Hudba

18. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby Orfeus od 22. 10 do 26. 10. 2017

Od 22. 10 do 26. 10. 2017 sa uskutoční už 18. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby Orfeus, ktorý organizuje Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave. V rámci festivalu sa uskutočnia 4 unikátne koncerty, ktoré odprezentujú tú najaktuálnejšiu tvorbu mladých nádejných umelcov – skladateľov, teda študentov Katedry skladby a dirigovania na HTF VŠMU. Podujatie sa bude konať v priestoroch VŠMU v Koncertnej sieni Dvorana a v Kinosále FTF VŠMU.

Festival Orfeus je unikátnym a jediným projektom na Slovensku, ktorý sa už 18 rokov venuje prezentácii aktuálnych diel súčasnej generácie mladých autorov – študentov hudobnej skladby na HTF VŠMU a mladým tvorcom a interpretom dáva jedinečnú možnosť odprezentovať diela pre komorné obsadenia, ansámble aj orchestre a formovať nové profesionálne umelecké súbory. 18. ročník festivalu bude, ako už je tradíciou, zastrešovať zjednocujúca téma, tentokrát – Parížska šestka, zaznejú konkrétne skladatelia: D. Milhaud, A. Honegger a F. Poulanc.

Na orchestrálnom koncerte VŠMU MODERN ORCHESTRA / VŠMU Modern Composers, ktorý sa uskutoční 22. 10. o 18.00 v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU, odohrajú interpreti – študenti VŠMU pod vedením úspešného študenta dirigovania na VŠMU – dirigenta Marca Vlasáka premiérové orchestrálne skladby študentov skladby VŠMU aj 4. symfóniu Arthura Honeggera z Parížskej šestky.

Festival pokračuje 24. 10. koncertom EnsembleSpectrum o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU. Koncert nesie názov Long Story Short a hudobné teleso EnsembleSpectrum pod vedením dirigenta a skladateľa Mateja Slobodu na ňom odohrá niekoľko premiérových skladieb študentov skladby VŠMU. Koncept dramaturgie skladieb, ktorý bol zároveň zadaním pre samotných skladateľov je: klesajúca dĺžka skladby so zväčšujúcim sa obsadením. V rámci koncertu zaznejú aj diela skladateľa Dariusa Milhauda z Parížskej šestky.

25.10. o 20.00 sa uskutoční v Kinosále FTF VŠMU multimediálny koncert s názvom Cross Connection. Pôjde o mimoriadne pestrý koncert elektroakustických kompozícii, ktoré komponovali skladatelia VŠMU prihlásení na workshopy skladateľa Roberta Rudolfa. Pôjde o improvizované elektronické skladby s joystick orchestrom aj kompozície spojené s videom.

Festival sa zavŕši koncertom Short Story Long, ktorý sa bude konať 26. 10. o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana. Ansámbel Asynchronie pod vedením dirigenta a skladateľa Petra Javorku odohrá niekoľko premiérových skladieb študentov skladby VŠMU. Koncept dramaturgie skladieb, ktorý bol zároveň zadaním pre samotných skladateľov je: klesajúca dĺžka skladby so zmenšujúcim sa obsadením. V rámci koncertu zaznejú aj diela skladateľa Francisa Poulenca z Parížskej šestky.

Vstup na všetky koncerty je voľný.

Podujatie podporili Fond na podporu umenia a Hudobný fond.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz