Kultúra & umenie

34. Pecha Kucha Nights Bratislava bola na tému Pamäť

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Posledná inkarnácia podujatia Pecha Kucha [Pča kča]: sa niesla v duchu témy Pamäť, spomínanie/zabúdanie. Program 34. Pecha Kucha Night prebehol v bratislavskej A4 a svoje diela a projekty tu  mali predstaviť ľudia a inštitúcie zo Slovenska, Česka a Maďarska.

Téma pamäte, hlavne tej kolektívnej, je pod vplyvom súčasného globálneho vývoja a udalostiam na Slovensku pre nás  veľmi aktuálnou. Čoraz častejšie sa stretávame na rôznych miestach a v rôznych formách s rastúcim extrémizmom, nenávisťou, cenzúrou, sústreďovaním vládnej moci,  jej aroganciou,  a pod. To všetko sú znaky totalitných režimov, ktoré v spoločnej minulosti spájajú aj domovské krajiny účastníkov 34. Pecha Kucha Night. Dva totalitné režimy, z ktorých ten druhý bol pri moci v krajinách V4 niekoľko ďesaťročí, sa svojim hrôzostrašným vyčíňaním nechvalne zapísali do dejín. Väčšina predstavených projektov 34. Pecha Kucha Night sa zamerala práve na tieto obdobia.

Pecha_Kucha1

Nadácia Milana Šimečku odprezentovala projekt Remember November, ktorého cieľom je pripomínať odkaz udalostí 17. novembera 1989, ktorý znamenal začiatok Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku. Zaujímavý projekt s názvom Memory Kontrol predstavil Fedor Blaščák. Ten spolu s ďalšími spolupracovníkmi  cez neho upriamuje pozornosť na Slovenský vojnový štát a holokaust.  Inú, viac umeleckú reč, ktorou poukazuje na  problematiku vyrovnávania sa s totalitným režimom na Slovensku ukázal vo svojej prezentácii umelec a aktivista Peter Kalmus. Ten je dnes známi hlavne pre počin z roku 2015, kedy oblial bustu komunistického normalizátora Vasiľa Biľaka.  Súvislosť so socialistickou minulosťou mala aj prezentácia Jany Šturdíkovej, ktorá predstavila projekt Châteaux po našom. Predmetom jej záujmu sú opustené a chátrajúce kaštiele na Slovensku, cez ktoré sa snaží ponúknuť nový uhol pohľadu na našu nedávnu socialistickú minulosť.

Pecha_Kucha16

Zastúpenie tu mali ale aj iné zaujímavé projekty. Svoju tvorbu, v ktorej mieša prvky tradičnej kultúry a pop kultúry predstavila maliarka Barbora Lungová. Mladá kurátorka Barbora Komarová predstavila výstavu Techniky spomínania, ktorú je ešte do 19.6 možné vidieť v Mirbachovom paláci. Nosnou témou výstavy, ktorú Barbora pripravila, je pamäť jednotlivca a spracovanie prežitých okamihov. Výstava prezentuje prácu ôsmich umelcov, ktorí rôznymi spôsobmi narábajú s vlastnými a cudzími spomienkami.  Zdeněk Ryneš prezentoval projekt v ktorom pracuje s video-denníkmi, ktoré následne  analyzuje a interpretuje a umelkyňa  Andrea Kopecká  porozprávala o svojich tetovaniach a maľbách.

Pecha_Kucha19

Pestrý program, v ktorom sa prekrývala téma pamäte v umeleckej tvorbe s projektami rôznych inštitúcií doplnil svojou prezentáciou Michal Čundrák, ktorý rozprával o projekte online katalógu výtvarných diel, Web umenia, ktorý vznikol na pôde Slovenskej Národnej Galérie. Dnes je v tomto digitálnom archíve možné nájsť viac ako 83 000 diel zo slovenských galérií. Zaujímavou bola aj prezentácia občianskeho združenia Bratislavské rožky, ktoré sa venuje dejinám Bratislavy a ochrane jej historických a kultúrnych pamiatok.

foto: Dominik Kurina

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.