. How much work have you dedicated to your music?

 Yes, I’m really prolific. First of all, I make a sound research on the first track for a project, then I go ahead with it and I start to work on the track. My last two albums took me around 8/9 months of work.

 You have also made a lot of music for movies. Can you tell us the difference between composing music only by your own criteria, and composing for someone else, for example, creating a specific atmosphere for a movie?

There’s a thin difference. When you work with a director, you need to match with his vision of the images on screen. So the composers work on a compromise that can satisfy the director. Of course, if the director chooses the composer, he wants his style of writing music, so the personality and freedom on the score is huge.

Which of your works are you most proud of? Why?

Skies Within is my favourite work of mine for the amount of work on it and its unique feeling.

Your newest album is called Waves. We can listen to a song from this album with the same title on Youtube. What is the story behind this album? Can you tell us a little bit more how was this album made?

When I completed this track, I suddenly connected it to the wave movement and the infinity of the ocean. The other songs I wrote after it fit this as well.

What are your goals for the future? Do you plan anything big? What is your biggest dream?

My dream is to live as a composer, only with my music. I’m working on different projects, new albums and OSTs.

On your website, you offer your works to young filmmakers or basically to anyone who is interested. Do you have a huge responsive rate? Do people want your works? What purposes are your works usually used for?

Oh yes! My tracks are really requested in a lot of media projects such as film, videogames and videos for the web!

Do you have any live shows where you play your music?

Unfortunately not yet, but I hope there will be some in the future!

Can you describe your everyday routine to us?

Music, music, music, eat, music, music, music, sleep.

What is your favorite band or singer?

I love Radiohead.

How do you relax?

Mostly by playing videogames.

Where can your fans follow your work and learn more about you and your music?

I’m on all socials! Facebook, Youtube and Soundcloud.

http://www.mattiacupelli.com

https://www.facebook.com/MattiaCupelliComposer/

Slovenská verzia

Kde to všetko začalo? Kedy si si uvedomil, že hudba je niečo čomu by si sa chcel v živote venovať?

Keď som mal 10 rokov hral som na klasickú gitaru a študoval som hudbu u nás na škole. To bolo obdobie, kedy som sa do nej zamiloval. Po niekoľkých rokoch som si uvedomil, že skladanie hudby by ma mohlo baviť, takže som začal s písaním nejakých songov, skladieb a hudobných kusov. Každý z nich bol iného žánru.

Pamätáš sa na svoju prvú melódiu? Kedy si ju zložil? Aká bola inšpirácia za touto skladbou a ako sa volá?

Pamätám si na svoj prvý orchestrálny trailerový track, ktorý je teraz stiahnuteľný na mojej stránke ako Free Copyright na použitie. Napísal som ho v roku 2009. Aspoň myslím. V tom čase nemal žiadne meno. Bola to skladba, len pre mňa ako cvičenie.

Kde hľadáš inšpiráciu? Ktorí známi skladatelia sú tvojimi idolmi , ak nejakých teda máš?

Mám neuveriteľné množstvo skladateľov( a iných muzikantov a skupiny rôznorodých žánrov) ako inšpiráciu.  Od nich čerpám najviac inšpirácie, ale samozrejme aj od iných umeleckých prác ako sú filmy, seriály, videohry, alebo vizuálne umenie.

Si pomerne mladý, ale tvoja hudobná diverzita je obdivuhodná. Máš na konte cez 10 albumov s rôznorodými melódiami a symfóniami. Koľko práce venuješ svojej hudbe?

Áno. V tomto som strašne plodný.  Ako prvé robím hudobný rešerš, na skladby, ktoré sa majú objaviť v mojom projekte. Potom začnem jednotlivo pracovať na skladbách. Moje posledné 2 albumy mi zabrali okolo 8/9 mesiacov, kým som ich dokončil.

Rovnako robíš veľa hudby pre filmy. Vedel by si nám povedať rozdiely medzi komponovaním hudby na základe tvojich vlastných kritérií, a komponovaním pre niekoho iného, napríklad – vytváranie špecifickej atmosfére pre film?

Je tam drobný rozdiel. Keď pracujete s režisérom, potrebujete aby jeho vízia odpovedala tomu čo je na plátne. Skladateľ v tomto prípade pracuje s kompromismi, aby uspokojil režiséra. Ale samozrejme ak si režisér vyberie skladateľa, je to preto lebo sa mu páči jeho štýl hudby, takže v určitom zmysle je sloboda aj v tomto procese pomerne veľká.

Na ktorú zo svojich prác si najviac hrdý a prečo?

Skies Within, je mojou najobľúbenejšou skladbou. Kvôli obrovskému času, ktorý som do nej investoval a kvôli pocitu, ktorý z nej dodnes mám.

Tvoj najnovší album sa volá Waves. Mali sme možnosť počuť titulnú skladbu z tohto albumu na Youtube.  Aký je za ňou príbeh? Môžeš nám povedať trochu viac o tom, prečo si spravil tento album?

Keď som dokončil túto skladbu okamžite som si ju spojil z pohybom vĺn a ich nekonečnosťou v oceáne, a všetky ďalšie skladby, ktoré som pre toto vytvoril sa do toho feelingu hodili.

Aký je tvoj najväčší sen?

Mojim najväčším snom je byť skladateľom, žiť s mojou hudbou. Pracujem na rôznych projektoch. Na nových albumoch na Soundtrackoch.

Na tvojej webstránke, ponúkaš svoju prácu mladým filmárom, a v zásade každému, kto má záujem. Dostávaš množstvo odpovedí?  Chcú ľudia tvoje práce? Na čo ich najčastejšie využívajú?

Samozrejme! Moje skladby sú často žiadané v rôznym médiách.  Či už sa jedná o filmové, herné, alebo webové videá.

Plánuješ hrať aj naživo?

V budúcnosti dúfam, že áno. Zatiaľ ale nie.

Vieš nám opísať tvoju dennú rutinu?

Hudba, hudba, hudba, jedlo, hudba, hudba, hudba, spánok.

Aký je tvoj najobľúbenejšia kapela, alebo spevák?

Zbožňujem Radiohead.

Ako relaxuješ?

Pri videohrách.

Kde môžu fanúšikovia sledovať tvoju prácu a dozvedieť sa viacej o tebe aj o tom čo robíš?

Som na všetkých sociálnych sieťach. Facebook, Youtube, Soundcloud.

http://www.mattiacupelli.com

https://www.facebook.com/MattiaCupelliComposer/

O autorovi

Pavel Chodúr

Pavel Chodúr

Študoval na VŠMU odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia. Tu sa začal venovať písaniu scenárov. Je podpísaný pod prvú slovenskú adaptáciu komiksu v réžií Romana Gregoričku Orfeova pieseň. Venuje sa kreatívnemu písaniu, réžií svojich vlastných diel, herectvu. Rád cestuje a píše o svojich cestách denníky. Niekoľko rokov fungoval v amatérskom divadle ako scenárista a herec a v súčasnosti pracuje pre castingovú agentúru Cine-jessy tiež na pozícií kreativca. Inak vo voľnom čase číta, píše, pozerá, počúva a keď mu zostane chvíľa voľného času ide sa prejsť.